Kronikk

Det brenner på Stovner. Skal politiet slukke branner? |

 • Pål Henriksen
  barne- og ungdomspsykiater Grorud Barne- og Ungdomspsykiatriske Poliklinikk

Stortingspolitiker Jan Bøhler har slått følger med Natteravnene på Stovner. Etter episoder med steinkasting har Natteravnene bestemt at de vil fortsette å følge ungdomsmiljøet på kveldstid. Morten Uglum

Hvorfor Stovner? Hvorfor akkurat nå? Dette er spørsmålene vi må ha svar på.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg arbeidet inntil nylig syv år på Grorud Barne- og Ungdomspsykiatriske Poliklinikk (BUP) som teamleder og seksjonsoverlege. Jeg tipper jeg kjenner en del av ungdommene i avisoverskriftene, jeg kjenner bydelen og de som jobber med ungdommene der.

Pål Henriksen, barne- og ungdomspsykiater

Jeg mener debatten om vold på Stovner har hatt et alt for snevert politifokus. Problemet er sammensatt, derfor blir økt politiinnsats et for enkelt svar.

Disse ungdommene, gjengangerne, de blir ikke voldelige på 15- eller 18-årsdagen. De er produkter av sine omgivelser, de har langsomt utviklet seg i en retning vi ikke ønsker.

Man kan se en potensiell versting allerede på 18-måneders kontrollen på helsestasjonen.

Et barn som allerede da systematisk slår for å få viljen sin og generelt er slem mot andre, hen vil antagelig fortsette med negativ adferd om ikke effektive tiltak settes inn. Av foreldrene, barnehagen, skolen, barnevernstjenesten eller andre.

Les også

Ungdomsbråket i Oslo: – Mange har aldri vært på Stovner, og det er kanskje litt av utfordringen

Godt forebyggende arbeid

Jeg er litt overrasket over at det er på Stovner det smeller nå.

Bydelen har jobbet godt forebyggende i mange år, med et godt fungerende barnevern, mange bydelspsykologer og gode helsesøstre, skoler som gjør det de kan for å hjelpe elevene sine.

Det forebyggende arbeidet til politiet fungerte godt lenge. BUP'en gjorde godt arbeid.
Samtidig er jeg ikke overrasket i det hele tatt. Stovner og Grorud bydeler har stor innvandrerandel, ja vel.

Men de har også mange etnisk norske med dårlig integrering i samfunn og arbeidsliv, med store sosiale problemer, fysiske og/eller psykiske utfordringer og lavere utdannelse enn mange andre steder.

God grobunn for rastløse ungdommer. Og jeg tipper igjen at noen av disse ungdommene tar T-banen fra Ammerud, Rommen eller andre steder til siste holdeplass på Vestli. Ikke alle kommer fra Stovner, selv om bråket skjer der. Da må løsningene også være bredere.

Vi må finne ut hvorfor det brenner. Hva var den første gnisten? Hvorfor blusset det opp? Hvorfor Stovner, akkurat nå?

Les også

Syv grafer som viser hvordan ungdomskriminaliteten utvikler seg i Oslo

Gode og dårlige skoler

Vi hadde lenge en idé om at alle skoler i Norge var like gode. Feil, men vi trodde det. Du fant deg et hus du ville bo i, og så gikk ungene dine på den lokale skolen.

Men da skolenes resultater skulle offentliggjøres tidlig på 2000-tallet, oppdaget vi at noen skoler var «bedre» enn andre. Husprisene rundt dem steg mer enn rundt skolene med dårligere resultater. Så nå reklamerer eiendomsmeglere med gode skoler i nærheten, og de mindre vel bemidlede må finne seg i å bo ved «dårligere» skoler. Det forsterker trenden, for foreldre med dårlige økonomiske ressurser har ofte mindre ressurser til å hjelpe barna med skolegangen også.

At alle fikk plass i videregående skole har dessverre forsterket skoleproblemene på Stovner. Da man aktivt måtte jobbe for å få en plass der, fungerte ting ganske bra ved Stovner videregående skole.

Men når de som egentlig ikke var så motiverte for skole skulle inn ved videregående, fikk man en negativ spiral. Med dårligere sosialt miljø også som resultat.

Skolen jobber hardt med å endre dette, blant annet med egen skolepsykolog. Jeg håper virkelig de lykkes, det vil nok gjøre en forskjell på kriminalstatistikken også.

Foreldrenes norskkunnskaper

Språk er avgjørende for å kunne klare seg på skolen, og skolegang er essensielt hvis du skal klare deg i Norge i dag. Godt norsk språk må være et krav hos alle som arbeider med barn. Når det er svært få etnisk norske elever igjen på en skole, gjør det noe negativt med elevenes språkkunnskaper. Dette må motvirkes.

Jeg kan ikke huske å ha hatt en eneste forelder til noen av mine pasienter som gikk på norskkurs. Finnes det ikke? I Groruddalen?

Svake elever må få den hjelpen de trenger, uansett hvilken skole de går på. Vi ser dessverre at enkelte skoler har så mange elever med så store behov at de minste problemene drukner i mengden. Slik skal det ikke være.

Vi leser om økende vold mot lærere i Oslo-skolen, og at det er de yngste som står for mesteparten av økningen.

Mange elever har altså lite respekt for autoriteter, mange er ikke vant til å ikke få det som de vil. Her må vi alle ta tak, ikke bare skolen.

Det er vi voksne som skal bestemme. Ikke barna. En kriminell 16-åring kan vel godt ha vært en av de 6-åringene som tupper læreren sin på skinnleggen?

I begynnelsen av mai var statsminister Erna Solberg, kommunalminister Jan Tore Sanner og justisminister Tor Mikkel Wara på besøk på Stovner politistasjon i forbindelse med utviklingen rundt gjengkriminalitet og steinkasting på Vestli for tre uker siden. Espedal, Jan Tomas

Barnevernets verktøykasse

Foreldre som sliter med å være foreldre må få den hjelpen de trenger. Mange vegrer seg for å melde seg selv til barnevernet for å få hjelp, og det er nok forståelig. Stigmaet rundt barnevernstjenesten er fortsatt til stede, selv om de stort sett gir frivillige hjelpetiltak som veiledning, avlastning og støtte til barnehage og AKS.

Foreldretreningskurs burde vært et lavterskeltilbud som alle kan henvises til, det er bedre samfunnsøkonomi å forebygge enn å reparere negativ adferd.

Det er nødvendig at Barnevernstjenesten får utvidet verktøykassen sin. I dag ligger det mange verktøy i skuffen for Frivillige hjelpetiltak. De kan foreldrene si nei til, og en del gjør det. Da har Barnevernstjenesten i dag bare ett verktøy igjen, å be Fylkesnemnda om å gå til omsorgsovertagelse. Mellom der finnes ingen ting.

Den nye Barnevernsloven har vært på vei i mange år, men er enda ikke vedtatt. Dette haster!

Jeg har hatt pasienter som har fått fellende dom to år etter at kriminaliteten ble begått. Det lærer de ingen ting av. En bot som svir, gitt der og da, vil sannsynligvis ha mye større læringskraft. Skal vi endre disse ungdommenes adferd, må vi møte handlingene deres på en annen måte enn vi har gjort til nå.

Både politikerne i Oslo og på Stortinget har sagt mye om utviklingen på Stovner. Jeg skulle ønske mine tidligere samarbeidspartnere på skolene, i barnevernet og i bydelen for øvrig kunne ha sagt litt mer om hvordan de ser på dagens utfordringer, hva de tror årsakene er og hva de trenger for å forhindre at de fortsetter. For her trengs det mye mer enn bare 30 nye politistillinger.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Her finner du flere aktuelle nyhetsreportasjer om ungdom og oppvekstmiljø på Stovner:

 1. Les også

  Natteravnene fortsetter vandringen på Vestli og Stovner til helgen

 2. Les også

  Bydelspolitiker på Stovner går ut mot Natteravnene

 3. Les også

  Kaller inn til høring om ungdomskriminalitet i Oslo

 4. Les også

  Ungdomsleder om steinkasterne: – De kommer fra et miljø man ikke skulle trodd ville gjøre noe slikt

 5. Les også

  Politisjef etter ny steinkasting på Stovner: – Svært skuffet over ungdom som gjør dette

Les mer om

 1. Oslo-skolen
 2. Skole og utdanning
 3. Barnevern
 4. Oppvekst
 5. Oslo
 6. Barneoppdragelse

Oslo-skolen

 1. KRONIKK

  Læreren har påtatt seg rollen som underholder

 2. KOMMENTAR

  Kommentar: Hvordan ville konflikten rundt Oslo-skolen ha endt uten varslene?

 3. OSLOBY

  Eks-direktør om konflikten: – Byrådet har ingen faktisk dokumentasjon

 4. OSLOBY

  «Manglende åpenhet, detaljstyring og frykt for represalier»

 5. KRONIKK

  Oslo-skolen tør å satse. Fortsett med det.