Leder

Dyr kreftmedisin bør vurderes på nytt

  • Aftenposten På Lederplass
Leder1510-M4Q6muuANg.jpg

Hvis prisen for et ekstra leveår med god livskvalitet nå viser seg å være betydelig lavere enn tidligere beregninger tilsa, bør også norske brystkreftpasienter få tilgang til ny kreftmedisin.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

HVER ENESTE DAG tar norsk helsevesen beslutninger om hvilke pasientgrupper som skal få ny, kostbar, livsforlengende behandling, og hvem som skal nektes denne utsikten til ekstra levetid.

Denne prioriteringen er vond, brutal – og dessverre nødvendig. Skulle alle uhelbredelig syke pasienter få tilbud om de livsforlengende medisiner legemiddelindustrien til enhver tid kan tilby, må tilbudet til andre pasienter kuttes. Alternativet er at utgiftene til et allerede tyngende helsebudsjett kommer ut av kontroll.

Legemiddelindustrien gjør stadig store fremskritt som gir nytt håp til alvorlig syke pasienter. Men det tar tid å måle effekten av dem, og store utviklingskostnader gjør at de blir svært kostbare.

AFTENPOSTEN har de siste dagene presentert historiene til to norske kvinner med aggressiv brystkreft.Den ene får en ny type medisin, Perjeta, som ifølge en ferske studie viser seg å forlenge overlevelsestid til denne pasientgruppen med gjennomsnittlig 16 måneder fra diagnostisering, til 56 måneder.

Den andre kvinnen har, i likhet med de aller fleste andre norske kvinner med slik brystkreft, ikke fått tilgang til denne medisinen.

Forklaringen er at Beslutningsforum for nye metoder i mai sa nei til å innføre dette behandlingstilbudet, ut fra opplysningene man da hadde om medisinens effekt. Det ville kostet 120 millioner kroner årlig å behandle de rundt 100 kvinnene som er aktuelle for Perjeta. Lederen for Beslutningsforum uttalte den gang at «en så høy ressursbruk vil gå ut over andre pasientgrupper.»

Det er en vanskelig og brutal øvelse å fastsette verdien av et ekstra leveår

MEN SYKEHUSENE kan selv velge å betale medisinen over eget budsjett. Ahus valgte å gjøre dette for én pasient, fordi hun var ung og hadde et lite barn. Forskjellsbehandlingen kan være forståelig sett utenfra, men uhyre tung å svelge for dem som ikke blir tilgodesett.

Da beslutningen ble tatt om henholdsvis å tilby og nekte disse to kvinnene den nye kreftmedisinen, var effekten av den mindre klarlagt enn i dag.

Nå vet vi at Perjeta både gir meget lang ekstra levetid og livskvalitet, sammenlignet med andre nye, livsforlengende medisiner.

Det er en vanskelig og brutal øvelse å fastsette verdien av et ekstra leveår. Prisen i kroner må settes opp mot verdien denne levetiden har for pasienten og hennes pårørende. I en slik kost/nytteanalyse er det kombinasjonen av lang ekstra levetid og god livskvalitet som gir Beslutningsforum god grunn til å vurdere Perjeta på nytt.

FORUMET, som består av direktørene for de regionale helseforetakene, skal ha ros for at de reagerte raskt da de positive resultatene fra Perjeta-studien ble presentert i slutten av september. De er nå i gang med å se om kvaliteten på studien gir grunnlag for å tilby denne medisinen til kvinner med aggressiv brystkreft. Danmark, Sverige og Spania har allerede tatt en slik beslutning.

Hvis prisen for et ekstra leveår med god livskvalitet nå viser seg å være betydelig lavere enn tidligere beregninger tilsa, bør også norske brystkreftpasienter få tilgang til denne medisinen. Samtidig må vi akseptere at Beslutningsforum, som har fått en tung og tøff oppgave med å prioritere helsekroner, avslår behandling med spesielt kostbare medisiner som har meget usikker effekt.

Les også:

Nyhetssak: Hun får ikke livsforlengende medisin:

Les også

- Byråkratene fratar meg håpet og drømmen

Kreftforsker Emmet Mc Cormack:

Les også

- Dine egne stamceller kan gi deg helt unik kreftmedisin

Nyhetssak:

Les også

  1. Sjekk reduserer tarmkreft- dødelighet med 27 prosent

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Kreft