Leder

Dykkernes kamp

 • Aftenposten Redaksjon

Nordsjødykkerne begynner i dag en ny etappe i sin lange kamp mot den norske staten. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen innleder en høring om saken, og saken er dermed løftet ett hakk opp. Pionérdykkerne, de som fikk alvorlige helseskader under den første tiden av norsk oljevirksomhet på 60— og 70-tallet, har stevnet staten for brudd på menneskerettighetene.

Vanligvis avviser menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg de aller fleste av sakene som blir fremmet. Det er derfor i seg selv en liten seier at dykkerne får til en høring. Men det er likevel langt fra sikkert at domstolen vil ta saken.

Alle de runder som har vært i norsk rettsvesen, endte med en frifinnelse for staten i Høyesterett i 2009. Riktignok erkjente alle rettsinstanser at dykkerne faktisk hadde fått helseskader på grunn av forholdene de måtte arbeide under. Juristene kom imidlertid frem til ut at staten ikke var arbeidsgiver, og derfor ikke kunne holdes ansvarlig for skadene.

Denne saken har ikke bare en juridisk, men også en etisk side. Stortinget vedtok i 2004 å gi pionérdykkerne en erstatning. Staten, som hver dag håver inn hundrevis av millioner av kroner fra oljevirksomheten, kunne også vært mer rundhåndet. Regjeringen sier at «ressursene på norsk sokkel er fellesskapets eiendom og gir viktige bidrag til finansiering av velferdssamfunnet.» Hva med å skjenke dykkernes ve, vel og velferd en tanke - og litt penger?

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Monica Mæland viser sviktende dømmekraft

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Et skritt i riktig retning i kampen mot hatprat

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Mørk utvikling i Kina

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Dårlig Oslo-PR

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Den rekordlange børsoppgangen er en påminnelse om risikoen for nedtur

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Et forbud mot kryptovaluta løser ingenting