Kronikk: Kjære Norge, arrester Henry Kissinger - mannen som planla kuppet hvor min bestefar ble drept

Min bestefar Salvador Allende (bildet) fikk valget mellom å gi fra seg presidentmakten til de høyreekstreme kuppmakerne eller å dø. Han valgte å kjempe til siste slutt og døde i ruinene av presidentpalasset og det chilenske demokratiet, skriver Pablo Sepulveda Allende.

Norge åpnet dørene for tusenvis av chilenere på flukt fra terrorregimet. Derfor er det uforståelig at Kissinger nå skal tas imot og hylles i Norge i forbindelse med Nobels fredsprisutdeling.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.
Salvador Allende under en pressekonferanse i Chile i 1972.
Santiago, Chile, 1972.

Jeg er Pablo Sepulveda Allende, barnebarn av Chiles folkevalgte president Salvador Allende. Vanligvis snakker jeg ikke om meg selv, og jeg liker ikke gjøre noe nummer ut av familiebakgrunnen min.

Men på søndag skal Henry Kissinger, han som koordinerte militærkuppet mot min bestefar, hylles på Universitetet i Oslo i regi av Nobelinstituttet, uten at noen av ofrene for hans krigsforbrytelser og kriminelle politikk får komme til orde, eller, så vidt jeg forstår, nevnes med et ord.

Derfor har jeg skrevet dette brevet til Nobelinstituttet, Universitetet i Oslo og det norske folk.

Døde i ruinene av det chilenske demokratiet

I 1970 ble min bestefar Salvador Allende valgt til president i Chile for landets sosialistparti. Hans politiske ambisjon var å bidra til et mer sosialt rettferdig Chile, å utjevne de voldsomme forskjellene mellom fattige og søkkrike, og gi landets arbeidere mer makt, en sosialisme innenfor rammene av demokrati og flerpartistat.

I 1973 druknet denne drømmen da presidentpalasset i hovedstaden ble omringet av soldater og tanks og bombet fra luften av militære under kommando av general Augusto Pinochet, som igjen handlet på vegne av USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver og senere utenriksminister Henry Kissinger, i samarbeid med CIA.

Min bestefar fikk valget mellom å gi fra seg presidentmakten til de høyreekstreme kuppmakerne eller å dø. Han valgte å kjempe til siste slutt og døde i ruinene av presidentpalasset og det chilenske demokratiet.

Terrorkampanjer og drap

Det blodige militærkuppet og det brutale diktaturet som fulgte, begge deler med Kissingers aktive støtte, berørte millioner av chilenere over flere tiår. Ikke bare de mange tusen som ble bortført, torturert og drept, men også alle de som måte flykte, vi som ble født i utlandet av foreldre som måtte forlate land og familier.

Over hele Sør-Amerika organiserte Kissinger sammen med CIA militærkupp, politiske terrorkampanjer og drap mot venstreorienterte, urfolk, fagforeningsfolk og andre som stod i veien for USAs mål om kontroll over regionen med verdens største konsentrasjon av naturressurser.

Nobels fredspris 2016 ble lørdag overrakt Colombias president Juan Manuel Santos. Henry Kissinger satt i salen før prisseremonien i Oslo rådhus.

Oppi alt dette er vi mange som husker Norge med kjærlighet - et lite land som tross sin beskjedne størrelse åpnet sine dører til tusenvis av chilenere på flukt fra Pinochets Kissinger-støttede terrorregime.

Nettopp derfor er det nesten vanskelig å tro på nyheten om at den samme Kissinger nå skal tas imot og hylles i Norge i forbindelse med Nobels fredsprisutdeling.

Menneskefiendtlig imperialisme

Kissingers hovedansvar for den verste terror- og mordkampanjen som har rammet Sør-Amerikas venstreside er veldokumentert og ubestridelig. Om Chile sa han følgende før han slapp løs CIA, Pinochet og militærkuppet mot befolkningen: «Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal behøve å stå og se på at et land blir kommunistisk på grunn av uansvarligheten til folket. Dette er alt for viktig til at de chilenske velgerne skal få bestemme selv».

Minst 3000 chilenere ble drept og trolig ti ganger så mange i Argentina, alle ofre for Kissinger og Nixons menneskefiendtlige imperialisme i allianse med lokale ultrakonservative eliter.

Gravide ble bortført, barn stjålet og unge mødre drept, for å hindre at barn skulle «besmittes av marxistiske foreldre».

Når Latin-Amerika ved inngangen til dette århundret fortsatt hadde verdens skjeveste inntektsfordeling, skyldes det nettopp at nesten alle forsøk på å skape forandring og bedre fordeling har blitt møtt med militærkupp, terrorkampanjer, politiske drap og tortur. Få enkeltpersoner har hatt en større rolle i å organisere denne terroren på internasjonalt nivå enn Kissinger.

Mennesker så lite verdt at de kunne ofres

Kissingers delaktighet i terrorbombingen av Sørøst-Asia er også veldokumentert. For de som måtte være i tvil, kan Kissingers instruksjoner til general Alexander Haig være opplysende: «Han [president Nixon] vil ha en massiv bombekampanje i Kambodsja. Han vil ikke høre noen innvendinger. Det er en ordre og den skal gjennomføres. Alt som kan fly skal angripe alt som beveger seg. Forstått?»

Kissingers instruksjon førte til at 2,756,941 tonn med bomber og eksplosiver ble sluppet over Kambodsja, Laos og Vietnam. Mot «alt som kunne røre seg»: Kvinner, menn, barn og gamle, med ufattelige lidelser i et enormt omfang som forutsigbart resultat.

For Kissinger var disse «alt som rører seg», både i Latin-Amerika og Asia bare nummer i et geopolitisk regnestykke, mennesker som var så lite verdt at de kunne ofres.

At dette nærmest rasistiske menneskesynet følger med kolonialisme og imperialisme er ikke noe nytt. Men det er sjokkerende at viktige institusjoner som Universitetet i Oslo og Nobelinstituttet inviterer denne krigsforbryteren til en ren hyllest, og nedvurderer millioner av ofre i en sånn grad at publikum ikke en gang for lov til å nevne oss med så mye som et lite spørsmål under seansen.

Er vi virkelig så lite verdt? Er det å eksperimentere med tortur, bomber og napalm på innbyggere i den tredje verden virkelig en så liten bagatell for disse institusjonene? Er fattige folk fra land i sør så lite verdt?

Bør trekke tilbake Nobel-prisen

Kanskje er jeg naiv. Men når en regjering hevder å stå for fred og menneskerettigheter, slik den norske gjør, er det da for mye å be om at en krigsforbryter med direkte ansvar for folkemord, tortur og militærkupp skal erklæres persona non-grata, eller at han skal anholdes og stilles for retten i henhold til internasjonal lov?

Er det å eksperimentere med tortur, bomber og napalm på innbyggere i den tredje verden virkelig en så liten bagatell for disse institusjonene?

Og når det gjelder Nobelinstituttet: Er det ingen som har tilstrekkelig mot og moral til å se at dette er en mulighet til å trekke tilbake Nobel-prisen og gjøre opp for en historisk urettferdighet, heller enn å gjøre en historisk skam enda større ved å hylle Kissinger på nytt i et arrangement der ofrene usynliggjøres enda en gang?

Til slutt: Om dette arrangementet gjennomføres som planlagt, vil det knuse mange illusjoner om Norge, ikke bare hos meg. Samtidig skal de som protesterer vite at jeg er personlig takknemlig. Det er dere som fører humanismen jeg alltid har forbundet med Norge, videre. De som forsvarer Kissinger, kan man aldri forvente noe godt fra.

Pablo Sepulveda Allende ble født i eksil i Mexico i 1976 av chilenske foreldre som flyktet fra Pinochets diktatur. Barnebarn av tidligere president Salvador Allende som mistet livet under militærkuppet i 1973 ledet av Augusto Pinochet med støtte fra CIA og Henry Kissinger. Bor i Caracas Venezuela, der han jobber som lege.

Les flere artikler om årets utdeling av Nobels fredspris: