Kronikk

Det er på tide at Stortinget får en slutt på at sparepengene våre brukes til å opprettholde vår tids røverstater – skatteparadisene

  • Snorre Valen
- Forslaget om å trekke oljefondet ut av skatteparadis, og sørge for at selskapene i fondet slutter å benytte seg av slike, er et nødvendig mottrekk mot en skyggeøkonomi som vokser år for år, skriver Snorre Valen.
Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dine representanter i Norges bank støtter verdensomspennende økonomisk svindel og utbytting av enorme summer. På dine vegne, selvsagt. Det er uakseptabelt. Det er på tide at Stortinget får en slutt på at sparepengene våre brukes til å opprettholde vår tidsrøverstater – skatteparadisene.

«Det bare er sånn»

Store, norske institusjoner lider ofte av det jeg kaller institusjonell sløvhet. Med det mener jeg at de virker ute av stand til å endre seg i takt med tidene, og dermed ender opp på etterskudd når vår tids viktige beslutninger skal tas. «Det bare er sånn».

Snorre Valen.

For fem år siden sa SV og jeg at den vanvittige veksten i norsk oljenæring gjør oss late, og at vi trenger en styrt omstilling til ny teknologi og industri for ikke å skade både klimaet og norske arbeidsplasser.Den gangen nærmest frådet Arbeiderpartiet, Høyre og interesseorganisasjonen Norsk olje og gass.

I dag er det andre toner. Alle snakker om «det grønne skiftet» og endringene norsk oljenæring må gjennom.

Vi sløste bort mange år med viktige framskritt på grunn av denne tregheten.

Suger milliarder ut av økonomier som sliter

I dag tviholder en annen norsk kjempe, Statens Pensjonsfond Utland – kjent som oljefondet – på en annen, gammeldags og ødeleggende praksis. Nylig stemte nemlig representantskapet i Norges Bank ned et forslag om å stoppe bankens bruk av skatteparadiser. Kun forslagsstiller Morten Lund stemte for.

Representantskapet, det er det styret som representerer folket i Norges Bank, og Norges Bank styrer oljefondet. De handler på dine vegne. Lederen av representantskapet, Reidar Sandal, forsvarte vedtaket slik: «Det er ikke noe omdømmerisiko, det er helt legalt. Jeg understreker igjen at norske myndigheter har åpnet for at dette er en nyttig praksis».

Han kunne like godt sagt: «Det bare er sånn».

At dette ikke ble vedtatt burde være en liten skandale. Mens stadig flere land i Europa i disse dager forsøker å bekjempe bruken av skatteparadisene som suger milliarder ut av økonomier som sliter, er Sandals forsvar at bruken av skatteparadis ikke er forbudt.

Representantskapet i Norges Bank støtter altså, på dine vegne og med unnvikende begrunnelser, en av vår tids største trusler mot samfunnet og demokratiet.

Raner vanlige mennesker

La oss stoppe opp et øyeblikk og tenke over hva et skatteparadis faktisk er. Du tenker kanskje på skatteparadiser som noe rike folk bruker for å betale litt mindre skatt.

Men det er verre enn som så. Skatteparadisene er de viktigste komponentene i et system som raner vanlige mennesker over hele jorden. De er institusjoner som muliggjør tyveri på industriell skala.

I verdens skatteparadis – Cayman Islands, Guernsey, Delaware og en rekke andre land og stater – hvitvaskes titusenvis av milliarder dollar. Det kan komme fra narkotikaomsetning, menneskehandel og slaveri, og ulovlig olje— og våpenhandel, det kan kommefra naturressurseri fattige land eller det kan kommefra naturressurseri fattige land eller velferdstjenesteri rike land som Norge. I skatteparadisene kan til og meddine skattepenger havne.

Dine skattepenger kan havne i skatteparadisene

Internasjonale kriminelle nettverk er helt avhengige av denne skyggeøkonomien. Og noen av verdens største og mest respekterte selskaper bruker det til å slippe å betale skatt til landene de driver butikk i. Dette gjelder både i Norge og internasjonalt. Mange av selskapene du handler med i hverdagen din betaler svært liteskatt tillandene de handler i.

Det er et åpenbart brudd på samfunnskontrakten. Store selskaper gir ikke sitt bidrag til fellesskapet. De bidrar ikke til utdanning, helse, og gode offentlige tjenester i landene som gir dem sitt overskudd. Til de samme landene som selskapene selv er avhengige av for å drive næringsvirksomhet.

Skatteparadiser fører til mindre skatteinntekter og kriminalitet i rike land, og til fattigdom og sosial nød i utviklingsland.

Det er dette systemet Norges Banks representantskap ikke klarte å ta stilling til. Mange av våre sparepenger er altså låst vekk i skatteparadis, fordi ledelsen av oljefondet har bestemt at det er slik vi skal organisere store deler av formuen vår.145 milliarder kroner av ditt oljefond er låst vekk fra innsyn i skatteparadiser, i følge Dagens Næringsliv.

Hva skal vi med et representantskap i Norges Bank når de ikke tar tak i de grunnleggende kjørereglene for oljefondet? Representantskapet i Norges Bank skal jo nettopp holde bankens ledelse i ørene. Den rollen fyller de ikke særlig overbevisende når de avviser det åpenbart riktige å gjøre for så å bortforklare det med innøvde talepunkter etterpå.

Oljefondet bør trekke seg ut av skatteparadisene

Forslaget om å trekke oljefondet ut av skatteparadis, og sørge for at selskapene i fondet slutter å benytte seg av slike, er et nødvendig mottrekk mot en skyggeøkonomi som vokser år for år.

Det er et nødvendig tiltak mot en utvikling der penger og makt trekkes bort fra folkevalgte og offentligheten, og inn i et skyggelandskap der få demokratiske spilleregler gjelder.

Det hadde vært fint om representantskapet i Norges Bank hadde ordnet opp i dette. Når det ikke skjer, regner jeg med full støtte fra Stortingets flertall når SV denne våren foreslår at oljefondet skal trekke seg ut av skatteparadisene og slutte med den legitimeringen av skyggeøkonomien som dette innebærer.

Les også

  1. Oljefondet har 145 milliarder kroner i skatteparadis

  2. 17,3 skjulte milliarder er kommet hjem

  3. Skatteparadis lukker sine porter – kanskje

Les mer om

  1. Kronikk
  2. Økonomi
  3. Skatter og avgifter
  4. Skatteparadis