Norske myndigheter fratar turbanbærende sikher deres rett til å få utstedt pass | Prableen Kaur og Sumeet Singh

Bånd må knyttes hvis turbanfloken skal løses, mener Prableen Kaur og Sumeet Singh. Bildet er tatt på turbandagen i Oslo i fjor.

Vi har to budskap til Erna Solberg før reisen til India.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

I år er det 50 år siden de første sikhene bosatte seg i Norge. 7–8. januar skal Erna Solberg (H) på statsbesøk til India, hvor hun møter statsminister Narendra Modi. De to kommer fra helt ulike kulturer og samfunn. Hva kan de og vi lære av hverandre?

Prableen Kaur er jusstudent og forfatter. Sumeet Singh er siviløkonom og grunnlegger og leder av Unge Sikher og Turbandagen.

Bakteppet for Solbergs reise er ønsket om mer samarbeid. Regjeringens nye India-strategi omfatter blant annet handel, energi, klima og miljø, digitalisering og kultur. Begge parter ønsker konkrete resultater, og Solberg har med seg en stor presse- og næringslivsdelegasjon som skal bidra til dette.

Til sin indiske kollega har Solberg med seg en gave: En fotball med FNs bærekraftsmål, signert av verdens beste fotballspiller, Ada Hegerberg.

Ada Hegerberg signerte «bærekraftsballen» da hun besøkte Statsministerens kontor i Oslo nylig.

Likestilling og utdanning

Solberg har vært en pådriver for å fremme jenters rett til utdanning og likestilling, og hennes innsats er anerkjent internasjonalt. Og her er hennes to viktigste budskap til Modi: likestilling og utdanning.

India sliter med å få gjennomført reell likestilling mellom kvinner og menn. Grufulle saker om gruppevoldtekter, seksuell trakassering og overgripere som slipper fri har nådd norske medier. Til tross for dette bidrar stille endringer i lovverk, rettspraksis og samfunnet til likestilling. Kvinners deltagelse i politikk og næringsliv er større enn i mange andre land.

India har utfordringer knyttet til skolegang for alle barn, og barnearbeid er fortsatt utstrakt. Mange offentlige skoler mangler ressurser i form av lokaler, lærere og læremateriell. Det private skoletilbudet bøter på noen av problemene, men skaper samtidig nye: indiske foreldre prioriterer oftere å sende guttebarn enn jentebarn.

Flere brutale voldtekter og drap på jenter og kvinner i India har satt sinnene i kok. Nå varsler regjeringen ytterligere innstramming i straffeutmålingen. Foto: AP / NTB scanpix

Tillit og næringsliv

Et tredje budskap fra Solberg til Modi kan være at tillit er det største godet i samfunnet. Det å kunne stole på at dommere er upartiske, politikere ikke meler sin egen kake, byråkrater ikke er korrupte og politiet er der for å hjelpe borgerne, har en verdi som økonomer mener langt overstiger verdien av våre olje- og gassressurser.

Fra Modis side kan et budskap være at konkurranse bringer samfunnet fremover.

I et indisk næringsliv som tidvis kan fremstå som kaos, uorden og tilfeldigheter, er det en knivskarp konkurranse i bunn. Det å finne og bruke de minste muligheter, bygge allianser og skape løsninger, er foredlet gjennom Indias flere tusen år lange historie som handelsmakt. Der norske myndigheter ser hen til reguleringer og støtteordninger, er det indiske næringslivet ofte overlatt til seg selv.

Indias statsminister Narendra Modi, fra partiet BJP.

Mangfold og respekt

Et annet budskap fra India kan være at mennesker lever best side om side i et mangfold når enhver får rom til å respektere sin egen og andres kultur, religion og/eller identitet. Selv om India huser et stort antall religioner, sekter og trossamfunn, er det høy grad av respekt og aksept for hverandre. Fargerike og levende festivaler og markeringer er vevet inn i dagliglivet.

Gitt Norges relativt homogene befolkning, og et samfunn tuftet på kristne og humanistiske verdier, kan det være at Solberg kan finne inspirasjon her.

Når Solberg kommer hjem fra India, kan det hende at hun har med seg noen nye perspektiver på vårt eget samfunn. De første sikhene som kom hit for 50 år siden, fant arbeid på gårdsbruk på Østlandet. Dagens ca. 6000 norske sikher er godt representert i arbeidslivet og innen høyere utdanning, og de er aktive deltagere i norsk samfunnsliv.

Et eksempel er Den norske turbandagen, hvis visjon er å gjøre Norge til verdens beste land å være annerledes i, uavhengig av kjønn, etnisitet, livssyn og legning, og som har skapt en plattform for å dele kultur og lære om hverandre. Det norske folk har gjennom en åpen designkonkurranse stemt frem en egen «Oslo-turban», designet av norske Holzweiler. På den måten har turbanen knyttet bånd mellom sikher og andre nordmenn gjennom 10 år.

Designer hos Holzweiler, Duy Ngo, fikk hjelp av Bikramdeep Singh under utviklingen av Oslos offisielle turban.

Pass uten turban

Norske sikher er veldig positive til at Solberg ønsker å styrke relasjonen mellom Norge og India. Samtidig er det viktig at situasjonen for norske indere og sikher ikke glemmes. Noen utfordringer har vi møtt, og de har stort sett blitt løst gjennom dialog, tålmodighet, kunnskap og fleksibilitet.

Men alt er ikke helt rosenrødt. Et uheldig eksempel er at norske myndigheter siden 2014 fratar turbanbærende sikher deres rett til å få utstedt pass.

Norge er i dag ett av to (!) land i hele verden som krever at turbanen fjernes for at ørene skal være synlige på passbilder. Demokratier som USA og England, med langt høyere eksponering og sikkerhetsrisiko, og langt høyere antall sikher i befolkningen, mener at dette kravet er unødvendig gitt dagens teknologiske muligheter.

Fra turbandagen i Oslo i fjor.

En mulig løsning

Rikets sikkerhet er viktig for norske sikher. Vi mener det er positivt at norske pass beholder høy troverdighet. Derfor er vi fleksible og løsningsorienterte i denne saken. Som et fullverdig alternativ, men som samtidig ivaretar sikhenes religionsfrihet, bevegelsesfrihet og rett til privatliv, har vi tilbudt å innskrenke vårt personvern.

Vi er åpne for at myndighetene innfører særskilt styrket kontroll av turbanbærende sikher, mot at vi kan avfotograferes med turban.

Til tross for våre mange invitasjoner til dialog gjennom de siste fire årene, er denne utfordringen ikke blitt løst. Vi har to budskap til Erna Solberg før reisen til India: la deg inspirere av verdens største og mest mangfoldige demokrati, og hjelp oss å løse turbanfloken. God tur! ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਰ ਚੰਗਾ ਰਹੇI

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.