Leder

Aftenposten mener: Barnevoldssakene må kartlegges bedre

  • Aftenposten Redaksjon
OPT_jonasx-4glgJJ7xBc.jpg
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Aftenpostens avdekking av at mødre får en annen og mildere behandling i retten enn fedre, må få følger.

Mødre som er tiltalt for vold mot egne barn får lavere straff på grunn av sin rolle som mor, viste analysen som Aftenposten la frem tidligere denne uken.

Mødre får lavere straff

175 SAKER ble gjennomgått. Ingen saker er helt like, men det er likevel et slående mønster i dommene. Formildende omstendigheter vektlegges på en helt annen måte for mødre enn fedre, og det fører til lavere straff.

Domstolene skal se hen til barnas beste. At mor ofte er hovedomsorgsperson kan trekke i retning mildere straff og mindre soning. Men dette forklarer ikke hele forskjellen, og i flere av sakene har mor ikke lenger omsorg for barna. Likevel legges det vekt på morsrollen, og domstolene viser større forståelse for mors vanskelige livssituasjon enn fars.

  • Les om Aftenpostens gjennomgang her:
Les også

Domstolene er mildere når mødre blir dømt

Flere saker i rettsapparatet

Mørketallene for vold og overgrep mot barn er betydelige. Da politidirektør Odd Reidar Humlegård nylig la frem fersk kriminalitetsstatistikk, lovet han sterkere innsats mot vold i nære relasjoner. Politiet skal i tiden fremover prioritere barnevoldssaker og har i år fått ekstra midler til dette arbeidet.

Løftene må følges opp. Det vil bety at det tas ut flere tiltaler, og at flere barnevoldssaker havner i rettsapparatet. Desto viktigere er det at kompetansen heves. Dette handler om det grunnleggende rettsstatsprinsippet om likhet for loven.

Mer forskning nødvendig

Både Domstolsadministrasjonen og Riksadvokaten har reagert imøtekommende på Aftenpostens undersøkelser. Domstolsadministrasjonens direktør Svein Marius Urke mener det er for lite domstolsforskning og spiller ballen videre til universitetsmiljøene.

Denne oppfordringen må forskningsmiljøene ta på alvor. Mer domstolsforskning vil kunne øke rettssikkerheten.

Synet på mor og far forskjellig

Noe av kjernen i denne problematikken er at normer og verdisyn knyttet til mors— og farsrollen fortsatt er ulike. Det ville nesten vært overraskende om domstolene var helt upåvirket av dypt forankrede forskjeller i synet på kjønn.

Men dette betyr selvsagt ikke at domstolene må forholde seg passive til det som nå har kommet frem. De må selv gå inn i egen rettspraksis for å øke egen kompetanse og bevissthet om hvordan barnevoldssakene behandles.

Les også

  1. Domstolene vil undersøke hvordan kjønn, yrke og utseende påvirker avgjørelser

  2. Å være mor skal ikke være en formildende omstendighet i barnevoldssaker

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Politiet
  3. Rettssikkerhet