Leder

Aftenposten mener: Au pair? Du lyver!

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Au pair-ordningen fungerer ikke etter hensikten, og bør legges ned. Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Rikingene på Oslos vestkant får hushjelp og barnepass til en billig penge», sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum til VG på fredag, og oppfordret Stortinget til å avskaffe hele ordningen når de rundt 3000 au pairene i Norge har fullført sine opphold:

«Au pair-ordningen er moderne slaveri som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv».

Nyansene mangler, åpenbart. Mange familier følger reglene. Men ordningen ble til i en tid da en au pair-jobb var en mulighet til å bli kjent med et annet land, også for nordmenn. I dag er slike muligheter ingen mangelvare. For eksempel har universitetene omfattende utvekslingssamarbeid. Det gjør kulturutveksling til en mindre viktig del av ordningen, og mange betrakter den som et smutthull som gjør det mulig å skaffe seg billig, ufaglært, utenlandsk arbeidskraft i hjemmet.

UDI-direktør Frode Forfang oppsummerer det slik: «Den generelle erfaringen er jo også at hele ordningen er sårbar for utnyttelse».

Problemet er at en au pair er en slags ansatt, til tross for at au pair-tillatelsen ikke er en arbeidstillatelse. Reglene sier at en au pair ikke skal jobbe mer enn 30 timer per uke. Men i mange tilfeller ønsker både både au pairer og vertsfamilier at au pairen skal jobbe mer. Mange, i all hovedsak filippinske kvinner, tar derfor del i et omfattende svart arbeidsmarked både i og utenfor vertsfamiliene.

I prinsippet er det ingenting galt med at private husholdninger leier inn arbeidskraft. Det er bare galt å kamuflere det som kulturutveksling.

Svenske myndigheter har lagt til rette for økt lovlig omsetning av denne typen tjenester med et såkalt RUT-fradrag (Rengöring, Underhåll och Tvätt), som innebærer at en andel av arbeidskostnadene går til skattefradrag. Fradraget kan trekkes fra allerede på regningen til oppdragsgiveren – altså blir tjenestene rimelige – og tjenestetilbyderen får det samme beløpet utbetalt fra staten.

I Sverige fører dette fradraget til til både økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Aksepten for svart arbeid synker, og skatteinntektene stiger. I tillegg kommer økt sysselsetting og bortfall av stønadsutbetalinger.

Ønsker en å legge bedre til rette for kjøp og salg av tjenester til private husholdninger, finnes det med andre ord alternativer. Det forutsetter imidlertid en erkjennelse av at store deler av au pair-ordningen i dag slett ikke fungerer som kulturutveksling, men ulovlig arbeidsinnvandring.

Eggum har rett, au pair-ordningen bør skrotes. En kan godt kjøpe tjenester av barnepassere, renholdere eller altmuligmenn. Men å kalle det au pair – det er en løgn.

Les også

LO-topp Jørn Eggum vil avvikle au-pair-ordningen

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Au pair
  3. Skatter og avgifter
  4. Arbeidsinnvandring
  5. Svart arbeid
  6. Familie
  7. Arbeidsmarkedet