Kronikk

Fastlegen er også spesialist – på deg | Torunn Bjerve Eide

  • Torunn Bjerve Eide fastlege, og doktorgradsstudent ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo
(ILLUSTRASJONSFOTO) Det er praktiske og økonomiske årsaker til at veien til spesialist går via fastlegen. Men kan ordningen også ha konkrete, positive effekter for deg personlig? spør Torunn Bjerve Eide.

Det virker unødvendig å måtte innom fastlegen for å komme til spesialist. Ekstra utgifter og mer fravær fra jobb.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Har du noen gang irritert deg over vanskelig tilgang på time hos fastlegen?

Hadde det ikke vært praktisk å kunne bestille time direkte hos legespesialist? Gå til hudlege for å sjekke den føflekken på låret som du har irritert deg over i mange år, ringe nevrologen når naboen har sagt at de rykningene i øyet ditt kan være MS, og sjekke inn hos hjertelegen for å avklare de stikkene på venstre siden av brystet som kommer hver gang det er travelt på jobb?

Det virker unødvendig å måtte innom fastlegen først. Ekstra utgifter og mer fravær fra jobb. Trenger du egentlig en fastlege?

Fastlegen som portvokter

Helsedirektoratet presenterte i februar tall fra den europeiske helseforbrukerindeksen 2016, som vurderer helsetjenestene i 35 land basert på hvordan forbrukerne av helsetjenester blir tatt imot og behandlet.

Norge kommer særlig dårlig ut på punktet «direkte tilgang til spesialist».

Torunn Bjerve Eide er fastlege, og doktorgradsstudent ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

I Norge er tilgangen til den offentlige spesialisthelsetjenesten regulert gjennom en såkalt portvaktordning, der fastlegen din vurderer om henvisning til spesialist er nødvendig eller om helseproblemet ditt håndteres like bra eller kanskje bedre hos fastlegen.

Dersom du ønsker å gå direkte til spesialist må du finansiere det selv, utenom det offentlige apparatet.

I Danmark har de en tilsvarende ordning, med unntak for øyeleger og øre-nese-halsleger. I Sverige er det ingen portvaktfunksjon, pasientene kan kontakte legespesialist direkte uten ekstra kostnader.

Les også

  1. Debatten startet med Kristian Østbys innlegg: Fastlegens perverse incentiver

  2. Anders Danielsen Lie svarte: Fastlønn for fastleger? Ja, takk

En viktig begrunnelse for dagens portvaktordning er å sikre tilgjengelighet til spesialiserte vurderinger for dem som trenger det. Dersom spesialistene er opptatt med å undersøke en usortert mengde pasienter der de fleste har lav mistanke om alvorlig sykdom, blir det lengre å vente for den ene som faktisk har behov for rask vurdering og behandling. Det er fastlegenes oppgave å stå for denne sorteringen.

Stor forskjell i kroner og øre

En annen årsak til å ha en portvaktordning er økonomi. Det er (i dagens system) billigere for pasientene å få behandling hos fastlegen enn i spesialisthelsetjenesten, og dette er også en rimeligere løsning for samfunnet dersom den medisinske kvaliteten er sammenlignbar.

La oss si at du går til din fastlege på grunn av rykninger rundt øyet. Du er bekymret for multippel sklerose.

Fastlegen vet at slike rykninger er et vanlig fenomen som ikke er relatert til utvikling av MS. Hun kjenner deg fra før, og vet at det ikke er noen spesiell risiko for sykdom i familien din eller relatert til jobben din. Hun tar en prat med deg for å sikre at du ikke har andre plager som kan skyldes nervesystemet, gjør en orienterende undersøkelse av øyet og nervesystemet ditt, og tar noen blodprøver.

Til slutt forklarer hun deg at dette er et ufarlig fenomen som skyldes irritasjon i øyemuskulaturen, og at det som regel går over av seg selv.

Kostnad for deg blir 255 kroner, i tillegg betaler Helfo 48 kroner – totalt 303 kroner. Hvis du kunne gått direkte til spesialist i nevrologi blir regnestykket et annet.

De fleste spesialister gjør en full undersøkelse innen sitt felt, uavhengig av hvordan problemet presenteres. Det settes ofte av 45–60 minutter pr. pasient. Ettersom nevrologen ikke kjenner pasienten fra før må hun bruke tid på å gå gjennom tidligere sykehistorie, medisiner, jobb- og familieforhold og sykdommer i slekten. I dette tilfellet vil det sannsynligvis bli gjort en full nevrologisk undersøkelse, og tatt noen blodprøver.

Til slutt forklarer hun deg at dette er et ufarlig fenomen som skyldes irritasjon i øyemuskulaturen, og at det som regel går over av seg selv. Innen dagens system blir kostnad for pasienten 399 kroner, i tillegg betaler Helfo 883 kroner.

Total kostnad blir 1282 kroner – fire ganger så mye som hos fastlegen.

Hos en slik pasient, med lav mistanke om alvorlig sykdom i utgangspunktet, blir det altså kostbart om man skulle gå direkte til spesialist.

Fastlegen er spesialist på deg

De nevnte årsakene til portvaktordningen er «fellesskapsårsaker», og forutsetter tankegangen om spesialiserte tjenester som et begrenset gode der vi alle har et ansvar for å sikre god tilgjengelighet for dem som trenger det mest. Men kan portvaktordningen også ha konkrete, positive effekter for deg personlig?

Det er godt dokumentert at kontinuitet i et lege-pasient-forhold øker tilfredsheten hos pasientene.

Det er også grunn til å tro at kontinuitet øker kvaliteten på de medisinske vurderingene som gjøres i lege-pasient-møtet. En lege som vet at du i fjor hadde en sykmelding på grunn av utbrenthet, utløst av en konflikt med sjefen, kan raskt stille de riktige spørsmålene når du opplever stikkende smerter i brystet hver gang det blir travelt på jobb.

Dermed kan dere i løpet av 15 minutter samtale avklare at det ikke er noen grunn til bekymring for hjertesykdom, i stedet for at du må henvises kardiolog for sikkerhets skyld – og bruke de neste to månedene på å bekymre deg, før kardiologen konkluderer med at det ikke er tegn til hjertesykdom.

En lege som kjenner din bakgrunn og din måte å kommunisere på, har også mulighet til å plukke opp betydningen av din innskutte kommentar under blodtrykkskontrollen om at magen har vært litt rar i det siste.

Fastlegen vet kanskje at din mor fikk tykktarmskreft i 50-årene, og skifter fokus fra et blodtrykk som fint kan vente litt til en grundigere samtale om tarmplagene. I løpet av en uke har du kanskje fått påvist blod i avføringen og er henvist videre til rask utredning av mulig tarmkreft.

Nødvendig helsehjelp på riktig tidspunkt

En godt fungerende fastlegeordning vil bidra til at du får nødvendig helsehjelp på riktig tidspunkt. Det betyr både tilstrekkelig utredning raskt når det er nødvendig, og fravær av utredning når det ikke er nødvendig å bruke din tid og fellesskapets ressurser på å undersøke ufarlige plager. Fastlegen bruker sin spesialkompetanse om akkurat deg for å oppnå dette.

Til gjengjeld må du som pasient akseptere at veien til spesialist går via fastlegen.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

  • Dette intervjuet med fastlege Jørgen Skavlan ble lest og delt av mange: «Nordmenn er blitt som bortskjemte enebarn»
  • Overforbruk av antibiotika resulterer i oppblomstring av resistente bakterier. Overlege gir «udugelige leger og kravstore pasienter» skylden

Les mer om

  1. Kronikk
  2. Økonomi