Norge gikk i trygdefellen

Nav endrer praksis for familieytelser.

Mange foreldre har ikke fått ytelser de har krav på.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nav har praktisert regelverket for overgangsstønad, kontantstøtte og barnetrygd feil siden 90-tallet.

Det følger av torsdagens pressemelding fra etaten. Igjen er det forholdet mellom norsk trygdelov og EØS-avtalen som er sakens kjerne.

Les hele saken med abonnement