Siste sjanse for gigantsykehuset

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gir Oslo Universitetssykehus en sjanse til. FOTO: CARL MARTIN NORDBY

DE ANSATTE VED Oslo Universitetssykehus (OUS) får viljen sin, i alle fall et stykke på vei. I går tok eieren grep, og byttet styreleder for sykehuset.

Eier er Helse Sør-Øst. Mange av de ansatte skulle gjerne sett utskiftninger der også.

Høstens diskusjon om hvordan fusjonsprosessen ved Oslo-sykehusene har utløst en alvorlig tillitskrise.

HELSEPERSONELLS fagforeninger har en tendens til å skyve pasientene foran seg i profesjonskampen. Men i høst har de ansatte vært samstemte i sine advarsler om at fusjonsprosessen er så vanskelig at det rammer pasientene.

I går var det tydelig at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har fått nok. Hun innkalte til pressekonferanse og fortalte at sykehuset får ny styreleder og to nye styremedlemmer.

Hun forventer at Stener Kvinnsland kan bruke mer tid på styrevervet enn avtroppende Göran Stiernstedt, som deler tiden mellom Norge og Sverige.

På pressekonferansen var det statsråden som hadde ordet. Formelt er det Helse Sør-Øst som utnevner sykehusstyret, men ingen fra helseforetaket fikk ordet.

DET VISER TYDELIG hvor store problemene ved sykehuset er blitt. Regjeringen begynner å kjenne at problemene kan bli en politisk belastning.

Strøm-Erichsen sa at hun har daglig kontakt med styrelederen i Helse Sør-Øst. Nå forventer hun at Stener Kvinnsland skaper en bedre dialog med de ansatte.

Samtidig sa statsråden at det helt sikkert vil smerte for en del av de ansatte også i fremtiden. Hun forstår at store endringsprosesser skaper usikkerhet og misnøye.

Den nye styrelederens første oppgave blir å finne en ny sykehusdirektør. Det er uholdbart å ha en konstituert ledelse gjennom så vanskelige prosesser.

VI DELER helseministerens forventninger om at det nye styret skaper en bedre dialog med de ansatte, og at det raskt kommer på plass en ny ledelse.

Alle som sokner til sykehuset, må kunne forvente at de ansatte også gjør så godt de kan for å få prosessen inn på et bedre spor.

Fusjonen er vedtatt. Ingen ting tyder på at politikerne ombestemmer seg. Derfor må de ansatte gjøre det beste ut av situasjonen.

Eierne har også vedtatt at det nye sykehuset i Akershus skal overta både pasienter og ansatte fra Oslos sykehus. Pasientene har ikke noe valg. De er flyttet over allerede.

Men det nye sykehuset klarer ikke å lokke fagfolkene ut av Oslo.

Forhåpentlig er det et tegn på at tilstanden ved OUS ikke er så forferdelig som de ansattes talsmenn fremstiller den som.