Lege skriver: Et barn døde forgjeves, fordi foreldrene hans ikke trodde på vaksiner

  • Bart Barrett
Forekomsten av meslinger økte med 1000 prosent fra 2013 til 2014. Det er svært bekymringsverdig hvordan småbarn ble utsatt for risiko på grunn av en annen persons standpunkter, skriver innleggsforfatteren. (Illustrasjonsfoto)
Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«En ettåring har mistet livet. Ambulanse ble tilkalt, men han var allerede død de kom frem», fortalte naboen lavmælt, tydelig påvirket av hendelsen. «Hva skjedde?» spurte jeg.

Hun fortalte meg at barnet hadde vært på legevakten to dager tidligere, blitt diagnostisert med meslinger og så sendt hjem igjen. Hjertet sank i livet på meg. Jeg hadde selv sendt hjem en ettåring med meslinger to dager tidligere.

Var dette det samme barnet?

Det var det.

Han fremsto så fin to dager tidligere, med våkne reaksjoner og uten smerter. Den grundige oppfølgingen jeg hadde anbefalt, ble ikke gitt, og barnet utviklet komplikasjoner og døde. Jeg kommer aldri til å glemme den dagen.

Han døde forgjeves, fordi foreldrene hans ikke trodde på vaksiner.

Bart Barrett

Han var én av syv som fikk meslinger i familien. Fire av tilfellene førte til sykehusinnleggelse. Jeg var så sint på foreldrene hans. Jeg holdt dem ansvarlige for barnets død. Deres beslutning om å tro på skremselspropaganda fra feilinformanter fremfor råd fra lege var skyld i hans død.

Arroganse og uvitenhet tok livet av ham.

Meslinger kunne ha vært utryddet

Året var 1990, og den siste meslingepidemien i USA hadde nådd sitt toppunkt. Det var et frustrerende år for oss leger, fordi vi ble tvunget til å håndtere en sykdom som var på vei til å bli utryddet bare noen få år tidligere.

Før vi fikk meslingvaksinen, var meslinger ekstremt smittsomt.

Tallene fra slutten av 1950-årene er hårreisende. Det anslås at det oppsto nesten fire millioner tilfeller hvert år, og bare en brøkdel av disse ble rapportert til helsemyndighetene.

Gjennomsnittstallene pr. år var skremmende:

150.000 lungebetennelseslignende komplikasjoner, 48.000 sykehusinnleggelser, 4000 livsforringende hjernebetennelser og 450 dødsfall.

Meslinger var like uunngåelig som det var skadelig.

Over 90 prosent av befolkningen antas å ha vært eksponert for smitte i løpet av livet.

I 1988 var det annerledes. Meslinger forekom sjelden, og hoveddelen av tilfellene oppsto hos ikke-vaksinerte innvandrere. Anslaget lå på under 10.000 pr. år. Vi snakket om at vi kanskje kunne oppnå det samme for meslinger som det vi mirakuløst nok hadde oppnådd for kopper: full sykdomsutryddelse. Så skjedde det noe.

Foreldre sluttet å vaksinere, barn begynte igjen å dø

Fra 1989 til 1991 fikk meslinger en ny oppblomstring.

Gutten jeg så dø, var ett av 55.000 tilfeller og 123 dødsfall i denne perioden.

Det som skjedde, var at noen foreldre besluttet seg for ikke å vaksinere barna sine.

Fordi meslinger er svært smittsomt, trenger ikke sykdommen så stor åpning for å kunne få nytt fotfeste.

Denne muligheten fikk den på grunn av en del foreldres feilaktige antagelser om at vaksinering er unødvendig, eller til og med skadelig.

Foreldre som var for unge til å ha opplevd disse sykdommene selv, ble reddere for vaksinen enn for sykdommen, og de uvaksinerte barna deres ble de uskyldige ofrene.

Motoffensiv ga resultater — nå er sykdommen tilbake igjen

Som respons på epidemien i 1989–1991 satte det medisinske samfunnet i gang en motoffensiv. Leger gjorde en innsats for å lære pasientene hvor trygge vaksiner er og om sykdommens farer.

Igjen ble meslingenes stilling svekket, og sykdommen fikk tilbake sin status som en sjelden sykdom vi hovedsakelig leste om i lærebøker og ikke ofte så i medisinsk praksis.

Meslinger har fortsatt å være en sjelden sykdom i tyve år, og i USA har bare cirka seksti barn blitt smittet årlig.

Men nå er sykdommen tilbake igjen.

Småbarn utsatt for risiko på grunn av en annen persons standpunkter

En stor gruppe foreldre i denne generasjonen, som er skeptiske til legestanden og ytterst sikre på sine egne standpunkter og vurderinger, gjentar feilene fra tidligere tider og nekter å immunisere barna sine. Vaksineringsfrekvensen faller kraftig.

Sykdomsforekomsten økte med 1000 prosent fra 2013 til 2014.

Det nylige utbruddet som ble påvist å ha opphav i Disneyland, viser hvor alvorlig sykdommen er. Minst tolv tilfeller kunne spores tilbake til besøk i fornøyelsesparken midt i desember. Elleve av disse oppsto hos ikke-vaksinerte personer.

To av barna var for unge til å vaksineres, resten var ubeskyttede på grunn av foreldrenes uforstandige beslutning. Det er svært bekymringsverdig hvordan småbarn ble utsatt for risiko på grunn av en annen persons standpunkter.

Rasjonelle argumenter har ikke effekt mot emosjonelle beslutninger

Denne historien fra Disneyland brakte meg 25 år tilbake i tid, til den dagen jeg så den lille gutten dø. Alt sinnet og hjelpeløsheten jeg følte den gangen, ble vekket i meg igjen. Disse følelsene forsterkes når jeg tenker på det stadig økende antallet foreldre som nekter å vaksinere barna sine.

Jeg sverget engang en ed på at jeg skulle hjelpe andre mennesker, og jeg kan ikke forstå den arrogansen og uforstanden som kan føre til disse beslutningene.

Som lege har jeg brukt time etter time på å forsøke å overbevise slike foreldre om hvor viktig det er å beskytte barna sine. Mye av innsatsen har vært nytteløs. Fordi disse beslutningene er emosjonelle og irrasjonelle, har ikke rasjonelle argumenter noen effekt.

Jeg har nådd et punkt der jeg har sluttet å argumentere.

Jeg forteller foreldrene at vaksinen er påvist å være trygg, og at om de nekter å vaksinere barna sine, vil jeg ikke være familiens lege.

Jeg vil ikke stå og se på at de risikerer helsen til barna sine, og jeg ønsker ikke at de andre pasientene mine skal utsettes for risiko.

Dette kan ikke diskuteres. Deres standpunkt bør hverken høres, tolereres eller respekteres.

Det er på tide at resten av samfunnet tar en like fast beslutning. Vi har ingen plikt til å respektere uforstand.

_Innlegget er først postet på forfatterens blogg. Gjengitt med tillatelse.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes._

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter