Det som er frihet for vaksinemotstanderne, er ufrihet for oss

  • Carsten Jensen
Akkurat nå bor vi i en høystakk. Skal vi da se med overbærenhet på dem som leker med fyrstikker?
«Vaksinemotstanderne skal ha rett til å ha sin mening!» Men vaksinemotstand er ikke en harmløs mening.
Frihetsbegrepet deres er meningsløst, i hvert fall hvis de vil leve sammen med andre i forpliktende fellesskap.

Når de gir oss fingeren, skal vi møte fingeren deres med forståelse og empati. Men møter de oss med forståelse og empati?

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

Smittetallene i Europa er rekordstore, og midt i det hele truer en mutasjon: den enormt smittsomme omikronvarianten. Er covid-19 i ferd med å diktere en ny livsform for oss alle?

Sist vinter hadde vi i Danmark Men in Black, en ikke altfor artikulert gruppe av flaske- og fyrverkerikastere som følte at staten med alle sine nedstengninger tok friheten fra dem. Derfor måtte de svare med knall ute i gatene. Og selv om over 75 prosent av befolkningen har latt seg vaksinere, har Danmark stadig en stor, kanskje til og med voksende gruppe av vaksineskeptikere som mener at statens inngrep er farligere enn viruset.

De foreløpig 3000 døde er jo ingenting, mener vaksinemotstanderne, som ikke vil innse at den eneste grunnen til at dødstallet ikke er høyere, er nedstengning, selvisolasjon og munnbind – denne felles ansvarsfølelsen som de ga blaffen i.

Vaksinene er langt farligere enn viruset, sier de, for bare se selv: De dobbeltvaksinerte blir jo også syke. At de vaksinerte ikke blir like syke og ikke dør i samme antall som før, affiserer dem ikke.

Likevel hører vi til stadighet eksperter og avisenes lederskribenter advare mot å konfrontere vaksinemotstanderne. Når de gir oss fingeren, skal vi møte fingeren deres med forståelse og empati. Men møter de oss med forståelse og empati?

Ingen harmløs mening

Er det ikke alltid ekstremistene som er drivkraften i enhver polarisering? Ekstremistene som presser oss igjen og igjen, mens vi forsvarer oss med høflighet og forståelse som eneste våpen?

Hvorfor er det galt å trekke opp en strek i sanden? Hvorfor skulle det være demokratisk betenkelig å si fra overfor mennesker som benekter ethvert felles ansvar? Handler demokrati ikke også om konflikt?

Akkurat nå bor vi i en høystakk. Skal vi da se med overbærenhet på dem som leker med fyrstikker?

Ja, men friheten! Vaksinemotstanderne skal ha rett til å ha sin mening! Men vaksinemotstand er ikke en harmløs mening. Den har store konsekvenser for andre menneskers helse og for vår felles mulighet til å bevege oss fritt omkring. Det som er frihet for vaksinemotstanderne, er ufrihet for oss.

Hvorfor skulle det være demokratisk betenkelig å si fra overfor mennesker som benekter ethvert felles ansvar?

Forakt for velferdsstaten

Nye Borgerlige er det nyeste partiet på den ytterste høyrefløyen i Danmark. Midt under lokalvalget i november nektet partiets leder Pernille Vermund å ta avstand fra partiets egne kandidater når de tilbød en hel buffet av konspirasjonsteorier om viruset og blankt benektet at det var farlig.

Hvis Nye Borgerliges stormtropper blir syke, må vi gå ut fra at de ikke vil la seg bli innlagt på landets sykehus. Den sykdommen som gir dem pustebesvær og sterke smerter, finnes jo ikke, og dessuten har de den største forakt for alt som smaker av velferdsstat – og det gjør det danske helsevesenet unektelig.

Insisterer de syke vaksinemotstanderne fra Nye Borgerlige likevel på sengeplass og respirator, vil jeg anbefale at de selv betaler for sykehusoppholdet. Det er den modellen som blir brukt i Singapore overfor dem som takker nei til vaksinasjon, og den er da også helt i tråd med den nyliberale hyllesten til en asosial markedsøkonomi som driver Nye Borgerlige.

Så, kjære Nye Borgerlige, vær ikke en flokk patetiske tapere og snyltere når dere blir smittet. Betal selv den astronomiske summen et sykehusopphold koster uten velferdsstaten.

Absurd sammenligning

Skal røykere og alkoholikere heller ikke ha adgang til offentlige sykehus, spør vaksinemotstanderne polemisk, selv om alle vet at misbruk ikke skyldes et smittsomt virus. Sammenligningen er absurd, med mindre vaksinenekterne erkjenner en sykelig avhengighet av konspirasjonsteorier. Da vil jeg etter mønster av AA, Anonyme alkoholikere, anbefale ukentlige møter i en ny utgave av AA, Anonyme antivaksere, hvor de hardt rammede misbrukerne kan fremlegge sine siste alternative verdensforklaringer for hverandre.

Her er en litt interessant statistikk fra USA. I de distriktene i USA der Trump vant med stort flertall i presidentvalget i 2020, var det ifølge Washington Post 40 prosent færre som lot seg vaksinere enn i de distriktene der demokratene fikk flertall. I de samme republikansk-dominerte områdene døde det til gjengjeld en tredjedel flere, så sammenhengen mellom republikansk vaksineskepsis og gispende pasienter i respirator kunne ikke vært tydeligere.

Sammenhengen mellom republikansk vaksineskepsis og gispende pasienter i respirator kunne ikke vært tydeligere

Vaksinevegrernes krav om frihet handler kun om friheten til å skade andre. Og likevel føler de seg krenket i sin menneskerett fordi de uten koronapass ikke kan ferdes samme steder som de ferdig vaksinerte.

Det er vegrernes monumentale hykleri: Friheten får ikke ha noen omkostninger. Vaksinemotstanderne er frihetens gratister. Frihetsbegrepet deres er meningsløst, i hvert fall hvis de vil leve sammen med andre i forpliktende fellesskap.

Nei, det skal ikke som motforholdsregel innføres vaksineplikt. Men asosial adferd må få konsekvenser.

Felles ansvar og omsorg

Vi snakker mye om tillit som et skandinavisk særmerke. Og det er da også tilliten som har ført Danmark, Norge og Finland relativt uskadede gjennom de første bølgene av covid-19, mens Sverige valgte sin egen spesielle vei og betalte med et høyt antall døde.

Men tillitens historiske grobunn er velferdsstaten med sin institusjonaliserte samfunnsbevissthet og med felles ansvar og omsorg. Den private markedsøkonomien institusjonaliserer ikke annet enn en individuell overlevelseskamp der alle er overlatt til sin egen ensomme skjebne på et ubarmhjertig konkurrerende arbeidsmarked.

Mutasjonene oppstår der hvor ansvarsløsheten hersker

Hvis det finnes en lærdom av pandemien, er det denne: Markedsøkonomien er ute av stand til å håndtere en krise som covid-19-pandemien.

Mutasjonene oppstår der hvor ansvarsløsheten hersker. Den britiske varianten oppsto under den uansvarlige populisten Boris Johnson, den indiske under den uansvarlige populisten Narendra Modi, USA ble et katastrofeområde under den uansvarlige populisten Donald Trump.

Her må en stat, som til forveksling ligner den tradisjonelle velferdsstaten før privatiseringens herjinger, trå til hvis det ikke skal gå galt.

Dilemmaet vil ikke forsvinne. Skal vi gi staten tilbake dens handlekraftige rolle som den hadde den gang da velferdsstaten sto sterkt, eller skal vi fortsatt overlate samfunnet til markedskreftene? Skal vi gi fellesskap og omsorg førsteretten, eller skal vi underkaste oss kravet om markedets enevelde?

Utsultet helsesektor

I Danmark har den sosialdemokratiske regjeringen malt seg inn i et hjørne. Hvordan skal en utsultet helsesektor kunne kreve offervilje av sine ansatte? Det danske helsevesenet er takket være offentlig vanrøkt farlig uforberedt på neste pandemibølge.

Covid-19 er verdensborger, derfor må ansvaret være globalt. Det er vi i Vesten som svikter. Ikke bare med distribusjonen av vaksiner til fattige land med dårlig fungerende helsevesen, men også fordi vi tillater de store medisinalfirmaene å ta en monopollignende overpris på den frelsende vaksinen.

Kampen mot viruset har mange fronter. En av dem ligger i laboratoriene, der vitenskapen forsøker å holde tritt med mutasjonene. Andre ligger i den globale ubalansen, i politiske motsetninger og på markedene som alltid prioriterer rike og kjøpedyktige land.

Og så er det de fornuftsresistente vaksinemotstanderne som lider under den illusjonen at de er alene i verden. Hvis ikke vi får lov til å lære dem noe annet, vil viruset gjøre det.

Oversatt fra dansk av Bjørg Hellum