Leder

Aftenposten mener: Rettssikkerhet må vernes – selv i en pandemi

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Mange tilreisende fra land med mye smitte må tilbringe ti dager i karantene på hotell når de kommer til Norge.

Koronahotell må gi bedre informasjon og rettigheter enn gjestene får på «Hotel California».

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Justisminister Monica Mæland tyr til forbauselsen når hun konfronteres med opplevelsene til gjester på de nye koronahotellene. Personer som kommer fra land med mye smitte, må oppholde seg på egne hoteller i karantenen på ti dager.

– Jeg forstår at det kan oppfattes brutalt, men det er ikke klagerett på forskrifter. De fastsettes og gjelder alle, sier Mæland.

Hun har rett i at det ville blitt umulig å håndtere reglene om de skulle tilpasses hver enkelt. De kan ikke skreddersys i hvert tilfelle. Det gjelder enten det er en som pendler av familiære grunner, eller det er et fotballandslag som vil spille kamp.

Samtidig er kravet om opphold på hotell et svært inngripende tiltak. Da holder det ikke, slik helseminister Bent Høie gjør, å bare avfeie innvendinger med at det ikke vil være mulig å gjøre en individuell vurdering. Rettsstaten gir nettopp folk individuelle rettigheter. De må ivaretas selv i en pandemi.

Les også

Har leilighet og jobb i Oslo. Nå må norske Hanne Ramberg bo på karantenehotell hver gang hun besøker barna i København.

Jusprofessor Hans Petter Graver peker på uklarheter som er skapt, og mangelen på informasjon som blir gitt til personer som sendes på koronahotell. Det må stilles større krav til informasjonen enn den som blir gitt på «Hotel California» (ifølge sangen til The Eagles), om at «you can check out any time you like, but you can never leave».

Graver peker også på at slike inngrep skal være forholdsmessige. Det vil kreve den individuelle vurderingen Mæland og Høie mener ikke er mulig. Dette handler ikke om hvorvidt folk skal gjennomføre karantene. Det må de. Importsmitten er alvorlig. Men det handler om hvorvidt de for eksempel kan gjennomføre den hjemme i stedet for på hotell, selv om de leier boligen og ikke eier den.

Bergen har innført forbud mot å samle flere enn fem personer i private hjem. Der har byrådsleder Roger Valhammer slitt med å dokumentere at det ble gjort en grundig vurdering opp mot folks grunnleggende rettigheter før forbudet ble innført. I stedet er det lagt frem et notat som ble skrevet i etterkant.

Slikt undergraver tilliten til smitteverntiltakene. Det er nødvendig med inngripende tiltak for å stanse smitten. Men det må sikres at saksbehandlingen er solid og dokumentert blant annet for å se om det er et rimelig forhold mellom mål og middel.

Mæland og Høie mener at man må leve med triste enkelthistorier som følge av koronatiltakene. Rettssikkerheten bør ikke være blant dem.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Monica Mæland
  3. Roger Valhammer
  4. Bent Høie
  5. Politikk