Fortsatt sammen i kampen mot terror

  • Jens Stoltenberg
Angrepene den 11. september var planlagt og organisert fra Afghanistan. Nato har lykkes i å forhindre nye terrorangrep mot Nato-land organisert derfra, påpeker generalsekretær Jens Stoltenberg.

Vi må være forberedt på at det igjen vil være noen som vil ramme oss, slik vi opplevde 11. september 2001.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

For 20 år siden ble Flight 11 fra American Airlines fløyet inn i det nordre tårnet av World Trade Center. Det første av fire kaprede fly i terrorangrepet der 2977 uskyldige mennesker ble drept. Vi hedrer og minnes dem og tenker på alle som fikk livet sitt endret for alltid 11. september 2001.

Denne dagen viste oss det verste som bor i menneskeheten, men den brakte også frem det beste. Da mennesker flyktet for livet ut av de brennende tårnene, løp mange inn for å redde andre. Helsepersonell og nødetater berget liv. Vanlige folk ble helter.

Et angrep på oss alle

Angrepet var rettet mot USA, men det var et angrep på oss alle. Få timer etter utløste Nato Artikkel 5, vår kollektive forsvarsbestemmelse. Flere Nato-land sendte soldater til Afghanistan.

Jeg husker at jeg som statsminister i Norge så verdien av at det var bred politisk enighet om å utløse Artikkel 5 og å sende norske soldater til Afghanistan.

Nå er oppdraget vårt i Afghanistan avsluttet. Det har vært langt og krevende, med store kostnader, menneskelig og økonomisk. Hundretusener av soldater fra Nord-Amerika, Europa og mange partnerland har tjenestegjort gjennom de siste to tiårene.

Mange av våre soldater mistet livet eller ble alvorlig skadet. Enda flere sivile og militære afghanere er blitt drept.

Planlagt fra Afghanistan

Angrepene den 11. september var planlagt og organisert fra Afghanistan. Natos formål var å forhindre at landet forble et friområde for internasjonale terrorgrupper som Al-Qaida, som ville utføre nye angrep mot oss.

Siden 2001 har det ikke vært noen terrorangrep mot Nato-land organisert fra Afghanistan.

Natos militære nærvær var med på å gjøre det mulig for det internasjonale samfunnet, FN, EU og mange hjelpeorganisasjoner å støtte sosial og økonomisk utvikling for det afghanske folket.

Millioner av unge, ikke minst mange kvinner, har fått utdanning. En ny generasjon har kunnet delta i politiske prosesser, oppleve frie og uavhengige medier og ha kontakt med verden utenfor. Dette er fremskritt det ikke er enkelt for de nye makthaverne å reversere.

Nato skal trekke lærdommer

En hel verden vil følge utviklingen i Afghanistan nøye og forvente at Taliban lever opp til sine forpliktelser om ikke å tillate at landet igjen blir et arnested for terror, at de respekter menneskerettigheter, og at utsatte afghanere trygt får forlate landet.

Den dramatiske utviklingen de siste ukene er en tragedie for det afghanske folket. Det er vondt å være vitne til for alle som støttet dem gjennom to tiår.

Nato skal ha en gjennomgang av erfaringene fra Afghanistan. Vi skal stille de vanskelige spørsmålene og trekke nødvendige lærdommer fra 20 års innsats.

Ikke den siste krisen

En av de vanskeligste beslutningene vi tar som politiske ledere, er å sette inn militære styrker i en konflikt. Ofte er det lettere å starte en militær operasjon enn å avslutte den. Bruk av militærmakt er siste utvei, men noen ganger nødvendig.

Afghanistan er ikke den siste krisen hvor Nord-Amerika og Europa må handle sammen i Nato. Vi må være forberedt på at det igjen vil være noen som vil ramme oss, slik vi opplevde 11. september 2001. Eller slik vi opplevde da IS tok kontroll over store områder i Irak og Syria for få år siden.

Kampfly, droner og spesialsoldater var nødvendig for å ta fra IS kontrollen og unngå at de kunne trappe opp terrorangrepene mot våre land. Bruk av Natos militære styrker var også nødvendig for å avslutte de brutale etniske krigene på Balkan på 1990-tallet.

Grunnlaget for vår frihet

Et sterkt kollektivt forsvar er selve kjernen i Natos avskrekking. Det er dette som er grunnlaget for vår frihet, og det har vært avgjørende for å trygge freden for våre medlemsland.

Den dramatiske utviklingen i Afghanistan de siste ukene endrer ikke det helt grunnleggende: Europa og Nord-Amerika står sammen i en mer utrygg og uforutsigbar verden.

Det er en lærdom vi tar med oss når vi minnes alle som ble drept, og alle som har ofret så mye, siden terrorangrepet den 11. september 2001.