Leder

Aftenposten mener: Fornuftig å gravlegge kjepphest om karakterer

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen snakker med lærerne som skal ha førsteklassene ved Løren skole forbindelse med årets skolestart mandag denne uken.

Det er på høy tid at Høyre nå avslutter sitt engasjement for at 10-åringer skal vurderes ved hjelp av karakterer.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Programkomiteen i Høyre går inn for å droppe forslaget om innføring av karakterer i barneskolen. «Det er rett og slett for tidlig», forklarer kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaken, som også leder programkomiteen.

Han har selv aldri vært noen tilhenger av dette forslaget, men ble nedstemt av Høyres landsmøte for fire år siden.

Nå får han forhåpentlig med seg partiet på at karakterer fra femte trinn ikke er noen god idé.

Suksessfull strategi

Høyres standpunkt har nok først og fremst vært en markeringssak for å tydeliggjøre skillet mellom Høyre og hovedmotstander SV i skolepolitikken. Ved tydelig å prioritere testing og læringskrav kunne partiet kritisere de rødgrønne for å være for lite opptatt av læring, og for opptatt av kos og skolemat.

Denne strategien har i hovedsak vært en suksess. Gradvis har mange av Høyres standpunkter blitt politisk konsensus i skolepolitikken, som for eksempel aksepten for nasjonale prøver og prioritering av grunnleggende ferdigheter.

Forslaget om karakterer i barneskolen har imidlertid vært dårligere begrunnet enn mange av de andre forslagene partiet har fått gehør for. Høyre har argumentert med at karakterer i enkelte fag vil bidra til at overgangen fra barne- til ungdomsskole går lettere. Sett bort fra en kreativ tolkning av en OECD-anbefaling, har Høyre i bemerkelsesverdig liten grad vist til forskning eller faglige råd som underbygger at karakterer øker læringsutbyttet for femteklassinger.

  • Les også denne: Leger frykter et renn av elever med ufarlige sykdommer på grunn av nye fraværsregler

Lavere temperatur

Temperaturen i skolepolitikken synes å være lavere enn da kunnskapsminster Kristin Halvorsen (SV) kranglet med Oslos skolebyråd Torger Ødegaard (H) nærmest ukentlig. Derfor har heller ikke Høyre et like sterkt markeringsbehov som tidligere når det gjelder testing av elevene. Røe Isaksen har dessuten selv luftet tanker som tidligere var forbundet med venstresiden: Som skepsisen til byråkratisering og skjemavelde som følge av økte rapporteringskrav.

Det har vært vanskelig å få øye på de gode argumentene for karakterer. Røe Isaksen oppsummerer det ganske godt selv: «Det er ingenting som tyder på at det vil gi et løft for elevene».

Nettopp derfor har det vært vanskelig å forstå hvorfor Høyre har villet dette. Og nettopp derfor er det gledelig at ballen nå ser ut til å bli lagt død.

Interessert i skolestoff? Her er flere lederartikler om skole:

Les mer om

  1. Skole
  2. Skolepolitikk
  3. OECD
  4. Politikk