Kronikk

Kronikk av Jørgen Lorentzen: Islam er i ferd med å bli ensbetydende med undertrykkelse og fanatisk vold

  • Jørgen Lorentzen, daglig leder Stiftelsen Hedda

Jeg henstiller til Islamsk Råd i Norge ved Ghulam Abbas, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat ved imam Riffat Bashir, Islamic Cultural Centre ved imam Mehboob ur-Rahman (i midten), Tawheed ved imam Mahmoud al-Jalloul, Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina ved imam Faruk Terzic, Den tyrkiske islamske union, Bait-ul-Nasr moskeen ved imam Shahid Mahmood Kahloon (til venstre) og andre islamske institusjoner og lærde om å gå foran. Foto: Snare Knut

Islamske ledere og lærde må ta et globalt initiativ for en islamsk opplysningstid og demokratiseringsprosess.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Min familie er muslimer, og det er med fortvilelse og sinne jeg registrerer deres frustrasjoner over utviklingen i den islamske verden. Terror, fundamentalisme, intoleranse og hat har fått spre seg over flere kontinent.

Dette er derfor en oppfordring, ja, kanskje en utfordring, til norske imamer og muslimske lærde i Norge om å gå sammen om et felles internasjonalt initiativ for å gjøre det klart for muslimer over hele verden at islam ikke lenger vil tolerere tyranner, terrorister og reaksjonære ideologer som taler på muslimers vegne.

Jørgen Lorentzen Foto: Stein Bjørge

Jeg har også produsert tre dokumentarfilmer om islam, og derigjennom reist i mange muslimske land hvor jeg har venner og kolleger som føler presis den samme frustrasjon over mangel på fremgang og demokratiutvikling.

Mer forakt og skepsis

Grunnen til at jeg skriver dette, er en rekke hendelser den siste tiden som i islams navn har skutt seg inn i nyhetene verden over og lagt mer ved på det voksende bålet av forakt og grunnleggende skepsis til muslimer kloden rundt. En del av disse muslimene er min familie, og de føler skam og fortvilelse over at islam trekkes ned i sølen på denne måten – gang på gang.

Islam er i ferd med å bli ensbetydende med undertrykkelse og fanatisk vold. Slik også kristendommen en gang var identisk med undertrykkelse og vold.

Drapene i Paris, Boko Harams grusomme overgrep på kvinner og barn i Nigeria, Chad og Niger, IS' overgrep og massedrap i Syria og Irak, uavbrutte selvmordsbombere i Afghanistan og Pakistan og den kontinuerlige trusselen mot hele verden om nye terroraksjoner er ikke god reklame for islam eller muslimer.

Mange muslimske kommentatorer understreker at dette ikke har noe med islam å gjøre. En slik reaksjon er forståelig, men den er feil.

Fundamentalistenes forståelse

For oss som har lest Koranen, er det ikke vanskelig å påpeke at fundamentalistenes syn på islam ikke er i tråd med kjærlighets— og tilgivelsesbudskapet i Koranen. Like fullt handler disse fundamentalistene i det de forstår som islams navn.

Det skjer på samme måte som kristendommen var med da det ble begått massedrap i korsfarertiden, eller på erobringer av andre kontinenter. Eller slik den katolske kirke i dag har liv på samvittigheten på grunn av sin angst for kvinnekroppen og kvinners rett til å bestemme hvor mange barn de vil føde.

Direktør for Center for Global Humanities ved University of New England og ledende islamske intellektuell, Anouar Majid, har påpekt at de ytterliggående tendensene innen islam må sees på som de siste krampetrekninger i en endringsuvillig og innestengt islamsk verden.

Med et slikt perspektiv blir modernisering og demokratiske rettigheter ansett som et problem og ikke som en naturlig og positiv utvikling. Majid har et svært godt poeng, som også åpner for at de reformvillige kreftene innen islam til går sammen om en global islamsk opplysningstid og demokratiseringsprosess.

De bør gå foran

Derfor oppfordrer jeg noen av de viktigste representantene for islam i Norge til å ta et globalt initiativ.

Jeg henstiller til Islamsk Råd i Norge ved Ghulam Abbas, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat ved imam Riffat Bashir, Islamic Cultural Centre ved imam Mehboob ur-Rahman, Tawheed ved imam Mahmoud al-Jalloul, Det islamske fellesskap Bosnia-Hercegovina ved imam Faruk Terzic, Den tyrkiske islamske union, Bait-ul-Nasr moskeen ved imam Shahid Mahmood Kahloon og andre islamske institusjoner og lærde om å gå foran.

Jeg oppfordrer dere også til å ta med representanter for den yngre generasjonen i Norge, som kjenner europeisk tankegang godt og som ønsker en mer demokratisk utvikling av islam.

Tradisjon for fredsforhandlinger

Man kan lure på hvorfor muslimer i Norge, som jo er ganske marginale i den store verden, skulle ta initiativ til en slik global bevegelse. Men nettopp det at Norge har en lang tradisjon for å være et av verdens mest demokratiske land, og er marginalt i forhold til stormaktene, gir landet en posisjon til å ta denne type fredsinitiativ.

Norge har deltatt i mange fredsforhandlinger i verden; Midtøsten, Sri Lanka, Columbia, Kypros og vil derfor ha et ståsted som det er mulig også for norske muslimer å ta utgangspunkt i. Norge som en «fredselskende nasjon» og som ufarlig i den forstand at det er vanskelig å tenke seg at det er andre stormaktshensikter som ligger bak, gjør et slikt initiativ mulig.

Samarbeid er helt avgjørende

Dette krever selvfølgelig at muslimske ledere i Norge er i stand til å komme sammen for å samarbeide. At de setter indre uenigheter til side og samler seg om et større perspektiv.

For det er helt avgjørende å samarbeide for å kunne stoppe den innflytelsen fundamentalister og terrorister har, og den troen de har på sin rett til å drepe.

Hvis norske muslimske ledere kan samarbeide om dette, er det naturlig at norske myndigheter blir med på å støtte et slikt globalt initiativ. Dette er også påkrevet for den norske regjeringen fordi alle dialoger i Midtøsten har brutt sammen, og den arabiske våren har stort sett tapt.

Sammen kan norske muslimske ledere og norske myndigheter skape et nytt grunnlag som kan forene demokratiske krefter mot sekterisme og voldsfanatisme.

Islam kan bli trukket enda lenger ned i sølen

Min familie ønsker muslimske ledere som tar initiativ for å skape virkelige demokrati og ytringsfrihet. Det er stadig flere unge muslimer i Norge som engasjerer seg for fellesskapet og menneskerettighetene. Det er flott, men det er dessverre ikke nok. Også ledere må gå foran, våge å engasjere seg på nye måter i en tid som krever handling og standhaftig insistering på endring, inkludering og åpenhet.

Hvis ikke, vil sannsynligvis de krampetrekningene vi ser rundt omkring i verden tilta, og islam vil trekkes enda lenger ned i sølen. Det ønsker vel ikke norske muslimske ledere? Også derfor er handling påkrevet.

Twitter: @JorgLorentzen

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Dynamitt mot historien

  2. Kronikk av Charlie Hebdo-journalist Zineb el Rhazoui: Religionskritikk er ikke rasisme

  3. Morad Jarodi ble nevnt i Obamas 17. mai-hilsen

Les mer om

  1. Kronikk
  2. Midtøsten
  3. Ekstremisme
  4. Islam