Leder

Aftenposten mener: Ikke glem gjennomføringen av kommunereformen

  • Aftenposten På Lederplass
Kommunalminister Jan Tore Sanner.

Kommunereformen er et av regjeringen Solbergs største prosjekter.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Med den skal landet organiseres på nytt. Den nye organiseringen skal danne rammen for en oppgaveløsning som er bedre enn den vi ser i dag. Særlig Høyre har lenge snakket varmt for å skape kommuner som er så robuste at de kan påta seg nye oppgaver. Målet er bedre tjenester, som utvikles nærmere innbyggerne.

Ingen strukturer bør være hugget i stein, heller ikke kommunestrukturen. Utgangspunktet for en reform må være oppgavene kommunene skal løse. Alle endringer som kan gjøre kommunene bedre i stand til å løse sine primære oppgaver, er av det gode.

Kommunalminister Jan Tore Sanner ser ut til å ha lykkes i første fase, nemlig med å plante tanken i kommunene. Der er samtalene godt i gang. Han har også gjort en jobb overfor partiene på Stortinget som borger for at prosessen frem mot en ny struktur kan lykkes.

All erfaring tilsier at våre folkevalgte undervurderer utfordringer knyttet til gjennomføringen av de store reformene de vedtar

Får Sanner gjennom reformen sin i Stortinget, er det en stor seier for ham og Regjeringen. Faren er at det stopper der.

Det er en viss tradisjon for at store, statlige reformer er godt gjennomarbeidet politisk, altså frem til vedtaksdato i Stortinget. Så, når gjennomføringen begynner, har vedtaksmakerne mistet interessen, og problemene starter.

Nav-reformen er et eksempel på en glitrende idé, et solid politisk vedtak og en begredelig gjennomføring. Også Samhandlingsreformen er et eksempel på en reform der interessen langt på vei forsvant den dagen den ble iverksatt.

Les også:

Les også

Risikabelt med kommunesammenslåing rett før eldrebølgen

I en rapport fra Senter for omsorgsforskning problematiseres tidspunktet for gjennomføringen av en ny kommunestruktur. Den peker på at gjennomføringen vil sammenfalle i tid med eldrebølgen, en lenge varslet utfordring for alle forvaltningsnivåer.

Ordfører Øivind Sand i Rælingen forteller for eksempel at tallet på innbyggere over 80 vil stige med 50 prosent fra 2010 til 2020. Det skjer altså parallelt med at kommunen skal ta stilling til, og etter hvert gjennomføre, en ny struktur. Forsker Einar Vetvik spør betimelig om kommunene vil klare å svare på de enorme utfordringene som eldrebølgen påfører dem, når de samtidig skal diskutere, vurdere og utvikle ny organisering.

Til det er det fristende å svare at kommunene i hvert fall ikke vil løse omsorgsutfordringene uten å organisere seg så effektivt som mulig. Her ligger da også en av begrunnelsene for kommunereformen. Men Vetviks bekymring bør lyttes til.

All erfaring tilsier at våre folkevalgte undervurderer utfordringer knyttet til gjennomføringen av de store reformene de vedtar. I spørsmålet om kommunereform vil dessuten debatten før et vedtak være både omfattende og utmattende, og det kan være desto mer fristende å si seg ferdig når vedtaket er gjort.

I en bedrift er det gjerne de samme som vedtar endringer som må sikre at vedtak følges av ressurser som sikrer god gjennomføring. Så er det ikke politikernes oppgave å gjennomføre reformer. Men de bør i betydelig større grad være opptatt av hvordan vedtak som angår store deler av befolkningen, tas videre og gjennomføres. Ser vi på ressurssituasjonen i eldreomsorgen i kommunene og regner et lite tiår fremover, krever det at opphopningen av oppgaver og prosjekter i kommunene møtes med stort alvor.

Sanner bør ikke vente med reformen, men han må overbevise om at han ikke undervurderer gjennomføringen av den.

Les også

  1. Regjeringen sukrer kommunereformen

  2. Økende kritikk mot Sanner

  3. - Sanner kastrerer fylkeskommunen

Les mer om

  1. Ledelse