Kronikk

Innvandring fra øst bidro til en hardere linje i Israel

 • Hans-wilhelm Steinfeld

Innvandrerne til Israel fra den tidligere Sovjetunionen gjennom 1990-tallet påvirket fredsprosessen i Midtøsten. De kom i stort antall, og de fleste av dem støttet haukene på høyresiden i israelsk politikk. Et studium av de russiske jødene i Israel kan kaste nytt lys over hvorfor Oslo-prosessen stanset opp, skriver Hans-Wilhelm Steinfeld, journalist i NRK.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

HVA STRANDET OSLO-PROSESSEN PÅetter 1993? Et nylig svar antyder skjevhet i styrkeforholdet mellom partene og at Norges utenriksminister var for proisraelsk i 1993. Et annet svar er at mordet på statsminister Yitzhak Rabin 4. november 1995 satte punktum for Oslo-prosessen. Her skal synet til nesten én million innvandrere fra det tidligere sovjetsamfunnet til Israel under 1990-tallet trekkes inn.Hver femte israeler eller 1,3 millioner er i dag innvandret fra det tidigere sovjet-samfunnet. Flertallet kom til Israel etter at Sovjetunionen ble nedlagt nyttårsaften 1991. Innvandrerne valgte nokså snart høyresiden i israelsk politikk. Ikke alle var jøder. Med mer avslappet personkontroll etter sovjetmaktens sammenbrudd i 1991, økte antallet ikke-jøder som utvandret fra det tidligere USSR til Israel: Mellom 1989 og 1992 tilfredsstilte mellom 12 prosent og 20 prosent ikke de tradisjonelle krav for å bli anerkjent som jøder i Israel. Mellom 1992 og 1998 økte andelen av dem som ikke var å anse som jøder til mellom 50 prosent og 60 prosent, skriver den israelske sosiolog Zéev Khanin i sin nye bok "Russerne og makten i dagens Israel".Israels ledere har ofte og lenge hatt røtter i det gamle, russiske riket. I sine memoarer "Kampen for fred" utgitt på norsk i 1981 skrev forsvarsminister Ezer Weizman i Likud-regjeringen den gang om hvor typisk det var å holde ved like mentaliteten fra Øst-Europa fordi mange israelere syntes de var havnet i en fremmedartet region: "Hvis de hadde hatt muligheten til det, ville de med glede pakke sammen staten Israel og plassere rubb og rake ett eller annet sted mellom Minsk og Pinsk".Å beskrive holdningene hos de jødiske innvandrerne fra sovjetsamfunnet, krever vektlegging av deres historiske erfaringer, herunder også

"Å beskrive holdningene hos de jødiske innvandrerne fra sovjetsamfunnet, krever vektlegging av deres historiske erfaringer, herunder også med antisemittismen"med antisemittismen. Innsikt i utbredte holdninger fra det postsovjetiske samfunnet har også stor betydning. KRITIKKEN MOT JØDEFORFØLGELSENEi sovjetsamfunnet var et meningsbærende element på vestlig side under den kalde krigen. Etter at sovjetmakten forsvant, er det lett å påvise frykt som basis for at mange russiske jøder tok belastningen med å bryte opp og utvandre fra et land, språk og miljø som de kjente.Boris Mironov var russisk informasjonsminister i 1994-95. Mironov ble beryktet med denne uttalelsen: "Når det russiske folk utarmes, sulter og dør, berikes og feites det jødiske folk — se dét er jødisk fascisme!"Jøder i sovjetsamfunnet bodde primært i byer og delte ofte holdninger vi ellers finner hos russere og de andre slaviske folk i sovjetsamfunnet. Paradoksalt nok ble dermed fremmedfrykt ett slikt trekk også blant forfulgte jøder. På den ene siden var jødehatet så sterkt, at sovjetjødene ofte skjulte sin identitet ved for eksempel å skifte etternavn. Bare i Moskva bodde en halv million jøder. Men de tok til seg moskovittenes alminnelige antipati mot folk fra Kaukasus og Sentral-Asia. Skjellsordet "tsjornosjópy" eller "svartræver" for dem høres ofte brukt i byer som St. Petersburg, Kiev og Minsk.Uansett etnisk bakgrunn har mange folk på fastlønn i det postsovjetiske samfunnet følt seg berørt av filleproletariseringen. Det er nesten like selvsagt som at folk snakker russisk. Fremmedfrykten fra sovjetsamfunnet ble en del av filleprolaterens bagasje, også for mange av de russiske jødene.Tidlig på 1990-tallet kom tsjetsjenerne i fokus for folks aversjon i det postsovjetiske samfunnet. I Israel tok palestinerne bare tsjetsjenernes plass i innvandrernes forestillinger. Det daglige, russiskspråklige, populære radioprogrammet "Hyde Park" på Kol Israel, Israels rikskringkasting, illustrerer dette. Lesning av Israels store, russisk-språklige avis "Vesti" viser det også.Fjorårets vinner av nobelprisen i fysikk er russisk jøde, og et respektert ideal for folk. I sin nobelbiografi tok Vitalij Ginsburg til orde mot bruk av palestinsk arbeidskraft overhodet i Israel. Innvandrerne til Israel valgte i økende grad høyresiden utover 1990-tallet fordi Arbeiderpartiet satset alt på fred med palestinerne. Det hevdet Israels viseinnenriksminister Viktor Brailovskij til meg i Jerusalem i januar i år. Han er også nestleder for partiet Shinui.INNVANDRERNEfra sovjetsamfunnet viste først en viss sympati for Arbeiderpartiet i Israel. Men under valget i 1996 viste innvandrerne ryggen til Arbeiderpartiet. Valgene i Israel i 1999 styrket deres høyreorientering. Stemmegivningen til innvandrerne fra sovjetsamfunnet under valget i 2003 i Israel har Likuds koalisjonspartner Shinui analysert med hensyn til mandatfordeling i Knesset - basert på "de russiske jødenes" stemmer (parti i Knesset og antall seter): Likud - 6, Shinui - 4, Yisrael Beiteinu - 4, Shas - 2, Avoda - 1.Israels Arbeiderparti kan trolig glemme "de russiske stemmene" i Israel, mener Brailovskij. Og alt i 1974 pekte KGB-formann Jurij Andropov ham ut som en "farlig", innflytelsesrik jødisk aktivist i USSR, viser nylig frigitte dokumenter fra de sovjetiske arkivene.Striden denne våren om statsminister Ariel Sharons plan for tilbaketrekning fra Gaza viser at Likud-medlemmene er betydelig mer antagonistiske overfor palestinerne enn Sharon selv. Shinui er mer kompromissvillig, men også populær blant "russerne". Utviklingen de siste årene viser også at Sharon skiftet side fra de ultraortodokse partiene til "de russiske jødene" av to grunner: Gruppene kom i innbyrdes strid. Russerne representerer flest i dag og potensielt enda flere gjennom ny innvandring.Når også andre enn de som møtte strenge, religiøse krav til jødisk anerkjennelse i Israel utvandret fra det tidligere sovjetsamfunnet, skyldtes det to ting: Sovjetisk assimilering og blandingsekteskap. Israel krevde bare at en av besteforeldrene var jødisk som basis for repatriering. Så ble striden mellom "russerne" og de ultraortodokse så bitter fordi de siste ofte ikke anerkjente innvandrerne som jøder.Unge innvandrere med russisk mor og jødisk far fikk gjerne slåss for Israel og dø i kamp, men ble ofte nektet en jødisk begravelse. Det manglet verdslige gravlunder i Rsael frem til 2001, og de russiske jødene følte seg dypt krenket, fremhevet Viktor Brailovskij. Det var denne striden som overbeviste Likud og Sharon om at fremtiden lå i russernes stemmer. Derfor valgte Sharon det antiklerikale, populære partiet Shinui som strategisk partner i politikken. For de russiske jødene gikk også dit. Slik ligger de russiske jødene som bærebjelke for høyresiden i Israel.Historisk empiri støtter også antagelsen om at hele idéen om en mur eller et grensegjelde mot palestinerne springer ut av medbragte tradisjoner fra Russland til Israel. Vikingene kalte Russland for Gardariket. På gammelrussisk betegnet ordet górda murene rundt bosettingene - til forsvar mot mongolene! På gammelnorsk ble det ordet gard, som i steingard. Og det var forløperne til kreml'er vikingene så. Alle gamle byer i Russland har sitt kreml, som betyr byborg eller festning.DA UROEN STARTET I TSJETSJENIAi 1992-93, tok den nest mest populære politiker i Russland etter president Jeltsin til orde for å bygge en mur rundt Tsjetsjenia. Politikeren var borgermester Anatolij Sobtsjak i St. Petersburg. Hans kontorsjef het Vladimir Putin den gang. Til NRK sa Sobtsjak: "Klarte vi å dele Berlin og Tyskland nærmest hermetisk med mur og gjerde gjennom femti år, må vil vel makte å kontrollere tsjetsjenerne slik!" Sobtsjaks tanke fløy samfunnet rundt, supplert med tanken om fire kontrollposter for å holde oppsyn med hva og hvem som gikk ut og inn fra Tsjetsjenia. Gorbatsjovs meget berømte økokrimsjef Telman Gdljan støttet også tanken. Tankegodset lever åpenbart i Israel.Med rimelig grunn kan det antas at den store innvandringen østfra til Israel gjennom 1990-tallet grunnleggende påvirket fredsprosessen på israelsk side. Utgangspunktet for Oslo-prosessen kan vi ikke gjøre noe med. Synet på Oslo-prosessens skjebne vil være i forandring. Et nærmere studium av de russiske jødene i Israel kaster trolig et nytt og klarere lys over hvorfor Oslo-prosessen stanset opp.

<b>Medbragt skepsis. </b>Jødiske immigranter <br/>har ofte bragt fremmedfrykten med seg fra den tidligere Sovjetunionen. En av de mest kjente, Natan Sharansky, trakk seg som innenriksminister i Ehud <br/>Baraks regjering i 2000 fordi han fryktet at Barak <br/>ville avstå land til Arafat under Camp David-forhandlingene. AP

Les mer om

 1. Kronikk

Relevante artikler

 1. VERDEN

  I løpet av få år kom 1 million jøder fra Sovjetunionen til Israel. Det har endret landet og hele regionen.

 2. VERDEN

  Statsministerens kontor eller en fengselscelle? Noen få stemmer kan avgjøre.

 3. VERDEN

  Netanyahu vant valget i Israel. En hestehandel kan redde ham fra fengsel.

 4. VERDEN

  En palestiner anklages for å ha voldtatt en syv år gammel jødisk jente. Derfor er det blitt en politisk sak.

 5. DEBATT

  Nei, vi er ikke Quislings barn

 6. VERDEN

  Netanyahu er eneste kandidat fra sitt parti som ikke vil annektere Vestbredden.