Aftenposten mener: Uunngåelig avgang for Wara

Justisminister Tor Mikkel Wara fratrer, og Erna Solberg må nok en gang finne en statsråd for dette viktige feltet.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Snart skal statsminister Erna Solberg (H) tre ut på Slottsplassen for femte gang sammen med en ny justisminister. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) går av. Landet får nok en ny justisminister. Nå må sektoren slippe flere skifter.

Torsdag ble det kjent at Tor Mikkel Waras samboer er siktet for ett tilfelle av truende handlinger mot eget hjem og mistenkt for de øvrige. Hun skal også være mistenkt for å være avsender av trusselbrev til en annen politiker.

Politiet etterforsker sakene på vanlig måte. Det betyr at en av justisministerens nærmeste vil være under etterforskning av etatene Wara er politisk leder for i lang tid. I tillegg til de menneskelige utfordringene med situasjonen, sier det seg selv at Wara ikke kan fungere i denne politiske rollen nå.

Det finnes ingen indikasjoner på at Wara selv er involvert i sakene politiet nå etterforsker. En statsråd skal heller ikke lastes for det familiemedlemmer gjør. Wara er dermed ikke diskvalifisert fra å bli statsråd for et annet område ved en senere anledning. Men situasjonen tilsier at det neppe skjer med det første.

Dermed må statsminister Erna Solberg nok en gang skifte statsråd på dette meget omfattende og viktige området. Selv om departementet selv og øvrig politisk ledelse kan bidra til kontinuitet, er det åpenbart uheldig at akkurat dette området har så hyppige statsrådsskifter. Justissektoren har store utfordringer og står midt i enorme endringer, kanskje de største på flere tiår. Politireformen er på ingen måte fullført og trenger tett politisk oppfølging. Tvilen knyttet til omfanget av reformen, retningen og kostnadene er økende. Budsjettene har økt i rekordfart, men resultatene har ikke slått inn i folks hverdag.

Det skyldes ikke hyppige statsrådsskifter. Men det bidrar neppe positivt at justisministre med ulike interesser og forutsetninger kommer, bygger innsikt – og går. Kontrasten til Helsedepartementet, som også styrer en kompleks og vanskelig sektor, er stor. Der har Bent Høie sittet i snart seks år.

En statsråd må ikke sitte så lenge for å beherske sektoren, men det har fordeler. Ikke minst der hvor man sliter med gjennomføring og oppfølging av komplekse endringer. Det gjør justissektoren.

Erna Solberg må finne en justisminister med tyngde, innsikt og kraft til å ta tak i utfordringene i sektoren. Ideelt sett bør jakten starte med profilen, ikke med partibehov. Men det er kanskje for mye å håpe på.