Kronikk

Nødhjelp må inn i Syria nå | forskere ved Norsk senter for menneskerettigheter

  • Gentian Zyberi. Alle Er Forskere Ved Norsk Senter For Menneskerettigheter
  • Ingvill Thorson Plesner
  • Asbjørn Eide
  • Nils Butenschøn
  • Bård Anders Andreassen
Flere mennesker har allerede sultet ihjel i den beleirede fjellandsbyen Madaya i Syria nord for Damaskus. Noen er blitt drept på flukt fordi de forsøkte å komme seg ut av byen for å skaffe mat. Spedbarn dør daglig fordi mødrene ikke har nok næring å gi barna, og det er ikke mulig å få tak i morsmelkerstatning, skriver artikkelforfatterne.

De siste dagers rapporter fra FN og bilder av utsultede barn i norske aviser bekrefter det vi lenge har sett: Den humanitære krisen i Syria krever en massiv hjelpeaksjon nå.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forsvarsministerens uttalelser fredag 8. januar tyder på at Norge ikke vil bruke store ressurser på å støtte stormaktenes bombetokter i Syria. Det er i så fall en rett beslutning.

Å bidra med bomber og krigsfly i en svært komplisert konflikt er dyrt, samtidig som vår militære hjelp i den større sammenhengen mest blir symbolsk. Og det er stadig vanskeligere å se hvordan stormaktene skal kunne bombe seg frem til fredsløsninger i Syria.

Det stiller høye krav og håp til den planlagte fredsmeglingen for Syria 25. januar i Genève.

Men departementet har ifølge forsvarsministeren ennå ikke konkludert med hva slags militær støtte Norge skal gi og utelukker ikke at det kan bli aktuelt å sende norske spesialstyrker til Syria i tillegg til treningen av sikkerhetsstyrker i Irak.

Sultet ihjel

I stedet for økning i militær hjelp bør Norge nå tilby ekstra støtte til FNs humanitære nødhjelp slik at verdenssamfunnet kan gjennomføre en storstilt humanitær dugnad i Syria og områdene rundt.

Norge har et folkerettslig ansvar i en slik humanitær krisesituasjon basert på prinsipper om solidaritet og humanitet.

Spedbarn dør daglig fordi mødrene ikke har nok næring å gi barna

Flere mennesker har allerede sultet ihjel i den beleirede fjellandsbyen Madaya i Syria nord for Damaskus.

Noen er blitt drept på flukt fordi de forsøkte å komme seg ut av byen for å skaffe mat.

Spedbarn dør daglig fordi mødrene ikke har nok næring å gi barna, og det er ikke mulig å få tak i morsmelkerstatning.

Hindret i å gi nødhjelp

Styrkene som har beleiret Madaya, er alliert med Assad-regimet. Strategien ser ut til å være å sulte ut de ca. 40.000 menneskene i byen, slik at opprørerne som hittil har kontrollert området, overgir seg.

Utsulting som metode er klart i strid med internasjonal humanitær rett.

Internasjonal sedvanerett stiller også krav om at partene i væpnede konflikter åpner for humanitær hjelp i slike krisesituasjoner.

Inntil nylig har FN og andre organisasjoner blitt hindret i å komme inn med nødhjelp til de sultrammede. Nå skal Assad-regimet ha gitt tillatelse til dette.

For å få hjelpen inn, må FN forhandle med lokale opprørsgrupper og militser. Likevel har det nå åpnet seg en mulighet til å yte livsnødvendig hjelp. FN kan blant annet samarbeide med Røde Kors for å få forsyninger inn til Madaya.

De mangler mat, brensel, tepper, sko, medisiner og varme klær for å overleve vinteren

Norge bør også prøve å få Russland til å bruke sin posisjon til å få slutt på Assad-regimets strategiske utsulting av sivilbefolkningen i Madaya.

Her kan man blant annet minne dem om den katastrofale tyske utsultingen av Leningrad under annen verdenskrig. Det er et av de verste traumer i russisk krigshistorie.

Akutt behov for nødhjelp

Også andre steder i Syria er det nå et akutt behov for nødhjelp, som i områdene rundt Aleppo og Homs. Store områder er ødelagt av bombeangrep fra ulike sider i konflikten.

Ifølge FN er det nå 13,5 millioner mennesker i Syria som trenger nødhjelp. De mangler mat, brensel, tepper, sko, medisiner og varme klær for å overleve vinteren. Av de over 6 millioner syrere som nå er på flukt i eget land, møter vinteren uten tak over hodet, og uten nødvendig sanitæranlegg. Det er et stort behov for flere vintertelt, og andre former for midlertidig husly så de kan overleve.

Norge har både mulighet til og et ansvar for å yte mer

I tillegg er det et akutt behov for humanitær hjelp til de mange syriske flyktningene som nå fryser og sulter i leire i nabolandene Libanon og Jordan.

I flere av leirene er det utilstrekkelig vannforsyning eller mangel på rent vann. Det mangler dusjer, toaletter, hygienisk utstyr og medisiner. Dermed sprer epidemier seg lett.

Barn står uten mulighet til skolegang. Voksne står uten mulighet til å jobbe.

Norge har et ansvar for å yte mer

Norge yter allerede nødhjelp til området gjennom FN. Vi gir også støtte til ulike humanitære organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og Leger uten grenser som gjør en livsviktig innsats i denne så vel som andre kriser.

Ved nyttår annonserte Utenriksdepartementet at Norge vil gi 180 millioner ekstra i humanitær hjelp til Syria og nabolandene. I tillegg økes støtten til FN med 1 milliard.

Dette er et viktig bidrag. Men i den akutte humanitære krisen som nå brer seg i Syria, er dette ikke nok.

Norge har både mulighet til og et ansvar for å yte mer. I tillegg bør Norge bidra til at også andre ressurssterke land også øker sin humanitære innsats i regionen.

En slik dugnad har først og fremst en verdi i seg selv. Men slik kan også Norge og andre vestlige land vise et tydeligere menneskelig ansikt i disse konfliktene.

Dette vil gjøre jobben for terroristene vanskeligere. Deres rekrutteringsgrunnlag baserer seg blant annet på at de kan tegne et sterkt negativt fiendebilde av vestlige makter, som når bomber ment for terrorgrupper også rammer sivile.

Humanitær plikt

Millioner av barn og andre mennesker som er rammet av krigen og krisen i Syria lever under svært uverdige forhold.

Vi har en humanitær plikt til å bidra, slik at de i det minste kan overleve vinteren.

Det vil også være i tråd med de lange og sterke humanitære tradisjoner vi kan være stolte av i landet vårt.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Her kan du lese mer om samme tema:

Les også

  1. Nødhjelp på vei til sultrammet syrisk by der innbyggere har spist «rotter og hunder» for å overleve

  2. Kritisk situasjon i sultrammet by: - Folk spiser rotter for å overleve

Les mer om

  1. Kronikk
  2. Syria