Integrering. Velferd. Kriminalitet. Den svenske samfunnskontrakten er under press | Ulf Kristersson

Dette valget handler om hvordan Sverige skal sikre at statens aller viktigste oppgaver virkelig fungerer, skriver Moderaternas leder, Ulf Kristersson.

Her er seks svar på hvordan vi skal få Sverige på rett kjøl.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her.

På søndag er det valg i Sverige. Bak oss ligger en valgkamp preget av svært ulike bilder av landet vårt. Slik det alltid til en viss grad er når det er valg. Regjering og opposisjon har forskjellige roller, og det påvirker også hva som blir debattert og hvordan. Men denne gangen har kontrastene vært sterkere enn noen gang.

Det som går bra

Sverige er på mange måter et fantastisk land. Det finnes mye som er så bra at det ikke må ødelegges. Tilliten mellom mennesker, men også den grunnleggende likestillingen.

Likestilling mellom kvinner og menn. Toleransen og åpenheten. Svenske fremgangsrike og innovative foretak med virksomhet over hele verden, som bidrar til vår voksende velstand. Alt det som gjør Sverige så svensk, som også kommende generasjoner av svenske barn og barnebarn skal få oppleve.

Så går det også bra for Sverige akkurat nå. Mange steder er kompetansemangel er en større bekymring enn arbeidsledighet. Økonomien vokser og nye arbeidsplasser skapes.

Det som ikke går så bra

Dette bildet av Sverige er sant. Men det finnes også et annet bilde, som er like sant. Av et Sverige der vi betaler høye skatter for en offentlig virksomhet som ikke leverer det innbyggerne har rett til å forvente.

Skatteinntekten er økt med 60 milliarder kroner. I løpet av mandatperioden har helsekøene likevel blitt fordoblet, og nesten hver femte elev forlater grunnskolen uten fullstendig vitnemål, og dermed uten mulighet til å komme inn på videregående skole.

Vi har en økende gjengkriminalitet, som kommer til de forferdeligste uttrykk i storbyenes forsteder. I fjor døde 43 mennesker i 320 skuddvekslinger mellom forskjellige kriminelle gjenger. Samtidig er polititettheten den laveste på ti år.

Samfunnskontrakt er under press

Vi står også overfor en stor integreringsoppgave etter å ha tatt imot veldig mange asylsøkere i de siste årene. 190.000 arbeidsledige er utenlandsfødte, og kløften på arbeidsmarkedet mellom utenlandsfødte og svenskfødte er rekordstor. Sverige slites i stykker av et stadig større utenforskap.

Jeg bekymrer meg spesielt for hva som vil skje med neste generasjon. For hva som skjer når man vokser opp i et hjem der foreldrene ikke jobber, der ingen snakker svensk, og der man står utenfor samfunnet på alle måter? I verste fall går problemene i arv fra foreldre til barn.

Den svenske samfunnskontrakten er under press. Det er alvorlig i seg selv, men det er også alvorlig fordi vi risikerer at tilliten til politikerne undergraves.

Trenger tydelig retning

Moderaterna lover ikke alt til alle. Vi har evne til å prioritere og treffe vanskelige beslutninger. Vår grunnleggende politikk er at staten og politikken ikke kan eller skal ta seg av alt overalt, men at den må være sterk der den må fungere. Det er nettopp det som trengs nå.

Jo flere som stemmer på Moderaterna 9. september, desto større muligheter får vi til å lede en regjering som kan få noe gjort. En regjering som kan ta tak i Sverige og løse de problemene vi står midt oppe i.

En ny svensk regjering må ha en tydelig viljeretning. Med ambisjon om å ta tak i Sveriges problemer og utfordringer. Med evne til virkelig å prioritere det som er viktig og velge bort det som ikke er det.

Seks konkrete svar

Vi har de politiske løsningene og konkrete reformene Sverige trenger.

  1. Vi vil innføre et stønadstak og redusere skattenivået, fremfor alt for dem med lav inntekt. Det skal alltid lønne seg å gå fra stønad til jobb. Samtidig må veien inn i det svenske velferdssystemet foregå trinnvis. Full tilgang til svenske velferdsgoder skal man få gjennom arbeid eller fordi man bor her permanent.
  2. Økte språkkrav må også bli en rød tråd gjennom hvert skritt fra nyankommet til ny statsborger. Vi vil tydeliggjøre det svenske språkets betydning for integreringen. Vi må stille krav om deltagelse i samfunnsorientering, men også ha språkkrav for dem som ønsker permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.
  3. Vi må løse den akutte politimangelen som råder i Sverige. Vi vil gi politiet høyere lønn og betale for politiutdanningen ved å skrive av studielånet for ferdigutdannede. De kriminelle gjengene skal knekkes. Vi krever fordoblet straff for gjengkriminelle og besøksforbud for gjengdømte.
  4. Gjennom riktig kanaliserte ressurser skal vi kutte helsekøene.
  5. Gjennom økt undervisningstid, særlig i viktige basiskunnskaper som matematikk og svensk, kan kunnskapsnivået i skolen økes.
  6. Vi vil også redusere skattenivået for pensjonistene, og fjerne hele forskjellen mellom skatt på lønn og skatt på pensjon.

Et Sverige som er likt for alle

Moderaterna er tydelige, og snakker i klarspråk. Vi konkretiserer og vi prioriterer.

Dette valget handler om hvordan Sverige skal sikre at statens aller viktigste oppgaver virkelig fungerer.

Det handler om et politi som beskytter vanlige, hederlige mennesker mot kriminelle. Det handler om en rettsstat som sørger for at alle kan stole på at rettferdighet skjer fyldest. Det handler om velferdens kjerne: En effektiv skole og et helsevesen og omsorgstilbud med høy kvalitet. Om at ingen barn i Sverige skal trenge å begynne i første klasse uten å kunne svensk.

Det handler om et Sverige som er likt for alle. Med samme rettigheter, samme plikter og samme muligheter. Et land der det lønner seg bedre å jobbe enn å leve på trygd.

Sverige skal være et land for de håpefulle. Men det trengs en regjering styrt av Moderaterna for at vi igjen skal få Sverige på rett kjøl.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter