Leder

Aftenposten mener: Tangens kunstsponsing er kjærkommen

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Oljefondets nye sjef, Nicolai Tangen, har ikke manglet motbør. Først var det anklager om smøretur til seminar med Sting-konsert, så var det ansettelsesprosessen, så var det pengeplasseringer på Caymanøyene. Siden var det om han skulle betale norsk skatt på britisk formue, dernest var det selve ansettelsesavtalen som ble gjenstand for misbilligelse og kritikk.

Sist ut i rekken av Tangen-relaterte habilitetsutfordringer er hans ønske om å sponse Nasjonalmuseet gjennom en av sine stiftelser.

Debattene har vært berettigede nok. Da Tangen ble ansatt, sa han at han skulle kutte alle bånd til selskapet han har bygget opp. Etterpå viste det seg at det ikke var riktig, slik Dagens Næringsliv omtalte.

Nå er det altså Tangens forbindelser til kunstverdenen som skaper trøbbel. Tangens bilder kan komme til å bli vist frem i Oslo. Men akkurat denne problemstillingen fremstår som noe overspent, ikke minst fordi Nasjonalmuseets styreleder, Linda Bernander Silseth, selv har bedt Kulturdepartementet om en habilitetsvurdering av henne selv og direktør Karen Hindsbo.

Norges kunstsamlinger er helt avhengig av private økonomiske bidrag. Finansmannen Christen Sveaas har for eksempel opprettet Christen Sveaas’ Kunststiftelse, som skal låne ut kunstverker til nasjonale museer. Finansmannen Rolf Stenersens samling ble avgjørende for Kode i Bergen.

Henie Onstad i Bærum er privat, bygget opp på kunstsamlingen til skipsreder Niels Onstad og kunstløper Sonja Henie. Privat er også Astrup Fearnley i Oslo. Også dette museet ble etablert med penger fra en reder.

Nylig avstedkom det også debatt da Kathrine og Cecilie Fredriksen, døtre av rederen John Fredriksen, inngikk en samarbeidsavtale med Nasjonalmuseet. I den saken var situasjonen en ganske annen enn Tangens eventuelle forbindelse, ettersom søstrene får personlig innflytelse over hvordan kunsten brukes.

En kan godt mene at kunst er blitt for dyrt, eller at Nasjonalmuseets innkjøpsbudsjett burde vært større. Det er dog en annen debatt.

Det er rett og riktig at mektige mennesker gås etter i sømmene. I denne saken er det ikke påvist noe kritikkverdig. Snarere tvert imot. Dette er et kjærkomment bidrag.

Les hele saken med abonnement