Leder

Aftenposten mener: Det haster med å rydde opp i lakseoppdretten

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Såkalte leppefisk er flittig brukt i lakseoppdretten som et alternativ til avlusning med medikamenter.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

25 millioner døde rensefisk i året – minst.

Det var store og dystre tall som ble presentert da Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet publiserte den årlige «Fiskehelserapporten» i forrige uke.

Det finnes neppe noe vesen til lands eller til vanns her i landet som har høyere dødelighet enn rensefisken, oppdrettsnæringens usynlige helt.

Lakselusen er som vanlig problemet. Den er blitt immun mot mange av medikamentene som er blitt brukt til å bekjempe den. Derfor brukes nå varmt vann, spyling og børster, noe som påfører laksen skader, infeksjoner og høy dødelighet.

Bruk av rensefisk som rognkjeks, berggylt og bergnebb er derfor i utgangspunktet en svært god idé. De settes ut i laksemerdene, der de med stor appetitt spiser lus av laksen på en skånsom måte.

Men velferdsproblemet blir ikke borte. Det vokser – til tross for at rensefisk omfattes av dyrevelferdsloven.

I 2018 ble det brukt rundt 60 millioner rensefisk i norske oppdrettsanlegg. Rundt 40 prosent døde i løpet av produksjonssyklusen. Sannsynligvis flere, men en del av oppdretternes registrering, journalføring og rapportering er mangelfull – i likhet med rutiner for fôring, sortering, behandling og avliving.

Matfiskoppdretterne som ikke følger lover og regler, er heldigvis i mindretall. Nesten tre av fire oppdrettere får ståkarakter av Mattilsynet i tilsynets forholdsvis ferske sluttrapport for det nasjonale tilsynsprosjektet for velferd hos rensefisk.

Problemene hos de resterende er imidlertid for store. Fisken får skader ved utsett eller ved avlusning, vannet holder feil temperatur, den smittes av ulike sykdommer, får mangelfull fôring og så videre.

Næringen har åpenbart en opprydningsjobb foran seg.

Men det ville også hjelpe om Mattilsynet og oppdrettsnæringen i fellesskap kunne komme frem til flere og bedre indikatorer for god fiskevelferd enn dødelighet alene. Sannsynligvis vil forskning på avl og fôr kunne redusere behovet for rensefisk. Eller flytting av merdene til områder med færre lus, for den saks skyld.

Mulighetene er mange. Men det begynner å haste, for nå truer Mattilsynet med å rense laksemerdene for rensefisk dersom det ikke tas grep.

Det ville være et hardt slag for en næring som trenger alle verktøyene den har.

Les også

Spiser du laks? Vet du hvordan den har hatt det? | Joacim Lund

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Laks
  3. Mattilsynet
  4. Oppdrettsnæring
  5. Veterinærinstituttet
  6. Velferd
  7. Fisk