Aftenposten mener: Frp vettskremt av bomprotestene

Zahad Hadid Architects var blant deltagerne i plan- og designkonkurransen for T-banestasjonene på Fornebubanen. Den kommer nok til slutt.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Oslo bør melde seg ut av Oslopakke 3. Fornebubanen bør gjøres til gjenstand for ny vurdering og kanskje droppes. Det er Aina Stenersen, Frps førstekandidat ved høstens valg i Oslo, som kommer med disse to meget dårlige forslagene i et intervju med Aftenposten.

Mer enn noe synliggjør Stenersens forslag noe større: Fremskrittspartiet er blitt vettskremt av alle bompengeprotestene som herjer landet. Det snakkes ikke lenger så mye som før om alle veier, toglinjer og andre samferdselsprosjekter som bygges og forbedres med historisk hastighet. Det er blitt viktigere å spare bilistene for bompengeåket og heller kutte ned på utbyggingsambisjonene, hvis nødvendig.

I april 2017, altså for bare litt over to år siden, innkalte Frps samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, til pressekonferanse på Oslo S for å presentere Nasjonal transportplan for årene 2018–2029. Hele 1064 milliarder kroner, godt og vel billionen, skulle brukes på kortere reiseveier, tryggere hverdager og økt konkurransekraft.

«Ingen av oss kjenner fremtiden, men vi skal sørge for at vi er klar for den», uttalte statsråden. 536 av milliardene skulle gå til vei. De viktigste prosjektene ble i tur og orden gjort rede for i en ti siders pressemelding som fulgte talen.

Men et slående trekk, når man nå leser disse sidene i ettertid, er hvor lite som sto om hvor disse pengene skulle hentes fra. Den helt vesentlige bombengeinndrivningen falt nesten helt ut i den politiske markedsføringen av de store, visjonære løft.

Farten i samferdselspolitikken har vært stor gjennom disse årene med Frp-styre i både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Man kunne ha tenkt seg at nye veiparseller ble løftet frem og gjort stas på frem mot valget, eksempelvis når det 2. juli åpnes en ny og viktig motorveiparsell på E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Det er til og med det første prosjektet som ferdigstilles i regi av Regjeringens nye prestisjeselskap, Nye Veier AS. Men akk, slik stemningen nå er blitt, kan gleden over den nye veien drukne helt i sure påpekninger av at bompengebetalerne står for 37,7 prosent av gildet.

Modige politikere må erkjenne og forsvare sannheten: Store samferdselsprosjekter ville gått dramatisk langsommere uten bompengene. Aina Stenersens tanker om å skrote Fornebubanen for å kutte bomavgiftene, er sterkt å beklage etter 23 års diskusjoner om denne banen. Og den bilisten som ikke vil erkjenne hva Oslopakkene 1, 2 og 3 har gjort for Oslo, bør sette seg ned med et par gamle Olsenbanden-filmer og se på de stillestående køene og eksosskyene over Rådhusplassen.