Leder

Aftenposten mener: Viktig nytenkning fra Venstre om sysselsetting

 • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.

Venstre-leder Trine Skei Grande og hennes partifeller tenker nytt om arbeidsliv og utenforskap. Bjørge, Stein

På helgens landsmøte vil Venstre behandle flere konstruktive forslag til hvordan flyktninger og langtidsledige kan bringes raskere i utdannelse og arbeid.

Partiet ønsker å la arbeidsledige som vil starte egen bedrift beholde retten til dagpenger i inntil to år, en ordning som har vært prøvd med suksess i Frankrike.

Høyere satser

Dagpengesatsene skal økes til 80 prosent av tidligere inntekt i starten, for så å bli trappet ned mot seksti prosent i løpet av to år. Grepet vil gjøre overgangen fra jobb til ledighet mindre brutal, men også ha en mekanisme som stimulerer til mer intensiv jobbsøking etter hvert.

Nå er dagpengesatsen 62,4 prosent av tidligere inntekt, noe som er så lavt at mange i realiteten oppmuntres til å velge den såkalte sykeveien inn til Nav. Sykelønnsordningen garanterer jo 100 prosent av lønn.

Landsmøtet vil også behandle flere forslag som kan stimulere folk til å ta utdannelse, for eksempel ved å gjøre dette lettere å kombinere med dagpenger.

Introduksjonslønn

Et eget jobbskattefradrag foreslås også. Tiltaket vil kunne være effektivt for folk som føler at en lav lønn ikke er særlig mer attraktivt enn trygdeytelser.

Forslaget om såkalt «introduksjonslønn» for flyktninger og langtidsledige vil være kontroversielt. Ved å åpne for et lønnsnivå lavere enn tariff i en periode for folk med store problemer på arbeidsmarkedet, mener Venstre at flere kan komme over terskelen til lønnet arbeid.

Her vil det åpenbart komme innvendinger om både «lønnsapartheid» og «sosial dumping», men forslaget gjelder kun for faste ansettelser og i maksimalt to år.

Må vurderes kritisk

Forslagene er ikke bastante og bør heller ikke avvises bastant, men de må selvsagt vurderes kritisk. For eksempel er det påfallende at Venstre i et annet resolusjonsforslag lufter tanken om et tidsbegrenset lønnstilskudd på inntil 50 prosent for arbeidsgivere som ansetter folk med utfordringer.

Mener partiet virkelig at bedrifter skal kunne ansette folk for mindre enn tarifflønn og i tillegg få halvparten refundert av Nav?

Langtidslediges og flyktningers vansker med å få en fot innenfor i arbeidsmarkedet er uansett alvorlige problemer der ethvert konstruktivt forslag til løsning bør ønskes velkommen.

Interessert i flere ledere fra Aftenposten? Her er et utvalg:

Les også

Aftenposten mener: Dårlig skolekvalitet er et svik mot elevene

Les også

Aftenposten mener: Panama Papers må føre til endringer

Les også

"Zuma er til skade for Sør-Afrika"

Les også

Egenandel på sykefravær er et ærlig svar på en nødvendig prioritering

Les også

Aftenposten mener: Kirken står foran vanskelige valg

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Politikk

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Stortinget risikerer å gjøre krisen verre

 2. ØKONOMI

  Fortsatt dagpenger, subsidiert lønn og nye ordninger i Lånekassen. Utvalg vil punge ut for at voksne skal fullføre videregående.

 3. VERDEN

  Nå slår Sverige oss på arbeidsmarkedet, Tyskland gjør det snart. I Norge faller stadig flere utenfor.

 4. DEBATT

  Koronakrisen har allerede forandret Nav. Er det lov å håpe at det også vil forandre måten vi ser navere på?

 5. POLITIKK

  Så mye mer enn vanlige folk mener stortingsflertallet de fortjener om de blir arbeidsløse

 6. POLITIKK

  Venstre-topp ønsker klimaflyktninger og lykkejegere velkommen til Norge