Aftenposten mener: Endringene i domstolene må evalueres

Førstelagmann i Borgarting, Marianne Vollan, slår alarm.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Dommerne i Borgarting lagmannsrett slår alarm. I et skarpt brev problematiserer de endringene i domstolene, som blant annet innebar at juryen ble avskaffet i fjor.

Etter mye kritikk mot juryordningen ble den erstattet med to fagdommere og fem såkalte meddommere, eller lekmenn, uten juridisk bakgrunn. Det skal sikre at tyngdepunktet fremdeles ligger hos lekmennene, i tråd med tradisjonen om at vi skal dømmes av likemenn.

De er noen av landets viktigste dommere. Nå kaster de nytt lys over hva som skjer bak kulissene.

Retten var tidligere sammensatt av tre fagdommere og fire meddommere, mot nå to fagdommere og fem meddommere. Balansen mellom fagdommere og meddommere er altså flyttet i favør av meddommerne. Også dette er begrunnet i behovet for å sikre innflytelse og vurderinger fra vanlige folk.

Nå slår dommerne i Norges største lagmannsrett fast at hverken tiltaltes rettssikkerhet eller offerets vern er blitt styrket som følge av endringene, snarere tvert imot. De mener å se klare eksempler på at reduksjonen i antall fagdommere har skapt rom for usunn dynamikk i diskusjonene, at fagdommerne må bruke tiden sin på oppklaringer og jakt på rettskilder, og at samarbeidet mellom lekdommere og fagdommere er blitt dårligere. Mer enn før skal det danne seg grupperinger under diskusjonene som ikke jobber konstruktivt sammen.

I brevet ber dommerne Justisdepartementet om å endre balansen mellom fagdommere og meddommere ved å øke antall fagdommere, slik at tyngdepunktet flyttes i retning fagdommerne.

Forsvarergruppen i Advokatforeningen er helt uenig i kritikken fra dommerne. Gruppen har alltid vært opptatt av å bevare en tydelig deltagelse fra vanlige folk i retten og anklager dommerne for å nedvurdere verdien av deres bidrag.

Det er helt sikkert nyanser her som kan støtte både det ene og det andre synet. Men henvendelsen fra dommerne i Borgarting er, sammen med signalene fra de andre lagtingene, så alvorlig at den ikke kan ignoreres. At dommerne åpner opp om sine erfaringer fra de lukkede rom og dommerkonferansene, er et gode. Så kan andre aktører ha andre erfaringer, noe det må være et mål å få frem.

En måte å ta dette videre på, er å evaluere endringene som ble gjort. Alle større endringer bør uansett evalueres etter et de har virket en tid, ikke minst endringer som var så omstridt som disse. Både dommere, forsvarere og meddommere kan delta i evalueringen gjennom å dele erfaringer, som dommerne nå har gjort.

Rettssikkerheten er for viktig til at eventuelle problemer knyttet til endringene ikke blir tatt tak i.