Aftenposten mener: Uheldig endring i støtten til trossamfunn

Den norske kirke står fortsatt i en særstilling, også i det nye forslaget til trossamfunnslovgivning.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Høringsfristen for regjeringens forslag til ny trossamfunnslov går ut ved årsskiftet. Den lange prosessen med å oppdatere et snart 50 år gammelt regelverk nærmer seg dermed slutten.

Et av de mest sentrale spørsmålene på feltet er hvordan man sikrer likebehandling av Den norske kirke (DNK) og alle andre trossamfunn. Selv etter splittelsen fra staten er DNK i en særstilling på mange områder. Ett av disse er at DNK finansieres over statsbudsjettet.

Spørsmålet om økonomisk likebehandling har så langt vært løst ved at de øvrige trossamfunnene får samme støtte pr. medlem som det Den norske kirke får. Denne medlemssatsen beregnes grovt sett ved å dele bevilgningen til DNK på antall medlemmer.

Nå foreslår regjeringen å fjerne kirkens medlemstall fra dette regnestykket.

Det er et forsøk på å få bukt med en merkelig konsekvens av dagens ordning: Nemlig at de andre trossamfunnene tjener på at Den norske kirke mister medlemmer. Dette skjer fordi bevilgningen til DNK ikke påvirkes av medlemstallet.

Forslaget innebærer at medlemsstøtten i stedet skal regnes ut etter endringen i tilskuddet til Den norske kirke. Om regjeringen øker tilskuddet til DNK med én prosent, skal de øvrige trossamfunnene få én prosents økning i støtten pr. medlem.

Problemet med dette regnestykket er at DNK på samme tid kan ha mistet medlemmer. Dermed vil kirken ha fått større tilskuddsøkning pr. medlem enn de øvrige trossamfunnene.

Departementet argumenterer med at dagens modell neppe er et «matematisk korrekt uttrykk for økonomisk likebehandling». Selv om det nok kan stemme, er ikke det noen grunn til å innføre en modell som definitivt ikke vil være det.

Det finnes et alternativ som åpenbart er regjeringen fremmed, siden den knapt er nevnt i meldingen: Den til enhver tid sittende regjering trenger ikke rutinemessig å øke bevilgningene til Den norske kirke.

Snarere er det logisk at synkende medlemstall også gir seg utslag i støttenivået – det er jo det prinsippet som fortsatt vil gjelde for andre trossamfunn. Det er også det som gjelder for andre medlemsorganisasjoner, som idrettslag og barne- og ungdomsorganisasjoner.

Så lenge Den norske kirke fortsatt skal særbehandles ved å finansieres over statsbudsjettet, eller staten i det hele tatt skal gi tilskudd til trossamfunn, er det avgjørende at likebehandlingen blir så reell som mulig. Regjeringens forslag til endringer er et steg i gal retning.