Leder

Aftenposten mener: Monica Mæland viser sviktende dømmekraft

  • Aftenpostens Ledere Skrives Av Kommentargruppen. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen

Næringsminister Monica Mæland (t.v.) satte inn tidligere statsrådkollega Thorhild Widvey som ny styreleder i Statkraft Foto: Terje Pedersen, NTB SCANPIX

Næringsminister Monica Mæland (H) har ikke opptrådt tillitvekkende ved utnevnelsen av tidligere kulturminister og olje- og energiminister Thorhild Widvey, til ny styreleder i Statskraft.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mælands opptreden skaper tvil om hensynet til Statkrafts beste har gått foran partipolitiske og personlige hensyn - eller ikke.

Skiftet av styreleder i Statkraft: Mæland satte inn nær partifelle

Statkraft er hundre prosent eid av staten. Næringsministeren er generalforsamling og velger styret.

Det er i utgangspunktet ikke spesielt dramatisk at en styreleder blir skiftet ut etter fire år, slik det nå har skjedd med Olav Fjell, tidligere sjef for Statoil og Hurtigruten og tidligere styreleder i NSB.
Når næringsministeren bruker sin makt, bruker hun den på vegne velgerne. Det er derfor riktig å kreve et minimum av åpenhet.

Men Mæland vil ikke engang gi oss en ordentlig begrunnelse for hvorfor hun bytter hun Fjell med Widvey.

Svarene Mæland ikke vil gi

Slike spørsmål avviser Mæland slik: «Jeg kommenterer ikke interne styrevalgprosesser».

Mæland gir inntrykk av at hvilke krav som bør stilles til en ny styreleder er en intern sak som ingen utenom henne og hennes departement har noe med.

Alt vi å holde oss til, er at Fjell i intervjuer har fortalt at Nærngsdepartementet fortalte ham at Mæland ønsket en styreleder med en annen «profil».

Det er temmelig intetsigende.

Sviktende habilitetsvurdering

Alt dette blir enda mindre tillitsvekkende når Thorhild Widvey selv opplyser at hun og partifellen Mæland har et nært personlig forhold

Professor Eivind Smith mener at Mæland derfor var inhabil da Widvey ble oppnevnt til styreleder. En annen jusprofessor, Beate Sjåfjell, mener også at loven kan være brutt.

Det er er ikke sikkert at Smith har rett. Men hans og Sjåfjells uttalelser er mer enn nok til å skyte ned påstanden fra Mæland om at det aldri var tvil om hennes habilitet.

Statsråder er ansvarlige for å avklare sin egen habilitet. De kan søke råd hos autoriteten på området, Lovavdelingen i Justisdepartemenet. Næringsministeren gjorde det ikke - før nå, etter at kritikken kom.

Tilliten til Staten som ryddig eier

Alt dette svekker tilliten til Monica Mælands dømmekraft og respekt for ryddige prosesser. Det er ingen liten sak når næringsministren forvalter statens eierinteresser ikke bare i Statkraft, men i mange av Norges største selskaper.

  • Striden rundt tidligere næringsminister Trond Giske: Styringsvillig og maktkåt

Det kan også forsterke inntrykket av næringsministere, uavhengig av partifarge, har en tendens til å la personlige hensyn få for stor plass i styringen av selskaper hvor staten er stor eier.

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Thorhild Widvey
  3. Monica Mæland
  4. Statkraft