Derfor er Oljefondet fortsatt investert i Qatar

  • Carine Smith Ihenacho
Arbeidere gjør Doha, hovedstaden i Qatar, klar for fotball-VM.

Vi mener at tålmodig eierskapsarbeid generelt er bedre enn å selge oss ut. Det å selge seg ut vil ikke forbedre dårlige arbeidsforhold.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

I helgen sparkes fotball-VM i gang i Qatar, og flere medier har den siste tiden satt søkelys på arbeidstageres forhold i landet.

Oljefondet har vært opptatt av denne problemstillingen i flere år og vil fortsette arbeidet også etter at den siste fotballkampen er spilt.

Skal overholde menneskerettigheter

Oljefondet er investert i over 9000 selskaper i mer enn 70 land. Fondet skal skape avkastning for fremtidige generasjoner. En bred investeringsstrategi gjør at vi kan ta del i den verdiskapingen som skjer rundt omkring i verden, og spre vår risiko.

Samtidig skal Oljefondet være en ansvarlig investor. Vi har klare forventninger til alle selskapene i porteføljen om hvordan de skal forholde seg til viktige sosiale og miljømessige forhold.

Dette omfatter forventninger om at selskapene skal overholde menneskerettigheter, inkludert sentrale arbeidstagerrettigheter, både når det gjelder egne ansatte og ansatte i leverandørkjeden.

Vi følger opp forventningene til selskapene nøye, gjennom risikoovervåking, dialog og stemmegivning. Men det er dessverre ikke slik at alle selskaper følger våre forventninger.

Uverdige arbeidsforhold og såkalt moderne slaveri er et stort og alvorlig problem mange steder i verden. Arbeidere er særlig utsatte i land som har dårlig vern i nasjonal lovgivning av arbeidstageres rettigheter.

Lever en «slavelignende tilværelse»

I forbindelse med fotball-VM har det kommet mange migrantarbeidere til Qatar for å bygge leiligheter og hoteller og for å gjøre landet klart for fotballfesten.

En rapport utarbeidet av Fair Finance International, med bidrag fra Framtiden i våre hender og Amnesty International, ser nærmere på særlig internasjonale hotellkjeder og selskaper innen byggebransjen.

Oljefondet er eier i flere av disse selskapene. I rapporten går det frem at disse selskapene bruker underleverandører i Qatar hvor mange av migrantarbeiderne lever under svært kritikkverdige forhold og i en «slavelignende tilværelse».

Vi synes det er bra at det settes søkelys på den alvorlige problemstillingen rundt migrantarbeid og arbeidstageres rettigheter i Qatar. Dette er også noe vi i Oljefondet har vært opptatt av lenge.

Fulgt opp i eierskapsarbeidet vårt

Vi har fulgt med på informasjon som har kommet om arbeidsforholdene i landet de siste årene, særlig når det gjelder selskaper i hotell- og byggebransjen. Dette har vi fulgt opp i eierskapsarbeidet vårt gjennom samtaler med selskapene.

Ett eksempel er det franske byggselskapet Vinci. Vi har hatt flere møter med både styret og ledelsen nettopp om selskapets arbeid for å håndtere risiko for at de indirekte bidrar til brudd på arbeidstagerrettigheter i Qatar.

Vi har diskutert tiltakene selskapet har tatt, for å redusere risikoen for at de bruker underleverandører som ikke respekterer grunnleggende arbeidstagerrettigheter.

Et annet eksempel er den internasjonale hotellkjeden Hilton. Her har vi også hatt dialog om hvordan selskapet håndterer risiko for brudd på menneskerettighetene i konflikt- og høyrisikoområder.

Avsluttet kontrakt

Oljefondet har også eksterne forvaltere i flere markeder. De har lokal ekspertise og følger opp selskapene på våre vegne når det gjelder forventningene om å respektere grunnleggende arbeidstagerrettigheter.

Våre eksterne forvaltere har blant annet hatt dialog med den franske hotellkjeden Accor. Kjeden fikk mye kritikk etter at en TV-dokumentar avdekket uanstendige arbeidsforhold for ansatte hos en underleverandør.

I samtale med selskapet fikk en av våre eksterne forvaltere vite at kontrakten med den aktuelle underleverandøren ble avsluttet i juni i år, etter at Accors internkontroll oppdaget forholdene.

Etikkrådet har hatt særlig oppmerksomhet på Qatar

I tillegg til Oljefondets eget arbeid har Stortinget etablert etiske retningslinjer som skal bidra til at fondet ikke tjener penger på selskaper med uakseptabel risiko for å medvirke til grove etiske normbrudd.

Med bakgrunn i disse kan det uavhengige Etikkrådet foreslå utelukkelse av selskaper hvor det er stor risiko for at de bidrar til systematiske og grove brudd på menneskerettigheter.

I likhet med oss har også Etikkrådet hatt særlig oppmerksomhet på Qatar de siste årene. Dette har blant annet resultert i utelukkelse av det engelske selskapet G4S, hovedsakelig som følge av uanstendige arbeidsforhold i Qatar.

Etikkrådet har sagt at de vil fortsette å undersøke selskaper med virksomhet i landet.

Vi må være tålmodige

Som et av verdens største fond har vi en innflytelsesrik stemme. Denne bruker vi aktivt, også i sammenheng med fotball-VM i Qatar.

Men i eierskapsarbeidet må vi være tålmodige. Forbedringer kan ta tid. Det vil gå saktere i noen markeder enn andre. Og det vil være vanskeligere med noen selskaper enn andre.

Vi mener likevel at tålmodig eierskapsarbeid generelt er bedre enn å selge oss ut. Det å selge seg ut vil ikke forbedre dårlige arbeidsforhold.

Som en tålmodig og langsiktig eier vil vi fortsette å følge opp selskaper med virksomhet i Qatar, også etter at tribunene tømmes og fotball-VM er over.