Leder

Aftenposten mener: Kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet må styrkes

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Foto: Monica Strømdahl / Lars Øverli

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Da riksrevisor Per-Kristian Foss i en kronikk i Aftenposten i helgen svingte pisken over myndighetenes innsats for å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping, ble det enda en stripe over Arbeidstilsynets rygg.

I forrige uke gikk tidligere Aftenposten-journalist Einar Haakaas i en kronikk inn for å legge ned hele Arbeidstilsynet og erstatte det med spesialpoliti. I arbeidet med boken Svartmaling – Kriminelle bygger Norge gransket Haakaas hundrevis av kriminelle selskaper. Knapt noen av dem har havnet i Arbeidstilsynets søkelys.

Riksrevisoren oppsummerer problemet slik: Arbeidstilsynets kontroller er for dårlige. Politiets oppfølging svikter. Samarbeidet mellom politiet og etatene er mangelfullt.

I en SINTEF-undersøkelse mener mer enn halvparten av de spurte bedriftene at useriøse aktører slipper unna fordi det er tidkrevende for Arbeidstilsynet å kontrollere dem. Dette bekreftes av en av Arbeidstilsynets egne kontrollører i den samme rapporten: «Kommer vi inn på sosial dumping blir det et helvetes papirarbeid.» I en senere rapport svarer bare 16 prosent av inspektørene at etatens virkemidler til å bekjempe sosial dumping er gode nok.

Resultatet er, ifølge Haakaas, «fritt spillerom for de kriminelle».

Arbeidstilsynets inspektører ønsker seg mer oppdatert kompetanse innen sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet. Det ønsket bør innfris. Utvidelsen av EU og Schengen-samarbeidet har en pris. Det har ført til mer, annerledes og grovere kriminalitet i arbeidslivet. Riksrevisjonen støtter også dette ønsket. Det er imidlertid viktig å merke seg at Arbeidstilsynet ikke kan bære hele ansvaret på sin såre rygg. Flaskehalsen i alle disse sakene er politiet.

Skal man stanse den økende kriminaliteten i arbeidslivet, må den straffeforfølges. Politiet lykkes riktignok i å sende en og annen fattig arbeider ut av landet, men mislykkes i sin viktigste oppgave: å avdekke de kriminelle nettverkene. Det er meget krevende, og politiets utfordringer er også sammensatte.

Løsningen er, ifølge Riksrevisoren, at Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidstilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og politiet alle utnytter samarbeids- og reaksjonsmulighetene de har mer effektivt. Her må det være mer å hente.

Kampen mot økonomisk kriminalitet krever oppmerksomhet og prioritering. Det er statsrådenes ansvar å sørge for at samarbeidet blir bedre – et ansvar som har vært forsømt i mange år.

Les mer om

  1. Leder
  2. Arbeidstilsynet
  3. Krim
  4. Arbeids- og sosialdepartementet
  5. Justis- og beredskapsdepartementet
  6. Arbeidsliv
  7. Riksrevisjonen