Leder

Aftenposten mener: Barnehagene trenger flere pedagoger

 • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.

Det er i ferd med å danne seg et "barnehageopprør" mot Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringens barnehagemelding kommer med mange gode forslag. Men det viktigste mangler: Barnehagene har behov for flere ansatte med pedagogisk kompetanse.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er over to måneder siden kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la frem barnehagemeldingen «Tid for lek og læring». I tiden som har gått etter at kunnskapsministeren la frem barnehagemeldingen, har motstanden tiltatt i styrke.

Møter kritikk

Hovedinnvendingen fra profesjonen er at de foreslåtte tiltakene i meldingen gjør barnehagene mer lik skolen. Det er forslag som at rammeplanen skal ha krav til systematisk pedagogikk og progresjon i barnehagens innhold. I tillegg skal rammeplanen og læreplanen for skolen bli mer koordinert.

Og mest kontroversielt: Det skal utarbeides og innføres en veiledende norm for hvor mye språk en femåring skal kunne før han eller hun begynner på skolen.

Anette Trettebergstuen (Ap) om kritikken:

Les også

Hvorfor vil ikke kunnskapsministeren høre på fagfolk som vet hva som er best for barn?

Barnas første leveår er avgjørende for videre utvikling, og det er heldigvis lenge siden barnehagene ble oppfattet som et oppbevaringssted. Det er i hovedsak bra at det nå stilles høyere krav til hva barn skal ha med seg når de slutter i barnehagene og begynner på skolen. Det er store forskjeller på tilbudet den enkelte barnehage gir.

Problemer

Forslag om språknorm fem femåringer har møtt reaksjoner. Men en norm som brukes som et verktøy til å sette inn målrettede tiltak for å hjelpe i overgangen til skole, er et godt tiltak. Tidlig innsats er avgjørende for å motvirke lese— og skrivevansker og for å oppdage manglende norskkunnskaper.

Det store problemet er at det ikke alltid finnes kompetanse blant de ansatte til å iverksette og følge opp en slik norm.

Trenger et løft

Ansattes utdanning er noe av det som betyr aller mest for kvaliteten på barnehagetilbudet. Men ved utgangen av 2015 gikk 1 av 5 barn i en barnehage som ikke oppfyller dagens pedagognorm, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Utviklingen går heldigvis i riktig retning. Fra 2010 til 2014 har andelen med pedagogisk kompetanse økt fra 39 til 44 prosent. Regjeringen bruker i år 410 millioner kroner på kvalitets- og kompetansetiltak i barnehagene. I meldingen kommer det også en rekke tiltak for å øke kompetansen blant de ansatte, for eksempel ved å legge til rette for videreutdanning.

Torbjørn Røe isaksen svarer på kritikken:

Les også

At barna skal lære i barnehagen, betyr ikke at barna skal leke mindre

Dette er likevel ikke tilstrekkelig for å møte de andre ambisjonene som beskrives i meldingen. Det trengs et skikkelig løft for å få flere ansatte med relevant utdanning. Stortinget ba også Isaksen i høst om konkret å vurdere en regel om 50 prosent barnehagelærere.

Bedre kvalitet

Barnehagemeldingen inneholder gode forslag, men den har startet i feil ende. Satsingen på kvalifisert personell må komme før, eller i det minste samtidig som, man innfører tiltak som fordrer pedagogisk utdannelse. Ikke i etterkant.

Det var ikke mulig å satse på full barnehagedekning og kvalitetsheving samtidig. Men nå må bedre kvalitet være prioritering nummer en. Det er ensbetydende med mer og bedre kompetanse.

Interessert i flere ledere fra Aftenposten? Her er et utvalg:

Les også

 1. Aftenposten mener: Regjeringens kortsynte budsjettpolitikk

 2. Aftenposten mener: Nytt perspektiv på terrortrusselen

 3. Sivilombudsmannen svekkes

 4. Skatteforliket gjør det lettere å investere i arbeidsplasser

 5. "Riktig at Norge bidrar til kampen mot IS"

 6. Aftenposten mener: Arbeidsledigheten kan avgjøre valget

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Skole
 3. Torbjørn Røe Isaksen
 4. Barnehage