Leder

Aftenposten mener: Viktig å få på plass beskatning av teknologigigantene

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I september vil Frankrike og Tyskland legge frem en felles skatteplan for å sikre seg skatteinntekter fra de flernasjonale teknologigigantene, ifølge Dagbladet. De to nasjonene går i bresjen for resten av Europa. En lang rekke andre land – inkludert Norge – har sett seg lei på teknologigigantenes skattetriksing, og det foregår nå en hektisk skattejakt både i EU og i OECD.

Ifølge Dagens Næringsliv hadde Google en antatt omsetning på 2,5 milliarder kroner i Norge i 2016, og skattet 2,9 millioner kroner, altså omtrent én promille. Apple har stuet unna 216 milliarder dollar i skatteparadiser. Tallene sier noe om omfanget av triksingen.

Det selskapene gjør, er ikke nødvendigvis ulovlig. Enkeltnasjoner som Irland tilbyr svært lav skatt for å tiltrekke seg selskapenes penger. Isolert sett har Irland suksess med det, men på bekostning av andre nasjoner.

Facebook i for eksempel Tyskland kan si at et av deres selskaper i Irland eier teknologien og krever lisensinntekter tilsvarende overskuddet. På den måten kan kostnadene plasseres i et land med store avskrivningsmuligheter og overskuddet i et land med lavt skattenivå.

Da Frankrike nylig krevde 10 milliarder kroner av Google, hevdet Google at salget ikke skjedde i Frankrike, men i Irland, og domstolen slo fast at Googles irske datterselskap ikke er skattepliktig til Frankrike.

Det internasjonale skattesystemet er rett og slett ikke rigget for den digitale økonomien.

Pengene som kunne ha gått til verdiskaping i nasjonene selskapene opererer i, ender i stedet i Sveits, Hongkong eller på en øy med sand og palmer. Penger som skulle gått til sykehus, skoler og motorvei i Norge, ender opp hos eierne av verdens største og mest lønnsomme selskaper.

Det må ta slutt.

Norge kan ikke løse denne floken alene, men er heller ikke bundet på hender og føtter.

EU har foreslått at multinasjonale selskaper – juridisk sett ofte en myriade av selskaper og datterselskaper – for skatteformål skal betraktes som ett enkelt selskap. Da kan inntektene summeres og fordeles mellom landene der selskapet har virksomhet. Tilsvarende system har vært i bruk i USA lenge, for å fordele skattbart overskudd mellom de ulike statene. Norge bør finne en vei inn i denne prosessen.

Det andre norske skattemyndigheter bør gjøre, er å kreve såkalt land for land-rapportering fra alle selskaper som opererer her, slik det allerede blir krevet av store utvinningsselskaper. Det vil gi en verdifull åpenhet om selskapsstruktur og innsyn i hvor selskapene har virksomhet og skatter.

Disse prosessene er av avgjørende viktighet for norsk verdiskaping og burde i langt større grad vært løftet på den politiske dagsordenen.

Les mer om

  1. Leder
  2. Økonomi
  3. OECD
  4. EU
  5. Teknologi
  6. Næringsliv
  7. Google