Vi norskpakistanere må ikke bidra til importsmitte

En del norskpakistanere ser ikke ut til å ha tilstrekkelig risikoforståelse for covid-19-pandemien, skriver kronikkforfatterne.

Det er for mange som reiser til Pakistan på unødvendige fritidsreiser.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Norskpakistanere har tatt del i dugnaden mot covid-19-pandemien, og denne tradisjonelt svært familieorienterte folkegruppen har forsaket uvurderlig tid med storfamilien.

Imidlertid er vi som leger med norskpakistansk bakgrunn bekymret over at deler av denne velintegrerte minoriteten ikke ser ut til å ha tilstrekkelig risikoforståelse for covid-19-pandemien.

Det er fremdeles for mange som reiser til Pakistan på unødvendige fritidsreiser, i en tid der Pakistan opplever kraftig oppsving i antall smittetilfeller drevet av mutantvirus.

Blant de hardest rammede

Det er skjerpende at norskpakistanere er blant dem som er hardest rammet avcovid-19 i Norge, både når det gjelder smittetall og forløp av sykdommen i form av andelen som havner på sykehus og intensivenheter.

Tallenes tale er klar. Folkehelseinstituttets (FHI) statistikker viser at mennesker med fødeland Pakistan, sammen med Tyrkia, Irak, Afghanistan og Somalia, er hardest rammet av covid-19 når det gjelder påvist smitte og sykehusinnleggelser.

Respiratorbehandling er også oftere blitt gitt til mennesker med blant annet disse fødelandene.

Frem til 15. februar viser FHIs tall at pakistanskfødte har en andel på 6515 smittetilfeller pr. 100.000, mot 906 pr. 100.000 blant norskfødte. Over halvparten av de hospitaliserte covid-19-pasientene er født i utlandet. For etterkommerne, det vil si norskfødte med utenlandsfødte foreldre, er dessverre trenden den samme.

Mange kjenner hverandre

Det norskpakistanske miljøet i og rundt hovedstaden er ganske gjennomsiktig. Mange kjenner hverandre. For oss har det derfor vært ekstra smertefullt å observere at så mange av de dårligste covid-19-pasientene på respirator på Østlandet tilhører vår foreldregenerasjon.

Det er mange årsaker til at norskpakistanere har så høye smittetall og så mange alvorlig syke sykehusinnlagte med covud-19. Vi advarer mot å tilskrive dette som kun uforsiktighet. Omfattende britisk forskning fra 260 britiske sykehus med 35.000 covid-19-pasienter viser at individer med sørasiatisk bakgrunn får et alvorligere forløp av denne sykdommen enn andre og har 20 prosent høyere dødelighet enn hvite briter.

Disse funnene underbygges også på genetisk grunnlag i en stor forskningsstudie ledet av norske forskere. Dessuten diskuteres det i fagmiljøer om noen grupper er mer disponert for å bli smittet av covid-19, det gjelder blant annet mennesker med asiatisk herkomst.

Summen av disse to forholdene gjør at det ikke er overraskende at norskpakistanere er overrepresentert i covid-19-statistikker og utgjør en signifikant andel av dem som blir innlagt på sykehus og dem som trenger intensivbehandling.

Da er det desto større grunn til å vise særlig aktsomhet som gruppe og handle aktivt mot denne sykdommen.

Større grunn til aktsomhet

Yrkessammensetning i folkegruppen, tilstedeværelse av andre sykdommer og familiestruktur med flere generasjoner under ett tak bidrar også. Likevel skal det ikke være en hvilepute at en gruppe av ulike årsaker er mer disponert for å bli smittet av dette viruset og får et mer alvorlig forløp. Da er det desto større grunn til å vise særlig aktsomhet som gruppe og handle aktivt mot denne sykdommen.

De fleste norskpakistanere har tatt dette innover seg og følger smittevernregler til punkt og prikke.

På den annen side opplever vi det som svært bekymringsfullt at den tredje bølgen av covid-19-smitte ikke hindrer norskpakistanere fra å reise til Pakistan på unødvendige fritidsreiser.

Pakistan, med over 220 millioner innbyggere, iverksatte smitteverntiltak raskt etter pandemiens start, og lokale stengninger var effektive i å stoppe smittespredningen.

Landet fikk også skryt av Verdens helseorganisasjon (WHO) for å være effektive i å få ned smittetallene.

Men det har vært svært vanskelig å føre denne strategien over tid, spesielt når smitteverntiltak fører til økt fattigdom og ulikhet. Nå har den tredje smittebølgen også truffet Pakistan. Steder som Lahore og sentrale deler av Punjab har en positivitetsratio over 20 prosent, det vil si at 1 av 5 tester positivt for covid-19.

Helsevesenet vakler under et intenst press. Blir man syk i Pakistan nå, er det ikke sikkert at man vil få tilgang til helsehjelp.

Risikerer å ta med seg smitte

Dette bør være et varsko for dem som til tross alle fakta velger å legge feriereisen sin til utlandet og særlig Pakistan. De risikerer å ta med seg smitte fra Norge til utlandet og smitte andre under reisen.

Enda større er risikoen for å bli smittet i utlandet og ta med seg smitten tilbake til Norge.

Når man vet at norskpakistanere har økt risiko for alvorligere forløp etter smitte, innebærer det igjen risiko for sykehusinnleggelse og økt belastning på intensivenhetene.

Ferske tall fra FHI viser at 12 prosent av dem som kom fra Pakistan i et 12-dagers intervall, var covid-19-positive.

Mange stiller også spørsmål ved hvordan de kom seg på flyet når flyselskapene krever negativ covid-19-test. Dessverre er det slik at testen ikke viser smitte før det er gått litt tid, ergo kan man ha en negativ test (falsk negativ) og likevel være smittet.

myndighetene bør vurdere dokumentasjonskrav fra dem som må foreta utenlandsreise, som bevis på at reisen var nødvendig

Bør vurdere dokumentasjon

Norge kan ikke stenge sine grenser for egne innbyggere, men myndighetene bør vurdere dokumentasjonskrav fra dem som må foreta utenlandsreise, som bevis på at reisen var nødvendig.

Vi applauderer at myndighetene nå innfører obligatorisk negativ covid-19-test tatt 24 timer før innreise til Norge, samt en ny covid-19-test ved ankomst. Videre oppfordrer vi norske myndigheter til å etablere kontakt med helsemyndigheter i relevante land for å identifisere tiltak som kan redusere importsmitten til Norge.

Overordnet bør norske helsemyndigheter også vurdere om det kan oppnås raskere smittekontroll og reduserte sykehusinnleggelser her til lands ved at befolkningsgrupper med høyest smittepress og betydeligst belastning på helsevesenet prioriteres i vaksineringen.

Da må vi norskpakistanere bidra med vårt og hindre at enkelte trosser reiserådene.

Da må vi norskpakistanere bidra med vårt og hindre at enkelte trosser reiserådene. Norskpakistanere må ikke være en kilde til importsmitte. Vi har vært blant de flinkeste til å ta covid-19-test.

La oss også vise at vi kan ta ansvar med å presse smitten ned, iallfall ikke bidra til å øke spredningen.