• For at man skal kunne lage riktige tiltak mot trusselen fra selvradikaliserte personer er det helt nødvendig at PST er med i den teknologiske utviklingen, skriver Marie Lahn Rømcke.

    FOTO: FREDRIK VARFJELL

PST - en snegle i internettjungelen

PST. Det er helt nødvendig at Politiets sikkerhetstjeneste er ledende i den teknologiske utviklingen på Internett.

Utviklingen av den digitale teknologien har resultert i at de radikale miljøene i mange tilfeller kan bli overflødige. Kunnskap og anskaffelser som personer kan foreta seg på nettet gjør at radikaliseringen forenkles og forsterkes selv uten påvirkning fra særskilte miljøer. Den digitale utviklingen av trusselbildet er ikke blitt prioritert av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). De har dermed, som påpekt i 22. juli-kommisjonens rapport, «vært på etterskudd i utviklingen. Først i 2010 etablerte tjenesten en egen enhet for

For at man skal kunne lage riktige tiltak mot trusselen fra selvradikaliserte personer er det helt nødvendig at PST er med i den teknologiske utviklingen, skriver Marie Lahn Rømcke.

Marie Lahn Rømcke.

FOTO: Privat

informasjonshenting digitalt». Det er behov for en endring i PSTs arbeid mot selvradikalisering, det vil si radikalisering uten et ekstremistisk miljø og ofte via Internett. Det er i tillegg viktig at PST skjønner nødvendigheten av å være ledende i den teknologiske utviklingen.

Radikal ekstremisme

PST skal være sentral i forebyggingen av radikaliseringen av de ekstremistiske miljøene i Norge. Ifølge myndighetenes egne definisjoner er radikalisering; «Prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål» og voldelig ekstremisme; «personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål». Radikalisering er en prosess som kan utvikle seg til voldelig ekstremisme. Disse ekstremistiske miljøene har lang historie og befinner seg på begge sider av den politiske skalaen. I miljøer som dette har man fått opplæring av aktører i voldelige aksjoner for å kunne oppnå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål. De fleste ekstremistiske miljøene i Norge har PST god kjennskap til.

Selvradikalisering

Selvradikalisering ser man i sammenheng med den økende tilgangen til ekstremistiske virkemidler som florerer på nettet, som for eksempel informasjon om våpen og bombekonstruksjon. Det er ikke lenger nødvendig for personer å oppsøke et miljø for å bli radikalisert. Ved å ha tilgang til Internett kan man lære alt det man tidligere måtte lære av et ekstremistisk miljø. Trusselen i forbindelse med selvradikalisering ble nevnt i den årlige trusselvurderingen fra 2006, der PST så at selvradikalisering øker ettersom bruken av Internett som arena for kommunikasjon blir mer utbredt. I PST sin årlige trusselvurdering fra 2012 finnes det et eget avsnitt om radikalisering, der de konkluderer med at det i Norge er et rekrutteringsgrunnlag for radikaliserte til ekstremistiske miljøer.

Soloterrorist

Begrepet selvradikalisering er derimot ikke benyttet. Dette er problematisk fordi uten en egen definisjon blir denne formen for radikalisering sett på på lik linje med radikalisering via et ekstremistisk miljø, selv om vi ser at forløpene i disse to måtene å radikalisere seg på er svært ulike. Det virker som om PST har forkastet begrepet selvradikalisering til fordel for «soloterrorist». Det er problematisk at PST ikke har klart definerte skiller på dette.

Begrepet soloterrorist impliserer en antagelse om at personen allerede er en terrorist. Det kan være vanskeligere med forebyggende tiltak mot en som allerede ansees som terrorist enn mot en som er i en radikaliseringsprosess. Det finnes eksempler på personer i Norge som er radikaliserte, med sterke ekstremistiske holdninger, men som ikke passer inn under definisjonen terrorist. Vi kan risikere at disse personene ikke fanges opp mens de er i en selvradikaliseringsprosess.

Oppsøker nettsider

22. juli-kommisjonen anbefaler at «PST bør ha kapasitet og kompetanse til å bruke digitale verktøy til å avdekke informasjon om de personer man har grunn til å undersøke om forbereder terror». Myndighetene må ha en føre-var-tilnærming til radikalisering på nettet og forstå viktigheten av å øke kunnskapen rundt personer som oppsøker sider med ekstremistisk innhold og virkemidler på nettet. Disse personenes handlinger kan være planlagte over flere år før de slår til, som for eksempel i form av et terrorangrep eller en flykapring. Risikoen for slike kriser fra selvradikaliserte personer har høy usikkerhet og alvorlighetsgrad. Det er disse kjennetegnene som gjør at PST må ta dette på alvor.

Teknologisk utvikling

For at man skal kunne lage riktige tiltak mot trusselen fra selvradikaliserte personer er det helt nødvendig at PST er med i den teknologiske utviklingen. Samfunnet vårt befinner seg fremdeles i en utvikling med store IKT-endringer, derfor kan ikke kravsnivåene bli lagt til dagens nivå. Det kan være problematisk å bruke historiske målinger som bakgrunn for vurdering av trusler i fremtiden. Vi må selvsagt benytte oss av det kunnskapsgrunnlaget og erfaringene vi har i henhold til forebygging av radikalisering, men vi må anerkjenne at begrepet er under forandring. Dermed trenger det en ny eller todelt tilnærming. Det er godt mulig at en bør beholde det gamle risikobildet, men med en tilføyelse i risikobildet av trusselen for selvradikalisering.

Etisk vending

Overvåking av ekstremistiske internettsider og blogger er en fremgangsmåte PST kan bruke for å få oversikt over trusselen. Dette blir nok enklere med satsingen man ser i å bruke ressurser fra statsbudsjettet på en ny søkemotor for åpent nett. Debatten tar da en etisk vending, og spørsmålet blir da om overvåking på nett vil gå på bekostning av demokratiske verdier. Kommisjonens rapport diskuterte også denne problemstillingen og konkluderte med at: «PST bør ikke la bekymringen for å bli beskyldt for politisk overvåking stå i veien for å følge med på ekstremistiske nettsider». Denne overvåkingen vil et demokrati tåle og dessuten akseptere så lenge trusselen og usikkerheten for en alvorlig krise er stor nok.

Ledende

Tiltak som har kommet fra myndighetene i det siste, som inkluderer bevilgninger i statsbudsjett og forskning, er viktige steg i riktig retning. PST må ikke nøye seg med dagens teknologiske nivå, fordi IKT-utviklingen er en prosess som går fort fremover. Det er derfor helt nødvendig at PST er ledende i den teknologiske utviklingen på Internett. Selv om man er usikker på hvordan neste krise kan se ut så kan man i hvert fall være helt sikker på at den vil hverken se ut som dagens eller gårsdagens krise!

Send ditt innlegg til debatt@aftenposten.no Mer informasjon om debattinnlegg og kronikker finner du her.

Les også:

Siste fra Kronikker

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger