Aftenposten mener: Prekært for bøndene

Ikke siden 1947 har bøndene hatt en tøffere sommersesong. Tørken preger nesten hele landet. Det krever både umiddelbare og langsiktige tiltak.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mens nordmenn flest nyter sommervarmen, har landets bønder sitt verste år siden 1947.

Avlingene svikter. Over nesten hele landet ser man brune tuster der det vanligvis er grønne enger.

Aller mest prekært er det for dyrene. De mangler mat.

Varm sommer er ikke eneste forklaring. Fjoråret var ekstremt:

I vest regnet gresset bort i fjor. I nord har kald vinter og lang vår flere steder ført til isbrann, gresset har råtnet under isen.

Les også

Meteorolog om rekordtørke og hetebølge: – En av de mest intense varmehendelsene jeg noensinne har sett så langt nord

Krisetiltak

For vel en uke siden la Regjeringen frem krisetiltak. Den lover raskere erstatningsutbetalinger for klimabetingede avlingsskader. Det blir nulltoll ut juli for import av høy og halm. Korn som brukes til fôr, gir ikke kutt i arealtilskuddet, slik det vanligvis gjør. Tirsdag ble tollnedsettelsen på storfekjøtt opphevet.

Tiltakene beroliger, men oppleves ikke som tilstrekkelige. Det koster å løse akutte kriser. Dyr må flyttes. Mange er usikre når de skal skaffe fôr fra nye markeder der smittevernet er et annet.

Slakteriene melder om rekordpågang og må kalle hjem folk fra ferie.

Importstopp

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha importstopp på utenlandsk kjøtt. I juli er det vanligvis for lite norsk kjøtt på markedet. Nå er fryselagrene fulle.

Les også

Import av fôr under tørkekrisen kan gjøre Dagros syk

I en så prekær situasjon må alle forslag vurderes, men importforbud av kjøtt vil være en kortsiktig løsning.

Vi er ikke selvforsynt med kjøtt i Norge, og fleksibilitet fungerer bedre i et handelssamspill enn forbud. Landbruket har allerede importvern: Ved underdekning har kjøtt nulltoll, ved overproduksjon settes tollen opp. Mye tyder på at reguleringene virker etter hensikten – uten forbud. Det er importert svært lite kjøtt til Norge de siste to ukene, ifølge Landbruksdirektoratet.

Bruk legges ned etter kriseår

Kriseår har tidligere ført til at flere gårdsbruk legges ned. Siden 2007 har antall gårdsbruk med produksjonstilskudd sunket med 20 prosent. Det er forståelig at motivasjonen synker etter tøffe år.

Opplevelsen av at dette ikke lenger er enkeltstående kriseår, men noe vi må forvente langt oftere enn før på grunn av klimaendringene, skaper ytterligere usikkerhet.

Når sommersesongen er over, vil trolig budsjettet for avlingsskadeerstatning være 2–300 millioner kroner i minus.

De pengene må dekkes inn smart. Nå må fokuset være innovasjon og bærekraft for fremtidens landbruk i Norge. Forskning på korn- og fôrsorter som tåler andre typer klima, er ikke poster på budsjettet som kan nedprioriteres.

Fremtidstro er kanskje den viktigste medisinen, og den skapes best når rammene oppleves som trygge.