Leder

Aftenposten mener: Asylpolitikken er blitt bedre

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Den Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Asylpolitikken er blitt strammere, men innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har vært mest opptatt av nederlagene.

Stortinget er blitt enig om en ny asylpolitikk. Resultatet ble godt, til tross for et komplisert forløp preget av Frps markeringsbehov.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I en tid med rekordlave asyltall i Norge er det lett å glemme hvordan verden så ut i fjor sommer og høst. Antallet migranter økte betydelig, og strømmen til Norge vokste raskt. Stortingspolitikerne jobbet relativt raskt med å snakke seg sammen til et overordnet forlik på asyl- og integreringsområdet. De viste stor ansvarsvilje. Samtalene på høsten skulle berede grunnen for en god politisk prosess frem mot de endelige politikkendringene nå i vår.

Les også

Frps ekstrarunder om asyl førte ikke frem

Politikk som står seg

Målet med forliket - som 161 av 169 stortingsrepresentanter stemte for - var å skape en ramme for asylpolitikken som kan stå seg over tid. Men forliket var ikke mer detaljert enn at det lå an til debatt om tiltakene når forslaget fra Regjeringen kom. Debatten kom, og den var nødvendig. Avveiningen mellom tiltak som begrenser tilstrømningen uten å svekke integreringen måtte bli vesentlig.

Les også

Politisk redaktør Trine Eilertsen om Frps strategi i asylsaken: Frp skader Regjeringen i forsøket på å skinne selv

Regjeringens forslag hadde svakheter

Gjennom høringsuttalelsene og den politiske debatten ble to forhold åpenbare: Det første var at enigheten fra forliket langt på vei sto seg. Det var bred enighet om de fleste av de 40 punktene i innstramningsforslaget. Det andre var at noen av punktene hadde svakheter. Begrunnelsene for å stramme inn regelverket for familiegjenforening var for svak. Forslaget om utvidet bruk av midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere fikk også kritikk for dårlig begrunnelse av fagfolk og opposisjon.

Frps egenmarkering

I perioden fra jul til stortingsbehandlingen har det vært lett å få inntrykk av at asylforliket smuldret opp. Det ble ingen samling rundt en felles pakke av asylinnstramninger. En viktig forklaring finnes i Fremskrittspartiets strategi i saken. Partiet, som har merket gode utslag på meningsmålingene i perioden der asylpolitikken er blitt diskutert, har falt for fristelsen til å prioritere egenmarkering fremfor forlik og bred enighet. Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) har brukt mer krefter på å snakke om alt de andre partiene var uenige med Regjeringen om, enn det de var enige om. Uenighet er blitt omtalt som kuvendinger og glideflukt fra forliket og tidligere standpunkt.

Les også

Harald Stanghelle om Frp: Det lønner seg å kjøre sitt eget løp. Det vet Frp alt om.

Men uenigheten har vært fruktbar fordi den har fått frem svakheter ved forslag som statsminister Erna Solberg (H) har erkjent ble utviklet i rekordfart. Forlik må brukes til å forbedre politikk, ikke bare til å få vedtatt Regjeringens førsteutkast.

Det viktige skillet

Norsk asylpolitikk blir strengere og bedre tilpasset en situasjon med potensielt høy tilstrømning av asylsøkere uten beskyttelsesbehov. Det er den siste gruppen som særlig må begrenses. Gruppen som har beskyttelsesbehov, og mange av dem er syrere, vokser, selv om det ikke merkes ved Norges grenser nå. Evnen til å hjelpe dem påvirkes av den totale belastningen på våre systemer.

Det er riktig å tilpasse politikken til virkeligheten og de aktuelle utfordringene. Men vår hjemlige politikkendring må ikke bremse engasjementet for å bidra til en bærekraftig europeisk innvandringspolitikk. Den må ivareta evnen og viljen til å hjelpe, og den må sørge for en rimelig byrdefordeling mellom europeiske land.

Les mer om

  1. Stortinget
  2. Regjeringen
  3. Asylpolitikk
  4. Sylvi Listhaug
  5. Erna Solberg