Leder

Pappaperm

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Er det ingen vits i pappapermen, spør A-magasinet i siste nummer, og lister opp en rekke nedslående resultater fra en forskningsrapport om fedrekvoten: Den fører til at mamma jobber mindre, bidrar ikke til likelønn, endrer ikke oppgavefordelingen hjemme og gir ikke flere barn eller færre skilsmisser.

Slik kan det høres ut som om dette politiske prestisjeprosjektet har vært en ren fiasko, uten positive effekter.

Men nå har forskerne gått ut i Dagens Næringsliv og nyansert bildet.

Pappapermisjonen har gitt oss fedre som er mer engasjert i barna sine, også i årene etter permisjonen. De bruker mindre tid på jobben, og mer på familien. Fedrenes omsorgsrolle er styrket, noe som blant annet har en positiv effekt på barnas skoleresultater.

Dermed kan det synes som om pappapermisjonen har vært positiv for barna, selv om den ikke har gitt de store likestillingseffektene. Det er ingen liten gevinst i seg selv. Dessuten må man kunne anta at også har fedre har glede av sitt økte engasjement for barna – og at mødre setter pris på en far som er mer aktiv og tilstedeværende som omsorgsperson.

Forskerne sammenlignet familier som fikk barn like før og etter fire ukers fedrekvote ble innført i 1993. Fire uker er ikke lang tid for å endre inngrodde kjønnsrollemønstre. Nå er pappapermen utvidet til 12 uker. Vi vil tro at når forskere i fremtiden skal analysere effekten av en så lang permisjon, vil de finne at den også har en effekt på likestillingen.

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Denne utviklingen får statsråden til å tenke nytt om fedrekvoten

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Gro Nylanders vedvarende ammetåke

 3. VERDEN
  Publisert:

  Skaper sjokkbølger i Japan ved å ta ut to uker pappaperm

 4. DEBATT
  Publisert:

  Forskning avliver mytene om virkningene av en større pappakvote

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Solberg mente økt pappakvote ble dyrt. Det stemmer ikke ifølge hennes egen statsråd

 6. KRONIKK
  Publisert:

  Lengre fedrekvote økte ikke likestillingen i arbeidslivet