Leder

Aftenposten mener: Ingen trylleformel mot terrorisme

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Folk la igjen blomster og beskjeder på Borough Market i London etter terrorangrepet.

Myndighetene må gjøre mer av det som virker, men fortsatt holde seg unna det som ikke virker.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Etter nok en terroraksjon i Europa, er det lett å glemme fremgangen i kampen mot banden av voldsmenn som kaller seg «Den islamske staten» (IS).

Organisasjonen er på defensiven i Syria og Irak. Hvis også byene Mosul og Raqqa faller, vil det ikke bety slutt på terror, men IS vil miste et fristed for planlegging og skinnet av sin «stat».

Også i Europa er det fremgang. Politimyndighetene avslører det ene attentatet etter det andre. Blir et angrep likevel utført, ruller politiet raskt opp nettverket. I Storbritannia tok det denne gangen bare noen timer.

Dette kan være en fattig trøst når uskyldige igjen er blitt drept og skadet av kriminelle som påberoper seg religiøs inspirasjon, men det er viktig, for effektiv overvåking og resolutt politiarbeid virker.

Her er det mer å gå på, ikke i form av flere drakoniske overvåkingstiltak, men ved å bruke dem som finnes. Ofte er gjerningsmennene folk myndighetene har hatt mistanke til, men ikke har utvist eller håndtert på annet vis. Attentatmannen fra julemarkedet i Berlin skulle ha vært sendt ut, men ble det ikke fordi tyske etater ikke evnet å samarbeide.

Frykt er terrorens mål

Som alltid etter et slikt terrorangrep, kommer det kritikk mot myndighetene for ikke å ta trusselen fra IS og andre alvorlig nok. Særlig blir mange sinte for påpekninger av at terrortrusselen reelt sett er liten, at det ikke er grunnlag for allmenn frykt og at sterke reaksjoner vil virke mot sin hensikt.

Det er ingenting terroristene heller vil enn å se konkrete utslag av frykt, noe som jo er selve målet. Hvis folk slutter å reise av angst for angrep på flyplasser eller jernbanestasjoner, vil det glede terroristene.

Hvis folk vender seg mot den jevne muslim og gjør ham eller henne ansvarlig for ugjerningene, vil det glede terroristene enda mer. Ønsket er økt rekruttering og en størst mulig konflikt med Vesten.

Les også

Terroren har ikke løftet May frem til nå. Vil det siste angrepet påvirke valget om få dager?

Ingen fundamental trussel

I møtet med befolkningen har myndighetene tre oppgaver: De må forsikre om at terroren er uakseptabel. De må vise at den bekjempes på alle virksomme måter. Her handler det om politiarbeid, innvandrings- og integreringspolitikk, holdningsarbeid og mer til.

Dessuten må myndighetene med styrke fastholde at det ikke er grunn til allmenn frykt og at denne heller ikke tjener noen fornuftig hensikt.

Terroren er grusom for dem blir drept og lemlestet, men så lenge de «hellige» krigerne ikke rår over masseødeleggelsesvåpen og land som rammes beholder roen og fornuften, representerer den ingen fundamental trussel.

Les flere av Aftenpostens lederartikler:

Les også

  1. Aftenposten mener: Mørket over London

  2. Aftenposten mener: Theresa Mays dårlige valgkamp

  3. Aftenposten mener: Forvaltningens lovbrudd har alvorlige følger

Les mer om

  1. Terror
  2. Frykt
  3. Storbritannia