Leder

Aftenposten mener: Frps krumspring om bompenger

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Fremskrittspartiet er fornøyd med bompengepolitikken i den nye regjeringserklæringen. Her fra september, da Jon Georg Dale (t.h.) overtok som samferdselsstatsråd etter Ketil Solvik-Olsen (med ryggen til).
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Høstens såkalte bompengeopprør gikk ikke upåaktet hen under regjeringsforhandlingene på Hadeland. De fleste partier innser at det går en smertegrense for hva folk aksepterer i bompengebelastning, samtidig som bompengenes sosiale urettferdighet har fått en mer fremtredende rolle i debatten.

For Fremskrittspartiet er saken særlig viktig. Ingen har gitt så store løfter på dette feltet: De skal bygge mest vei med minst bompenger.

I praksis har de prioritert å bygge mest vei. De har derfor et soleklart medansvar for at den totale bompengebelastningen har økt betydelig. Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) la frem en nasjonal transportplan for to år siden som forutsatte 131 milliarder kroner fra bilister – over 30 milliarder mer enn den forrige planen.

Partiet kunne ha valgt å kalle en spade for en spade, ved å være ærlig om denne prioriteringen. I stedet har Fremskrittspartiet forsøkt å fremstille det som om de likevel reduserer bompengenivået i Norge. Lenge har de skrytt av at bompengeandelen går ned, altså at en større del av den totale finansieringen kommer fra statsbudsjettet. Men det merkes jo ikke på lommeboken til dem som betaler mer bompenger enn tidligere.

Tilskuddsordningen for reduserte bompenger er et annet eksempel. Navnet gir inntrykk av at bompenger er noe nær et naturfenomen som politikere i beste fall kan bøte på.

I realiteten er ordningen en måte å redusere takstene på i vedtatte prosjekter, inkludert prosjekter Frp har stemt for. Flere av prosjektene som får «redusert belastning» har ennå ikke satt opp bomstasjoner. Når disse kommer i drift, vil de neppe oppleves som en «redusert belastning» sammenlignet med dagens situasjon. Ordningen gjelder heller ikke de stedene der bompengereaksjonene har vært sterkest, som på Nord-Jæren.

Om målet er mindre bompenger, burde regjeringen ha redusert nivået i Nasjonal transportplan i stedet for det stikk motsatte. Det er også en forbausende byråkratisk tilnærming å bruke statsbudsjettet til en tilskuddsordning som skal kompensere for et allerede vedtatt avgiftsnivå.

At partiet med samferdselsministeren fremstiller dobling av denne tilskuddsordningen som en viktig seier, gjør at man kan mistenke at økningens viktigste funksjon er å gi Frp noe å skryte av.

For et parti hvis suksess er tuftet på enkle og forståelige budskap, gjerne i kontrast til andre partier, er kommunikasjonen rundt bompenger også en illustrasjon på hvor likt partiet er blitt alle andre.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Politikk
  3. Nasjonal Transportplan
  4. Samferdsel