Kronikk

Radikalisering er ikke bare muslimenes skyld | Walid al-Kubaisi

  • Walid Al-kubaisi
I løpet av 30 år har mediene skapt et bilde av oss som ikke gir håp, skriver kronikkforfatteren.

Den nye generasjonen muslimer ble også oppdratt av nordmenn: På skolen, via innvandringspolitikken, via medienes debatt.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Etter 30-40 år med innvandring til Norge, og med skriket om det flerkulturelle samfunn, etter en langvarig debatt om integrering, etter tusenvis av artikler om toleranse og Fridtjof Nansens ånd, ender Norge med en tredje innvandrergenerasjon som krever barnehijab, som er medlemmer av Profetens Ummah, Islam Net og IS-krigere i tillegg til en utvikling som peker mot en skremmende økt radikalisering blant vår muslimske ungdom.

I dag ser Norge på Sverige og er skremt av å se sin egen fremtid.

Hvorfor kom vi til kort? Noe må være galt!

Myndighetene, mediene og debattantene oppfattet ikke signalene tidligere.

Hvis vi ikke kan stille en riktig diagnose på hva som førte den tredje generasjon, som er født og oppvokst i Norge, til å velge radikaliseringens vei, vil situasjonen dramatiseres gradvis.

Reportasjene fra Sverige skremmer nordmenn. Det er et problem.

Likevel burde fokuset ikke rettes kun mot muslimene og den nye generasjon om man vil se sammenhengen.

Walid al-Kubaisi.

Det er ikke kun muslimene som er skyldige, men også nordmenn. For denne nye generasjon av muslimske foreldre ble også oppdratt av nordmenn: På skolen, via innvandringspolitikken, via medienes debatt, og ikke bare av familiene.

Norge mangler integreringserfaring

I 30 år skrek nordmenn om integrering. Men integreringen ble som keiserens nye klær, rett og slett fordi Norge ikke har erfaring med å integrere innvandrere. Norge har tusen års erfaring med assimilering av minoriteter, og man kan spørre samene om dette.

Men at man beholder sin egen kultur, men går gjennom filter av norske lover og verdier i landet, er en fremmed politikk. Systemet for å måle integreringen er fraværende. Integrering har vært løse ord som ingen visste hva betydde. Derfor kan ikke muslimene få skylden for nordmenns feilslåtte politikk.

Integreringen har hatt et konsept om at man ikke behøver å endre sine innstillinger, man behøver ikke å legge igjen noen kulturell bagasje som ikke er tilpasset det moderne Norge. Nei. Vi ble anbefalt å beholde alle våre innstillinger, og vi kan bli integrert ved å lære språket og skaffe oss jobb.

Integrering har vært løse ord som ingen visste hva betydde. Derfor kan ikke muslimene få skylden for nordmenns feilslåtte politikk

Om en franskmann, engelskmann eller danske vil bo i Norge, er jobb og språk nok til integrering.

Men vi som kom fra den muslimske kulturkrets trenger en kulturell modernisering i tillegg til jobb og språk – ellers vil vi fortsette å bo som umoderne minoritet, altså som fremmedlegeme i et moderne samfunn.

Dette ble ikke tatt i betraktning. Er det rart at vi fremdeles, etter så mange år, snakker om manglende integrering og kulturelle konflikter?

Göteborg har segregerte bydeler, høy kriminalitet og akutt terrorfare.

Les også

Forskere peker på tre faktorer som kan hindre at Oslo utvikler seg i samme retning

Flerkultur ble oppfattet som flerreligiøst

Konseptet om det flerkulturelle samfunn som skulle berike samfunnet kulturelt, ble oppfattet som et flerreligiøst samfunn. Det innebærer at myndighetene finansierer muslimske organisasjoner og forhandler med muslimske talsmenn, altså en kollektiv integrering, ikke individuell integrering.

Det er organisasjoner som integreres, men ikke den individuelle borgeren.

Plutselig hører vi om en sentral imam som er tilknyttet Islamsk Råd, som støtter en henrettet morder som drepte en minister i Pakistan. Det er ikke nok at talsmenn for innvandrerorganisasjoner snakker innenfor rammen av loven. Men medlemmene vedkommende representerer må oppføre seg innenfor rammen av lov og menneskerettigheter.

Er det rart at vi fremdeles, etter så mange år, snakker om manglende integrering og kulturelle konflikter?

Derfor ble dette flerkulturelle samfunn ikke realisert, men erklært dødt av andre europeiske toppolitikere som tyske Angela Merkel, belgiske Yves Leterme, den nederlandske kristelig-demokraten Maxime Verhagen, franske Nicolas Sarkozy, sosialdemokraten François Hollande og engelske David Cameron.

I Norge snakker ingen lenger om det flerkulturelle Norge. Nordmenn laget det flerkulturelle samfunnet, og dette forvandlet oss muslimer til prøvekaniner og landets fremtid til et eksperiment. Likevel virker det som om muslimene selv får skylden for denne politikken i dag.

Kun religiøse modeller for ny generasjon

I løpet av 30 år har mediene skapt et bilde av oss som ikke gir håp.

Først ble vi møtt med sympati. Den norske offerideologi trengte stakkarslige objekter. Vi ble fremstilt som ofre, som svake, som noen som ikke har evne til å endre seg og ta tilpasningens oppdrag. Vi var objekter for sympati.

Hvordan kan man stille krav til et stakkars svakt vesen om integrering?

Så dukket ekspertene og antropologene opp med akademiske fordommer gjennom tenkementaliteten kulturrelativisme, som praktiseres som ideologi. Denne relativismen tegnet et bilde av oss som religiøse vesener. Det vil si at vi er annerledes enn nordmenn.

Nordmenn er selvstendige individer. Vi er religiøse skapninger knyttet til hverandre via religionen.

I løpet av 30 år har mediene skapt et bilde av oss som ikke gir håp

Denne kulturrelativismen dominerte måten vi, muslimer, ble sett på. Vi blir oppfattet som et produkt av vår kultur. Derfor kjørte mediene debatten ledet av enten en konservativ muslim, en imam, en talsmann for en muslimsk organisasjon eller en kvinne med hijab.

Med dette skapte mediene kun religiøse modeller for den nye generasjon, som ble påvirket til å ta religionens vei. Hvordan ellers forklares radikalisering?

Det er blitt en normalisering av den ekstreme retorikken blant unge i Gøteborg. En bidragende årsak har vært en jihadi-cool-kultur.

Den svenske terrorforskeren Peder Hyllengren om jihadi-cool-kulturen som finnes i Gøteborg:

Les også

Ingenting tyder på forbedring i Sveriges segregerte områder

Den sekulære halvparten ble neglisjert

Mens mediene konsentrerte seg om de religiøse, ble de sekulære neglisjert. De er fraværende. De utgjør ca. halvparten av den muslimske minoriteten.

Ifølge statistikken representerer Islamsk Råd 60.000 muslimer som er knyttet til moskéer eller trossamfunn.

Den muslimske minoriteten utgjør 106.000 muslimer. Det vil si at 46.000 muslimer er sekulære, aldri knyttet til en menighet eller moské.

Hvor er de? Stemmer som Shakeel Rehman, Mahmoud Farahmand og Cemal Yucel ble presentert som en nisje til tross for at slike stemmer representerer omtrent halvparten av minoriteten.

Nordmenn ser på oss som religiøse roboter, innstilt på å gjenføde religiøse konflikter i Norge, praktisere religionen slik den er praktisert i århundrer

Dette håpet ble kvalt i årevis, og det er denne delen som kan balansere bildet av muslimene. Men hvor er de?

Hvorfor blir de ikke brukt for å fortelle nordmenn at halvparten av muslimer er like sekulære som nordmenn? Hvem tjener på å skjule denne halvparten av oss muslimer?

Dette bildet har skapt en motreaksjon blant folk flest. Nordmenn ser på oss som religiøse roboter, innstilt på å gjenføde religiøse konflikter i Norge, praktisere religionen slik den er praktisert i århundrer. Vi har produsert en klonet kultur. Vi har overført kulturen automatisk til Norge.

Europas historie gir oss en lekse

Folk flest er åpne, og de er imot diskriminering, imot rasisme, imot forskjellsbehandling, men hvordan kan de takle en økende minoritet som krever respekt og ståsted i samfunnet med en religionsform som er hentet fra middelalderen? Den formen kjente Europa også i sin middelalder og har tatt oppgjør med den via reform, opplysning, renessanse og demokratiske prosesser.

Vi merker derfor at mange er blitt skeptiske til den muslimske minoriteten. Det er ikke snakk om en høyreekstremistisk elite, men folk flest som er blitt skeptiske når det gjelder islam og fremtiden.

Vi ser hvordan politiske partier med innvandringsmotstandere vinner stemmer i Europa. Oppfatter vi signalene?

Mens Norge frykter en radikalisert utvikling blant muslimske ungdommer, mener jeg at vi burde se på den tause norske majoritet. Norsk folkelynne uttrykker seg med tålmodighet og taushet, men plutselig snur folk seg og aksepterer ikke kompromiss og blir hardnakkede.

Europas historie gir oss en lekse: Når kontinentet opplever en økonomisk krise, med minoritetsproblematikk, og når demokratiet ikke klarer å møte utfordringene, vinner fascisme det demokratiske valget, og Europa ender med holocaust, eller pogromer mot minoriteter, eller nye former for hat mot minoritetene.

Vi ser hvordan politiske partier med innvandringsmotstandere vinner stemmer i Europa. Oppfatter vi signalene?


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

«Reportasjene fra Sverige skremmer nordmenn,» skriver kronikkforfatteren. Les artiklene han sikter til her:

Les også

  1. Kriminell ungdomfra Marokko herjer i Göteborg sentrum

  2. Svenske boligparadiser ble forvandlet til festninger

  3. Byen er på størrelse med Oslo - og har hatt 250 skyteepisoder siden 2013. - Göteborg er den byen i Norden hvor voldskriminaliteten er på sitt høyeste, sier politiinspektør Ulf Bostrøm

Les mer om

  1. Kronikk
  2. Parallellsamfunn
  3. Radikalisering