Leder

Aftenposten mener: Interneringen av uighurer er uakseptabel

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Politistyrker patruljerer ved Id Kah-moskeen i Kashgar i Xinjiang.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken forteller Aftenposten om at Kina holder én million mennesker i omskoleringsleirer. Kina nekter for at slike leirer finnes.

Tallene Aftenposten viser til, er hentet fra FNs rasediskrimineringskomité (CERD). Komiteen mener tallene som presenteres, er troverdige.

Det er den muslimske minoriteten uighurer som i hovedsak er blitt satt i slike omskoleringsleirer. Uighurene er en tyrkisk-tatarisk folkegruppe som hovedsakelig holder til i den nordvestre kinesiske provinsen Xinjiang, et navn som på kinesisk betyr «nytt territorium».

Navnet er talende, for området har historisk sett ikke pleid å være befolket av Han-kinesere, som er den dominerende etniske folkegruppen i Kina. Regionen er likevel Kinas største og dekker en sjettedel av landet. På grunn av økonomiske incentiver og statlige kampanjer for kinesisk tilflytting til regionen, utgjør den Han-kinesiske befolkningen nå omtrent 40 prosent av befolkningen, mens uighurene utgjør cirka 43 prosent.

Kinesiske myndigheter hevder at både lokal kultur, språk og anledningen til å praktisere islamsk tro, ivaretas i regionen.

På enkelte vis er minoriteters rettigheter i Kina blitt styrket de seneste årene. I 2001 fikk Kinas 55 minoriteter en lovfestet rett til å bruke sitt eget språk i undervisning og kringkasting. Denne retten gjelder også for uighurer.

Det er også lov for uighurer å praktisere sin egen religion. Kina har fem offisielt godkjente religioner, hvorav islam er én av dem.

Men det er forsiktig sagt ikke slik at religionen kan praktiseres etter eget forgodtbefinnende. Omtrent 10 prosent av den uighuriske befolkningen er internert i leirer. Tidligere arresterte forteller om at de blir tvunget til å ta avstand fra sin islamske tro og takke det kinesiske kommunistpartiet. Gjør de ikke det, venter fysisk avstraffelse.

Kinesiske myndigheter viser til at landet jobber for å forhindre terrorhandlinger, og at Xinjiang er særlig utsatt for terrorisme. Det har myndighetene rett i. Gruppen som kaller seg Øst-Turkestans islamske bevegelse (ETIM) har stått bak flere voldelige angrep, og gruppen har forbindelser til terrornettverket Al-Qaida. FNs sikkerhetsråd har listet ETIM som en terrororganisasjon under resolusjon 1267.

Men det rettferdiggjør mildt sagt ikke å sette en million mennesker i omskoleringsleirer. Den jevne uighur er ingen terrorist.

Norske myndigheter bør bidra på det sterkeste til å legge press på Kina for å stanse denne helt uakseptable praksisen. Interneringen av en million mennesker uten lov og dom er et soleklart brudd på menneskerettighetskonvensjonen.

Les mer om

  1. Leder
  2. Kina
  3. Xinjiang
  4. Religion