Leder

Ring rundt synagogen er et viktig signal

  • Aftenposten Redaksjon
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

NESTEN 2000 mennesker har via Facebook meldt fra om at de vil være med på å slå ring rundt den jødiske synagogen i Oslo i kveld. Det endelige tallet kan bli både lavere og høyere, for slik er Facebooks vesen.

Initiativet er strålende, og har vakt berettiget positiv oppsikt, også internasjonalt.

Initiativet er strålende, og har vakt berettiget positiv oppsikt, også internasjonalt.

UNGE NORSKE muslimer, og også mange ikke-muslimer, vil vise norske jøder at de ikke står alene. Denne ene kvelden vil medlemmene i Det mosaiske trossamfunn kunne føle seg trygge ved avslutning av sabbaten, omsluttet av en menneskelig kjede som initiativtagerne har kalt Fredens ring.

Det er et godt tegn, og et initiativ ikke bare de norske muslimske samfunnene, men hele Norge kan være stolt av. Dette er vår ungdom! De unge initiativtagerne har blant annet snakket om hvor viktig det er å ikke la ekstremister få lov til å definere hva islam er.

RETTEN TIL et livssyn skal være en grunnleggende frihet for ethvert menneske, enten man er troende eller ateist. Religionsfrihet kan bare eksistere dersom man også viser respekt for dem som har en annen tro og et annet livssyn enn en selv.

Norge blir et stadig mer sekulært land. Det er en utvikling vi ønsker velkommen.

Norge blir et stadig mer sekulært land. Det er en utvikling vi ønsker velkommen. Samtidig er en slik utvikling med på å gjøre det tydelig for religiøse mennesker at det på mange områder er mer som forener dem enn som skiller.

VI VET FRA FØR at samarbeidet mellom norske jøder og muslimer er godt, på et overordnet plan. I Samarbeidsrådet for tros— og livssynssamfunn (STL) har det i mange år vært et tett samarbeid mellom de jødiske og muslimske representantene. Da det våren 2010 ble avdekket at norske jøder utsettes for hets og trakassering, møtte muslimer, kristne og humanister fra STL opp i synagogen for å vise sin støtte. Noe lignende har vi sett nå i vinter.

HVORDAN DET står til nede på grasrota vet vi mindre om. Jødehat var utbredt i Norge lenge før den muslimske innvandringen startet. Men det er ingen tvil om at det finnes jødehat blant muslimer. Hvor hatet kommer fra, og hvem som bærer det får vi kanskje svar på med Holocaustsenteret planlagte nye undersøkelse. Den kan gi nytting kunnskap og bli et viktig verktøy.

I mellomtiden skal vi glede oss over de unge muslimene som tenker tanker som munner ut i arrangementer som Fredens ring.

Les også:

Tro eller ikke tro, det er saken

Muslimsk ungdom slår fredsring rundt synagogen

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Islam
  3. Jødehat
  4. Religionsfrihet