Kronikk

Slutt å kalle au pairer for billig arbeidskraft

  • Ampy Basa
    Ampy Basa
    Gründer, amerikaner bosatt i Norge
Vi var glade i au pairen vår og visste at hun ga oss sin tid og tålmodighet, skriver Ampy Basa. Hun har vært vertskapsmor for syv au pairer fra Filippinene.

Da jeg flyttet til Norge, ble jeg sjokkert over fordommene mot au pairer.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er filippinsk-amerikaner og har bodd i Norge de siste 15 årene. I løpet av disse årene har jeg vært vertskapsmor for sju au pairer fra Filippinene.

Min egen bestemor dro familien ut av fattigdom ved å arbeide i utlandet, og privilegiene mine skyldes hennes arbeid og utholdenhet. Utdanningen min og de verdiene jeg fikk med meg, ga meg de mulighetene hun ikke fikk.

I de siste årene har jeg undersøkt au pair-fenomenet i Norge og blant annet intervjuet 30 filippinske kvinner som er eller har vært au pair. Jeg har også intervjuet vertsfamilier for å få begge perspektivene. Ved å skrive en bok som illustrerer disse erfaringene, håper jeg å kaste lys over saken og gi en stemme til de som jobber som au pair hos familier i Norge.

I den norske debatten om au pair-systemet er ikke au pairenes stemmer, deriblant filippinske au pairer, gitt tilstrekkelig oppmerksomhet. Dette misforholdet håper jeg å kunne rette på ved å fremme synspunktet til en som kjenner saken fra innsiden.

Rasisme og fordommer

Da min norske ektemann og jeg valgte å bo i Norge med barna våre, hadde jeg ingen forestilling om hvilke utfordringer jeg ville møte som filippiner i dette landet.

Da jeg bodde i USA, var jeg vant til å bli behandlet som en likemann og en som fortjente respekt. I Norge ble jeg utsatt for nedlatenhet og behandlet som en som ikke hadde like mye rett til sted, tid eller mulighet. Jeg ble kort sagt behandlet som en au pair.

Beskjeden fra samfunnet var at jeg var her for å utnytte nordmenns sjenerøsitet. Det ble forventet at jeg trådte til siden og var mest mulig usynlig. Jeg var ikke forberedt på rasismen jeg møtte i Norge, jeg var sjokkert over fordommene mot au pairer.

Beskjeden fra samfunnet var at jeg var her for å utnytte nordmenns sjenerøsitet

Lærte om hverandre

Vi var opptatt av å skape trygghet og harmoni i livet vårt med tre barn under to år.

En au pair betød at vi kunne laste noe av presset over på en annen ansvarlig voksen. Hun kunne gi oss tid til å puste og til å kose oss med familien vår.

Hun lærte om vår families kultur – hvordan vi behandlet hverandre, spiste sammen, hva vi gjorde for å ha det gøy, hvordan vi forberedte oss på fremtiden, og hvordan vi behandlet andre.

Vi var glade i au pairen vår og visste at hun ga oss sin tid og tålmodighet, noe vi som foreldre alltid følte at vi hadde for lite av.

Til gjengjeld erfarte hun et liv vekk fra Filippinene der det var lite håp om å unnslippe fattigdom til tross for utdannelse og hardt arbeid.

Vi ble kjent med hverandres historie. Vi investerte i henne som person og hjalp henne å ta avgjørelser angående fremtiden sin.

Når jeg hører andre redusere au pairer til «billig arbeidskraft», føler jeg at det er å kaste vrak på det menneskelige aspektet som utvikler seg når gjensidig respekt og vennskap bygges.

Vi var glade i au pairen vår og visste at hun ga oss sin tid og tålmodighet

Reduseres til et offer

Jeg har sterk tro på dette systemet fordi det er håp om at begge sider kan få noe de trenger, uten å miste sin integritet. Men slik det er nå, er ikke systemet basert på gjensidig respekt. Og derfor må det begynne å gjøre alle involverte parter ansvarlig på et mye høyere nivå hvis det skal kunne opprettholdes.

Først og fremst må vi slutte å kalle au pairer billig arbeidskraft. Det er å umenneskeliggjøre og nedverdige, og dessuten å forenkle et svært komplekst problem som au pairer og familier står overfor.

Det er to parter som tar en bevisst avgjørelse om å gå inn i denne kontrakten. Det er ingenting billig i det å være au pair. Det er ingenting billig i det å åpne hjemmet ditt for å støtte en fremmed.

Når politiske ledere bruker begrepet «billig arbeidskraft», nedverdiger det et menneske og brennemerker henne som mindre verdt og uten rettigheter i dette samfunnet. Hun er bare et redskap og et offer, ikke et enkeltmenneske som har valgt å lære, arbeide og få nye muligheter.

Det er ingenting billig i det å være au pair. Det er ingenting billig i det å åpne hjemmet ditt for å støtte en fremmed.

Må stille krav

For det andre bør det stilles flere krav til au pairer og vertsfamilier. Nå er det slik at i forbindelse med kontrakten må vertskapssøkere se en 30 minutters video på nettet om det ideelle forholdet mellom au pair og vertsfamilie. Det er et latterlig forsøk på å ta opp problemet med utnyttelse og mishandling.

Vi må få vite mer om vertsfamilien og dens motivasjon for å invitere en au pair. Hvis de måtte delta i et omfattende kurs med fagfolk som forklarer reglene og hensikten med programmet, føler jeg at det vil bli tatt mer alvorlig å følge kontrakten. Begge parter vil gjøres ansvarlige og vil unngå misforståelser.

Vi må få vite mer om vertsfamilien og dens motivasjon for å invitere en au pair

Det burde også være krav om at au pairen gjennomgår et kurs som forbereder henne på livet i Norge. Kursene som tilbys i hjemlandet hennes, er utilstrekkelige. Instruktørene kjenner ikke lokale skikker. Hun burde lære om rettighetene sine, hvordan hun kommuniserer behovene sine klart, og hvilke ferdigheter hun behøver for å gjøre oppholdet til en suksess.

Bedre oppfølging

For det tredje bør det være oppfølging i løpet av kontraktstiden med kontroll av au pairer og vertsfamilier. Dette vil tjene til å hjelpe au pairen og familien til å ta opp problemer og se hvordan de kan forbedre livet sammen.

Og sist, men ikke minst bør det settes i gang undersøkelser hvis en vertsfamilie bryter kontrakten, og straffetiltak bør være strenge og øyeblikkelige. Au pairer er den sårbare parten i denne situasjonen og bør ha mer beskyttelse hva angår oppholdstillatelse og finansiell støtte. Dette vil virke avskrekkende og forhindre at familier bruker systemet på en urettmessig måte.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum

Les også

Au pair-ordningen skal avvikles: – Var redningen for min situasjon

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Au pair
  2. Rasisme
  3. Filippinene
  4. Familie