Kronikk

Ingen grunn til å skru av lyset for norsk olje og gass | Carstens og Olaussen

 • Halfdan Carstens, RedaktørGEO – Tidsskrift for energi og ressurser
 • Snorre Olaussen, professor i arktisk geologi Universitetssenteret på Svalbard
Ved å slutte å lete etter olje og gass fremskyndes «avslutningsfesten» med noen år, men da er det bare oss selv vi straffer, mener debattantene. Bildet viser Ivar Aasen-feltet.

Norsk olje- og gassproduksjon vil avta av naturlige årsaker om få år. Derfor er det helt unødvendig å fremskynde utviklingen ved å stenge ned produksjon for å redusere CO2-utslippene.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er blitt mer populært enn noensinne å spå død over Norge som oljenasjon. Sist ute var konserndirektør Terje Osmundsen i Scatec Solar.

I et innlegg i Aftenposten 14. september forfekter han at verden ikke har bruk for norsk olje.

Begrunnelsen hans er at behovet for energi i fremtiden vil dekkes av sol- og vindkraft. Fra valgkampen husker vi også friske utspill fra Venstre, MDG og Rødt om at Norge skitner verden til ved å være en oljeprodusent.

Vi må bli kvitt styggedommen, var det inntrykket vi satt igjen med. Men det norske folk stemte ikke i favør av reduserte inntekter fra oljevirksomheten.

Et annet viktig bilde

Fornybare energikilder utgjør i dag knapt tre prosent, og det er ikke vanskelig å si seg enig i at sol og vind i fremtiden vil utgjøre en betydelig høyere andel av verdens energiproduksjon.

Halfdan Carstens.

Historiske data viser nemlig at produksjonen av fornybar energi de siste 10 årene har økt eksponentielt med 15 prosent pr. år, og hvis det fortsetter slik, vil konsekvensen kunne være at verdens oljeproduksjon avtar om noen år.

Fossile energikilder – kull, olje og gass – vil sakte fortrenges hvis, eller når, fornybar energi blir billigere.

Men selv om verdens oljeproduksjon kommer til å avta innen få år, betyr ikke det at verden ikke trenger norsk olje- og gassproduksjon. Det er nemlig et annet bilde vi også må ha i bakhodet når vi diskuterer Norges fremtid som oljenasjon. Det handler om fremskriving.

Norsk oljeproduksjonen nådde toppen i 2001, med ca. 3,4 millioner fat pr. dag, men var i fjor nede på 1,6 millioner fat pr. dag, ifølge BP Statistical Review of World Energy.

Den norske oljeproduksjonen er altså halvert på 15 år. I et tiårsperspektiv vil den holde seg omtrent på dagens nivå, men i det lange perspektivet vil produksjonsvolumet fortsette å gå ned.

Lurt å forberede seg

Med vårt kjennskap til de påviste og antatt uoppdagede ressursene på norsk sokkel, slik de er presentert av Oljedirektoratet, er det rett og slett umulig å holde på det produksjonsnivået vi har nå (like lite som det var mulig å holde på nivået fra 2001 og frem til i dag).

Vi har tross alt produsert omtrent halvparten av all oljen som ekspertene regner blir funnet på norsk sokkel, og den siste halvparten vil bli produsert med lavere produksjonsrater fordi feltene er mer geologisk og teknisk kompliserte.

Snorre Olaussen.

Norsk gassproduksjon har hatt et litt annet forløp enn oljeproduksjonen. Toppen ble nådd i 2015 med ca. to millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, og prognosen tilsier at produksjonen vil holde seg på dette nivået i opp mot ti år til. Deretter vil også gassproduksjonen avta som følge av at vi tømmer reservoarene.

Med mindre vi gjør mange, svært store funn i årene som kommer, noe vi ikke uten videre kan fremføre, er det derfor lurt å forberede seg på avtagende produksjonsvolumer fra midten av eller sent på 20-tallet.

Pådriver ikke nødvendig

Norge vil derfor – helt uavhengig av politiske vedtak – tilpasse seg den påståtte fremtidige energisituasjonen med mindre behov for olje og gass på naturlig måte. Det er slett ikke nødvendig å være pådriver for redusert produksjon.

«Problemet løser seg av seg selv». Det er bare å ta tiden til hjelp.

Ved å slutte å lete etter olje og gass fremskyndes «avslutningsfesten» med noen år, men da er det bare oss selv vi straffer. Det er det vi nordmenn som mister betydelige inntekter, uten at det reduserer verdens CO₂-utslipp.

Les også

Fem fredsprisvinnere: Norge har en moralsk klimaforpliktelse

Like fullt vil Norge kunne være en olje- og gassnasjon i nye 50 år, om enn i svært mindre omfang enn i dag. For å være konkurransedyktige på pris, samt utvikle den mest miljøvennlige produksjonen til beste både for Norge og verden, trenger vi de beste ingeniørene.

Da er det dumt å sage over den grenen man sitter på, ved å snakke oljenæringen ned. Konsekvensen er at interessen for petroleumsrelaterte studier minker, og flinke fagfolk vil søke seg til andre bransjer «mens de fortsatt kan».

Det er det absolutt ingen som tjener på. Fallet i oljeprisen har allerede gjort nok skade for rekrutteringen til næringen.

Gale premisser

Beskjeden er klinkende klar. Selv om verdens behov for olje og gass vil begynne å avta om ganske få år, vil Norge uavhengig av denne utviklingen bli en betydelig mindre aktør – av helt naturlige årsaker.

Derfor er det ingen grunn til å akselerere reduksjonen i olje- og gassproduksjonen ved å slutte å lete, stoppe tiltak for økt utvinning eller la være å bygge ut lønnsomme funn og sette dem i produksjon.

Vi har som nasjon investert mye intellektuell kapital i oljevirksomheten, og vi har olje- og gassressurser som vil kunne fortsette å gi store økonomiske gevinster for det norske samfunnet.

Det er helt unødvendig å gi avkall på alt dette når mye taler for at det i fremtiden vil være et marked for norsk olje og gass. I skjønn forening med fornybare energikilder.

Vi må ikke ødelegge det eneste industrilokomotivet vi har på gale premisser.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lese videre? Vi anbefaler:

Les også

 1. Fem fredsprisvinnere: Norge har en moralsk klimaforpliktelse

 2. Knausgård om Regjeringens oljeplaner: - En skam for Norge

 3. Norges største vindkraftverk er klart til produksjon

 4. Terje Osmundsen: Vind, sol og batterier utfordrer Olje-Norge

Les mer om

 1. Oljeproduksjon
 2. Fornybar energi
 3. Norsk sokkel
 4. CO2
 5. Energi
 6. Utslipp