Togtrafikken prioriteres

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

DET VAR en jubelnyhet for togpassasjerene VG presenterte forleden. Flere og hyppigere avganger, kortere reisetid og færre forsinkelser kan bli resultatet av den nye nasjonale transportplanen 2010–2019. Togpassasjerene på Østlandet vil være vinnerne når Regjeringen legger frem sitt forslag til transportplan i mars.

Togstrekningene Oslo–Halden, Oslo–Lillehammer og Oslo–Skien skal få det som beskrives som et kraftig løft. Disse strekningene, som utgjør det såkalte intercitytriangelet, stikker angivelig av gårde med det aller meste av jernbaneinvesteringene i perioden. I dette området bor det 2,4 millioner mennesker, og det gjennomføres 3,7 millioner togreiser i året, og da er ikke lokaltogtrafikken i Oslo medregnet.

FULL OPPGRADERING av disse strekningene med dobbeltspor er beregnet til 50 milliarder kroner. Den samlede kapasitet på jernbanenettet skal etter planen nesten fordobles frem til 2019.

I lys av de utallige forsinkelser og innstillinger som følge av en infrastruktur som er for dårlig til å sikre forsvarlig togdrift, er Regjeringens prioritering like nødvendig som fornuftig. Denne satsingen kommer ikke et øyeblikk for tidlig.

JERNBANEPASSASJERENE bør imidlertid være forsiktige med å glede seg for tidlig. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) må allerede notere et ras av protester fra Senterpartiets ordførere. De er redde for at gigantsatsingen på jernbanenettet i Østlandsområdet vil medføre mindre bevilgninger til veier i utkantområdene. Frustrerte ordførere blir hørt av rikspolitikere som er avhengig av lokal støtte. Stortinget har en tendens til å prioritere utkantområdene på bekostning av Osloområdet, ikke minst ved behandling av samferdselsspørsmål.

Det er med andre ord slett ikke sikkert at Regjeringens prioritering av jernbaneutbyggingen i Østlandsområdet vil overleve Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan. Men denne gang bør Stortinget så absolutt slutte seg til Regjeringens prioriteringer.