Leder

Lysbakken med ufullstendig selvforsvar

 • Leder

Lysbakken skal være glad han er statråd i en flertallsregjering.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

STATSRÅD Audun Lysbakken (SV) brukte ikke mange dager etter at han var tilbake fra pappapermisjon før han besvarte brevet fra Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité om tildelingen av statlige midler til organisasjoner som ønsket å arrangere selvforsvarskurs for jenter. Saken var da også temmelig betent for barne-, likestillings- og integreringsministeren.

De 500 000 kronene som ble bevilget til dette formålet på statsbudsjettet for 2011, var ikke utlyst slik at alle som ønsket det, kunne søke på pengene. I stedet delte departementet ut midler til to organisasjoner som meldte sin interesse, En av dem var Jenteforsvaret, som var et underbruk under Sosialistisk Ungdom (SU), altså SVs ungdomsorganisasjon. Med en slik saksbehandling kan ikke statsråden og favoritten i det kommende ledervalget i SV bli overrasket over at han skapte inntrykk av å tilgodese sine egne på en uberettiget måte.

SVARET fra Lysbakken på kontrollkomiteens brev inneholder da også en krystallklar beklagelse over at tildelingen av midlene ikke ble utlyst. Og uansett hvilken rolle statsråden har spilt i departementets saksbehandling, tok han det ansvaret han selvfølgelig måtte ta for at håndteringen var kritikkverdig.

Beklagelsen er imidlertid å anse som en ren pliktøvelse. Feilen som ble gjort, var så åpenbar at Lysbakken ikke hadde noe annet valg enn å legge seg flat. Dette er bekreftet både av statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiets fraksjonsleder i kontrollkomiteen, Martin Kolberg, som begge synes det var riktig at Lysbakken beklaget måten tildelingen av selvforsvarspengene skjedde på.

KOMITEEN skal til uken avgjøre om den skal følge opp saken. Det bør den gjøre. Et viktig spørsmål som står ubesvart etter Lysbakkens brev, er om departementet har gode nok rutiner til å sikre at andre tildelinger som blir foretatt, skjer på betryggende vis. Her er det ikke tilstrekkelig at statsråden selv varsler en gjennomgang og kvalitetssikring av den praksis som blir ført. Det hører med til historien at en av Lysbakkens statssekretærer, Henriette Westhrin, tidligere har uttalt at selvforsvarsmidlene ble tildelt på normal måte. Statsrådens forklaring om at denne uttalelsen skyldtes at departementet trodde det handlet innenfor regelverket, er lite tilfredsstillende.

LYSBAKKEN skal være glad han er statsråd i en flertallsregjering. Regjeringspartiene slår ring om ham, og leder av SVs valgkomité, regjeringskollegaen Tora Aasland, forsikrer at saken ikke har svekket hans kandidatur til partilederjobben. Kanskje har hun rett når det gjelder SV, men ikke overfor Stortinget. Der har statsråden avslørt at hans forsøk på selvforsvar er så ufullstendig at også han kunne trenge et kurs.

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Monica Mæland viser sviktende dømmekraft

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Et skritt i riktig retning i kampen mot hatprat

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Konkurransekraften må prioriteres

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Et nedslående symbol på elendigheten i Iran

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Uheldig dersom Pompeo tar over for Tillerson

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Regjeringsmedlemmer har større ansvar for den offentlige debatten enn friteatergrupper har