Kronikk

Nå orker vi ikke flere IT-satsinger over statsbudsjettet. Hilsen en som tjener på IT-satsinger. | Aslak Ege

 • Aslak Ege
  Aslak Ege
  Daglig leder, Capra Consulting
Gi slipp, er kronikkforfatterens oppfordring. Her er finansminister Siv Jensen (Frp) under fremleggelsen av statsbudsjettet i fjor.

Problemene kommer når staten skal blande seg inn i hvordan noe skal gjøres.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er helt avsindige summer som pøses inn i dårlige IT-prosjekter her i landet. Og i begynnelsen av oktober får vi antagelig enda flere krafttak med historiske satsinger over statsbudsjettet.

Samtidig tør ikke staten å ta det ene, viktige grepet som kunne spart store summer. Det grepet er enkelt. Det heter å gi slipp.

Gi slipp

Å gi slipp er jo det motsatte av å ta grep, tenker du kanskje, men tillat denne motsatte metaforen et øyeblikk, for jeg mener det jeg skriver. Å beholde et detaljert og fast statlig grep om IT-prosjekter er en metode det offentlige gjerne bruker, for da føler man at det er demokratisk kontroll og fornuftig forvaltning som er i førersetet, og at skattebetalernes penger blir brukt godt.

Det er bare det at det koster altfor mye penger. Kanskje skulle vi IT-konsulenter bare smilt og hygget oss med inntektene fra alle overskridelsene, men vi er også en del av samfunnet. Vi betaler også skatt. Vi er også interessert i at fellesskapet skal fungere.

Hvordan kan jeg føle meg så sikker på at det kommer noen krafttak i oktober? Vel, vi trenger ikke gå mer enn et år tilbake og se på pressemeldingen som ble sendt ut ved forrige statsbudsjett om det regjeringen kalte «tidenes største satsing på digitalisering».

Der listet regjeringen opp:

 • 423,5 millioner kroner til «moderne IT-løsninger og tjenester for Nav»
 • 575 millioner kroner til «finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge»
 • 148,2 millioner kroner til «nye sikrede datasentre i justissektoren»

Når noen fikk et krafttak i fjor, vil andre ha et krafttak i år. Men regjeringen hadde ikke trengt å satse så voldsomt på disse om den bare hadde vært en proff bestiller, kjøpt inn noe skikkelig og latt ekspertmiljøene levere det som var bestilt. Det er de store prosjektene som er de verste. En hel IT-næring sier det gang på gang: Del de store stykkene opp i små biter.

Pengesluket er i prosjektstyringen

En undersøkelse fra McKinsey/Oxford University (2012) viser at rundt to av tre store IT-prosjekter sprenger tiden eller budsjettet. Og her er noen av årsakene de lister opp:

 • Manglende evne til å lede strategi og interessenter
 • Lav forståelse av innhold og teknologi
 • Manglende forståelse for prosjektledelse

Undersøkelsen sier ikke noe spesifikt om den norske staten, men den sier oss at pengesluket ligger i prosjektstyringen. Og så lenge lav forståelse for teknologi er en faktor, bør det fortelle oss hva byråkrater skal gjøre og hva teknologer skal gjøre.

Rolleblanding-bonanza

Det staten skal gjøre, etter vår mening, er å eie prosjektene. Det finnes kanskje godt prosjektarbeid i staten der dette skjøttes ordentlig. La oss håpe det.

Problemene kommer når staten skal blande seg inn i hvordan noe skal gjøres. En prosjekteier som staten bør holde seg til å bestemme hva som skal gjøres, og så må vi som leverer på prosjektene, finne ut hvordan. Det er forskjell på å eie og å lede.

I sin enkleste form snakker vi om en bestiller-utfører-modell med skikkelig rolleforståelse. Men en slik modell bryter sammen når bestilleren blander seg inn i utføringen, for da får bestilleren et behov for å forsvare det hun selv har vært med på å utføre, gjerne på tross av advarsler fra dem som egentlig skulle utføre.

Les også

Nå får du din egen digitale assistent i møte med det offentlige

Direktoratet for forvaltning og IKT skriver selv på sine nettsider: Ryggraden i en velfungerende prosjektorganisasjon er et sett av definerte roller.
Dette er helt riktig, og sånn er egentlig alle enige om at det skal være. Men når det settes ut i livet, snubler vi skrøpelige mennesker i våre egne prinsipper, og snart er det rolleblanding-bonanza.

Da Helse Sør-Øst for en tid tilbake gikk på en smell på 700 millioner kroner uten at IT-prosjektet deres en gang ble levert, skrev Riksrevisjonen ironisk nok at staten skulle hatt enda tettere oppfølging. Revisjonen tror kanskje at slike harde klyper fra mange statlige kokker gir oss bedre prosjekter, mindre søl og sparte penger.

Det er det motsatte som er tilfelle. Gi slipp.

Vi er klar over at noe forskning også sier at prosjekteiere som staten skal involvere seg mer, men legg merke til at dette gjerne er paret med begrepet «kompetent prosjekteier».

Når eieren involverer seg uten å kunne nok om IT, da sprekker budsjettene. La dem som er kompetente ordne med dette, og hold kontroll gjennom å være flinke prosjekteiere.

Jeg utfordrer alt som er av offentlige digitaliseringsguruer og nyfrelste moderniseringsministre. Motsi meg gjerne på alt dette. Det blir interessant å høre dere skryte av store, statlige IT-satsinger med suksess.

Mine tre håp

La meg likevel bringe litt håp inn i dette. Her er mine tre håp for neste statsbudsjett:

At staten nøyer seg med å eie, ikke lede, IT-prosjektene.
Stol på at kompetente IT-folk gjør gode valg. Det sparer skattebetalerne på.

At staten slutter å kaste gode penger etter dårlige penger.
Man må slutte å tro at man kjøper rimelig bare fordi utviklingsfasen er billig. For det kommer nemlig en driftsfase. Da skal det forvaltes. Det koster penger.

At staten kjøper ordentlige løsninger som spiller av seg selv.
Det er litt dyrere å utvikle sånt som går av seg selv. Men etterpå slipper horder av konsulenter å forvalte løsningene. Altså løpe ved siden av i ti år og fikse bugs eller dårlig kode sånn at vi plutselig må ha et krafttak igjen.
Men jeg er også realist, så jeg er forberedt på at disse håpene blir knust i statsbudsjettet. For da skal det nok satses igjen.

Til finansministeren

Jeg er glad i moderne, norsk kultur, så jeg har lyst til å sitere poeten Fredrik Høyer og tilegner det finansministeren, som snart skal legge frem statsbudsjettet:

Og du føler at verden snurrer fra deg

Og du sliter med å holde tritt

Universet vett, planeten, den plata her, den spinner

La deg virvle med

Gi slipp


Les mer om

 1. Prosjektstyring
 2. Teknologi
 3. Digitalisering
 4. Statsbudsjettet