Leder

Angrep på ytringsfriheten

FOR TO DAGER siden ble norsk-somaliske Kadra Noor overfalt og slått i bakken på åpen gate i Oslo. Slike voldshandlinger er dessverre ikke enestående. Men overfallet på Kadra har en forhistorie som gjør det til noe ganske annet enn den ofte tilfeldige nattevolden der alkohol eller andre rusmidler som regel er inne i bildet.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det var et angrep på ytringsfriheten. Dermed er hendelsen en del av en verdikamp som det norske samfunn både må ta på ytterste alvor og som samfunnet ikke kan tillate seg å tape.Da syv-åtte personer gikk løs på Kadra med slag og spark, begikk de lovbrudd som det er opp til politiet å oppklare. Det strafferettslige ansvaret vil forhåpentligvis bli avklart gjennom etterforskning og rettssak, og vi legger til grunn at politiet vil prioritere denne saken. Hvis det viser seg at det er personer av somalisk opprinnelse som står bak, noe alt tyder på at det er, vil hendelsen bli et nytt, trist eksempel på hvordan enkeltpersoner blir belastende for et helt miljø. Somaliske innvandrere er en sårbar og marginalisert gruppe. Det siste de trenger, er å bli assosiert med fullstendig uakseptable voldshandlinger.

DISSE BELASTNINGENE kan imidlertid ikke få overskygge det som er hovedsaken. Sammenhengen overfallet inngår i, virker klar. Kadra ble landskjent for syv år siden da hun avslørte hvordan imamer i Norge oppfordret til kjønnslemlestelse av muslimske jenter. Hun fikk anerkjennelse og ytringsfrihetspriser, men ble også så uglesett i muslimske miljøer at hun siden har levd på hemmelig adresse. Kadra fikk betale for sitt mot.Tidligere denne uken tok Kadra offentlig til orde for at Koranens syn på kvinner må tolkes på nytt. Utspillet ble først møtt med en uvanlig tåpelig og diskriminerende kommentar fra pressetalsmannen ved Central Jamaat-e Ahle-moskeen. Det farlige med den type fordømmelse er at den senker andres terskler for å begå hatkriminalitet. At overfallet kom like etterpå, illustrerer en sammenheng mellom verbal utstøtelse og fysisk avstraffelse det er viktig å være oppmerksom på.

PRISEN KADRA BETALTEdenne gangen, var fysiske skader som lett kunne blitt enda alvorligere enn de ble. Til VG antyder hun at en slik opplevelse kan presse henne til taushet. Det forteller alt om hva som står på spill. Det forteller også hvor sårbare og utsatte kvinner som Kadra faktisk er. Og det forteller også hva samfunnets svar må være: Bekjempe de autoritære holdninger som ligger til grunn for de handlingene hun ble utsatt for, samtidig som hun må få den beskyttelse som full støtte til hennes handlemåte vil gi.

Les mer om

  1. Ledelse