Kronikk

NAVs hjelp og veiledning har vært en stor tilleggsbelastning til å være syk | Tore Beito

 • Tore Beito
  Historiker og skribent

Hadde jeg vært friskere, ville jeg tatt en hvilken som helst jobb. Først og fremst av økonomiske årsaker, men også for å slippe å ha mer med NAV å gjøre, skriver kronikkforfatteren. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Gang på gang er jeg blitt veiledet inn på et byråkratisk blindspor.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er utmattet av den malstrømmen av søknader, avslag, vedtak og anker som til nå har utgjort kontakten med NAV.

Siste brev fra NAV er et varsel om feilutbetalt stønad. Vedlagt ark med skannerkode i tilfelle jeg ønsker å sende skriftlig tilsvar. I stedet velger jeg å komme med et offentlig tilsvar. Fordi jeg ikke har noe å skjule eller skamme meg over. Fordi jeg er utmattet av den malstrømmen av søknader, avslag, vedtak og anker som til nå har utgjort kontakten med NAV. Fordi jeg vet at min sak ikke er unik og kan ha interesse for flere.

 • Les også dette innlegget fra Tore Beito: Jeg er en av de borreliose-syke som måtte til utlandet for å få diagnose og nødvendig behandling

Syk arbeidssøker

Jeg er en av 130.000 pasienter med uavklarte lidelser i Norge. Til nå har jeg fått avslag på sykepenger og arbeidsavklaringspenger, i tillegg har jeg fått overprøvet og underkjent sykmelding.

Jeg er registrert som vanlig arbeidssøker av NAV. Jeg mottar dagpenger mot å søke et visst antall jobber i måneden og registrere meg på vikarbyråer, til tross for at jeg er syk og har kjempet med en alvorlig sykdom i to år.

Mistro

Selv om norsk helsevesen etter et halvt års grundig utredning ikke kunne stille en klar diagnose, opplevde jeg aldri at legene stilte spørsmål ved om jeg var reelt syk. Det samme kan jeg ikke si om saksbehandlerne på NAV. Deres tilnærming til meg kan oppsummeres i ett ord; Mistro.

Fastlege Bjørn B. Hansen : NAV må bli tydeligere om hva som kreves for sykmelding

Hva denne mistroen skyldes, har jeg vanskelig for å forstå. De har hatt tilgang til mine skatteopplysninger og kan se at jeg har vært i arbeid og betalt skatt siden tenårene. I tillegg har de kunnet lese samtlige epikriser og journaler fra legebesøk og undersøkelser jeg har vært igjennom siden jeg ble syk i juli 2016. Det er også tydelig at før denne datoen har jeg knapt satt min ben på et legekontor.

Byråkratisk synsing

Avslagene fra NAV holder en kvasivitenskapelig byråkratisk tone, men baserer seg i mitt tilfelle i overraskende stor grad på saksbehandlerens synsing og antagelser. Det synses om mine helseplager som beskrives som «opplevde», altså ikke reelle. I tillegg synses det om min tilknytning til arbeidslivet, og det gjøres antagelser om mine økonomiske motiver for å søke stønad.

Alle disse subjektive vurderingene går i min disfavør. Saksbehandleren, som har hatt tilgang til mine mest personlige opplysninger, tegner ikke et bilde som gjenspeiler helheten og alvoret i min situasjon. Det er et alvorlig tillitsbrudd.

Villedende veiledning

NAV opplyser i korrespondansen at de har lovpålagt plikt til å hjelpe og veilede. Men er det noe kvalitetskrav på hjelpen og veiledningen?

Gang på gang er jeg blitt veiledet inn på et byråkratisk blindspor. Det vil si at en saksbehandler råder meg til å gjøre noe en annen avslår. Det har vært utmattende for meg og fører selvsagt til merarbeid for NAV.

Etter avslag på sykepenger ble jeg veiledet til å søke arbeidsavklaringspenger. Nytt avslag, nye anker. Ett år senere er saken på langt nær avgjort. I mellomtiden er jeg altså klassifisert som vanlig arbeidssøker.

Tilleggsbelastning

Jeg gjør saksbehandleren min på NAV Arbeid oppmerksom på det absurde i at en syk mann skal søke på jobber og registrere seg på vikarbyråer. Han veileder meg til å sykmelde meg. Legen min som har syv års medisinsk utdannelse, har ingen innvendinger mot å gi meg to måneders sykmelding i første omgang. Han vet jo at jeg er syk.

To dager etter at sykmeldingen er levert, kommer brevet fra Nav om at den overprøves. Tre uker senere er den underkjent. Så kommer varselet fra NAV Ytelse om feilutbetalt stønad. Der står jeg nå.

Hadde jeg vært friskere, ville jeg tatt en hvilken som helst jobb. Først og fremst av økonomiske årsaker, men også for å slippe å ha mer med NAV å gjøre.

NAVs hjelp og veiledning har vært en stor tilleggsbelastning til å være syk.

Norsk godhetstyranni?

Det er tiltagende debatt om bruken av velferdsordninger og sykepenger i Norge. Det er skapt et inntrykk av et godhetstyranni hvor man får kastet penger etter seg.

Selv har jeg levd på oppsparte midler i to år siden jeg ble syk. Trolig må jeg også tilbakebetale det lille bidraget jeg har fått i dagpenger.

Jeg er en av 130.000 uavklarte pasienter i Norge. I det politikere liker å kalle verdens lykkeligste og beste land, har en befolkning på størrelse med landets fjerde største by manglende livskvalitet og arbeidsevne.

Etter min mening er det liten tvil om hva som feiler meg og ingen tvil om hvilke behandling som vil gjøre meg frisk og arbeidsfør. Det er en relativt enkel og ukomplisert behandling jeg må reise til utlandet for å få. Selvsagt betaler jeg for behandlingen av egen lomme.

Edel Hegerholm, leder for NAV Bærum, svarer her på kronikken fra Tore Beito:

Først og fremst vil vi beklage at Tore Beito synes kommunikasjonen med NAV har vært vanskelig. Vår intensjon har vært å avklare arbeidsevnen og se jobbmuligheter, og vi har gitt veiledning om de ytelsene NAV har.

Vi synes det er leit at Beito føler seg mistrodd av NAV.

Det er ulike vilkår knyttet til de forskjellige ytelsene. I vurderingen av om det foreligger arbeidsuførhet som gir rett til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, så er det den medisinske dokumentasjonen vi må legge til grunn.

Fått tilbud om tiltak

Vi avviser ikke at Beito har helsemessige utfordringer. Imidlertid har vi ikke dokumentasjon som tilsier at arbeidsevnen er vesentlig nedsatt til ethvert arbeid i tråd med hva regelverket krever.

Beito har derfor fått tilbud om å delta på et tiltak for å avklare arbeidsevnen og hvilke jobber han eventuelt kan mestre. Beito har foreløpig ikke takket ja til dette. Han mottar nå dagpenger fra NAV.

NAV beklager varsel om feilutbetaling

Når det gjelder varselet om feilutbetaling av dagpenger, kom dette på bakgrunn av at Beito samtidig søkte sykepenger.

Vi ser i ettertid at NAV trolig kunne unngått å sende ut varselet dersom vi hadde undersøkt saken nærmere i våre egne registre.

Dette beklager vi. Etter at Beito sendte inn en serviceklage i slutten av mai, har NAV fattet vedtak om at det ikke er grunnlag for å kreve inn beløpet.

Vi vil gjerne invitere Beito til en samtale, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser, bli enige om videre oppfølging fremover og se hva vi kan lære av denne saken.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Sykdom
 2. Nav
 3. Sykefravær
 4. Arbeidslinje

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 14. juni

 2. POLITIKK

  4000–5000 EØS-saker og en rekke klagesaker satt på vent i Nav. Julie Welde er en av dem som rammes.

 3. NORGE

  Da hun ble kreftsyk, stoppet sykepengene midt i behandlingsforløpet

 4. KRONIKK

  Meninger: Slutt å tro på matallergi som årsak til magesmerter

 5. KRONIKK

  Jeg er ikke lenger en av dere. Jeg er annerledes. Utenfor.

 6. KRONIKK

  Må pasienter selv ta «kloke valg»?